eReport.sk
zasadnutie TTSK, zdroj: TTSK

Témy, o ktorých diskutovali krajskí poslanci 

V stredu 14. februára 2024 bolo 10. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Poslanci prebrali viaceré dôležité témy z oblasti školstva, kultúry, podpory cestovného ruchu, rozvoja kraja a tiež odpočet činnosti TTSK za rok 2023, ktorý sleduje plnenie Programového vyhlásenia Trnavskej župy na roky 2022-2026. 

Riešenie problému v Šamoríne, športový areál pri škole v Trnave

Rodičia detí z priľahlých obcí mesta Šamorín riešili dlhodobý problém s nedostatkom voľných miest v základných školách. Deti museli za vzdelaním cestovať alebo navštevovať školy s iným, ako materinským jazykom. Na riešenie tohto problému schválili poslanci trnavského samosprávneho kraja zriadenie Spojenej školy v Šamoríne, pozostávajúcej z dvoch organizačných zložiek – Základnej školy a Gymnázia M. R. Štefánika. Župa poskytla priestory na vznik základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v priestoroch súčasného Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne. Spojená škola začne fungovať od 1. septembra 2024. „ Ďakujem Trnavskej župe, pretože sme vďaka jej pomoci zavŕšili niekoľkoročnú snahu o vytvorenie spádovej školy pre naše deti. Uľahčí to situáciu mnohým rodičom zo Šamorína a okolia,“ povedala Lenka Žárová z Iniciatívy BKZ. 

Poslanci tiež schválili, že župa predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Fondu na podporu športu na vybudovanie športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Župa bude žiadať o 840-tisíc eur, predpokladané celkové náklady na projekt predstavujú 1,2 milióna eur. 

Zmena vo vedení krajských kultúrnych inštitúcií

Kultúrne inštitúcie, ktoré zriaďuje Trnavská župa čaká zmena vo vedení.  Výberové konanie vyhlásia na 17 pozícií riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Voľba riaditeľov na päťročné funkčné obdobie predstavuje systémové opatrenie, ktoré poslanci odhlasovali v minulosti. Cieľom je zachovanie transparentnosti a kvality. Riaditelia môžu zhodnotiť svoju činnosť za 5 rokov, zároveň je tu však vytvorený priestor pre nových kandidátov a ich vízie rozvoja kultúrnych inštitúcií. Súčasní riaditelia sa tiež môžu prihlásiť do nových výberových konaní. 

„Ukázalo sa, že v tomto prístupe sme pozitívnym príkladom aj pre ostatné kraje a pre ministerstvo kultúry, ktoré zaviedlo tento princíp aj do legislatívy v podobe novely Zákona o múzeách a galériách a Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti,“  hovorí župan Jozef Viskupič. Súčasných riaditeľov o tomto kroku vopred informovali. Riaditeľov bude prostredníctvom výberových konaní vyberať odborná verejnosť, zástupcovia Úradu TTSK i Komisie Zastupiteľstva TTSK pre kultúru, národnostné menšiny a šport. Tento krok sa nebude týkať voľby riaditeľa Trnavského osvetového strediska, ktorého župa transparentne vybrala pred rokom.

Cestovný ruch ožije aj vďaka zaujímavému projektu

Ďalším projektom, ktorý zrealizujú vďaka spolufinancovaniu trnavskej župy je projekt „Mestečká spojené oblohou“ v gescii Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a Vlastivedného múzea v Hlohovci. Tento cezhraničný projekt je určený na podporu astroturizmu a cestovného ruchu na medziregionálnej úrovni. Župa sa bude na projekte finančne podieľať sumou 45-tisíc eur. Okrem toho Trnavská župa plánuje v roku 2024 rekonštrukciu existujúcich budov Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika, ich nadstavbu a prepojenie, čím vznikne nové centrum pre návštevníkov.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Témy, o ktorých diskutovali krajskí poslanci 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre