eReport.sk
Ďakovala mu aj Kolíková

„Očista a právny štát“ v praxi: Vláda SR bude musieť pred ESĽP vysvetľovať neľudské zaobchádzanie a diskrimináciu vo väzbe!

Vo väzbe sa nelieči. Aspoň v tej slovenskej. „Očista“ je predsa dôležitejšia. Ako dodržiavanie ľudských práv. Či Dohovoru, ktorým sme viazaní. K tomu všetkému treba pripočítať fakt, že vo väzbe je človek pred zákonom NEVINNÝ. Keďže ide o čas, kedy ešte nebol právoplatne odsúdený za akúkoľvek trestnú činnosť. O prípade notára z Košíc, ktorý strávil vo väzbe mesiace a to podľa rozhodnutia ÚS SR NEZÁKONNE, sme vás informovali v dvoch rozhovoroch, v ktorých prehovorili jeho rodičia. Ktorí, okrem iného, boli aj svedkami synovho zatýkania.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Lipšicove fantazmagórie
  2. Na kombosnímke zľava Štefan Harabin a Zuzana Čaputová.
  3. Nedodržala zákonnú lehotu
  4. Tiger prestal poslúchať
  5. Nedodržala zákonnú lehotu
  6. Podnikatelia na kolenách

Rozhodnutie

Dňa 23. mája 2023 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oznámil sťažovateľovi Kavečanskému, že k jeho sťažnosti sa má najneskôr do 20. septembra 2023 vyjadriť slovenská vláda. Sťažnosť sa týka podmienok väzby v Ústave na výkon väzby Košice.

Sťažovateľ pred ESĽP namieta porušenie článkov 3 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) samostatne, ako aj v spojení s článkom 14 Dohovoru.

Podmienky väzby

Sťažovateľ, ktorý trpel post-traumatickou stresovou poruchou bol vo väzbe od 4. augusta 2021 do 27. mája. 2022. Podľa sťažovateľa boli podmienky väzby neprimerané.

Pokiaľ ide o veľkosť cely, osvetlenie, čerstvý vzduch, prechádzky (bol v cele 23 hodín denne),  lekársku starostlivosť, spánkovú depriváciu a osobnú hygienu – čo malo negatívny vplyv na jeho zdravotný stav.

Vo väzbe sa nelieči

Navyše vo väzbe nepokračovala liečba jeho post-traumatickej stresovej poruchy. Návštevy externého lekára sa vykonávali za prítomnosti príslušníka väzenskej stráže a sťažovateľ bol počas nich spútaný na rukách a nohách.

Obmedzené kontakty

Sťažovateľove kontakty s členmi jeho rodiny boli obmedzené –  v priemere každých 33 dní mu boli povolené nekontaktné návštevy a prvá kontaktná návšteva mu bola povolená až po ôsmych mesiacoch od pozbavenia jeho osobnej slobody.

Sťažovateľ namietal aj diskrimináciu z dôvodu, že osoby vo väzbe majú horšie podmienky ako osoby vo výkone trestu.

Otázky na našich „demokratov“

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 3 Dohovoru otázku, či podmienky väzby – osobitne počet väzňov umiestnených v rovnakej cele, jej sanitárne podmienky a nemožnosť tráviť čas na čerstvom vzduchu – predstavovali neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

Ďalej, či vzhľadom na zdravotný stav sťažovateľa orgány adekvátne splnili svoju povinnosť zabezpečiť zdravie a blaho väzňa. Poskytnúc mu potrebnú lekársku starostlivosť, ako to vyžaduje článok 3 Dohovoru.

ESĽP kladie aj otázku, či došlo k porušeniu práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho práva na súkromný a rodinný život. Vzhľadom na obmedzenia aplikované počas jeho stretnutí s rodinou.

Osobitne, či boli tieto obmedzenia zákonné, sledovali legitímny cieľ a boli nevyhnutné v demokratickej spoločnosti.

ESĽP bude musieť vláda SR zodpovedať aj otázku, či nebol pri užívaní svojich práv podľa Dohovoru diskriminovaný v rozpore s článkom 14 Dohovoru v spojení s článkom 3 a 8 Dohovoru.

Potemkinova dedina

Nuž, len pred pár dňami rozprával pán Heger pre Hospodárske noviny, ako „na Slovensku on a Matovič naštartovali spravodlivosť.“ Len akosi zabudol uviesť, že existuje 21 právoplatných rozhodnutí Ústavného súdu SR o nezákonných väzbách.

Počas „vykonávania očisty apolitickou políciou.“ Podotknúť treba i to, že pani prezidentka, „strážkyňa demokracie a právneho štátu,“ verejne vystúpila na obranu istých vyšetrovateľov. Nikdy sa však nevyjadrila k nezákonnosti väzieb.

Ani neapelovala na to, aby sa zmenili podmienky vo výkone väzby. Ani na to, aby sa popri „očiste“ dodržiaval nielen Dohovor, ale i naše trestné právo a ústava SR.

Na dlhodobé nerešpektovanie práv osôb vo väzbe a ignorovanie odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia, opakovane poukazuje bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP v súčasnosti advokátka Marica Pirošíková. Rozhovor s ňou aj k tomuto prípadu vám prinesieme v najbližších dňoch.

Zdroj: TS


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

„Očista a právny štát“ v praxi: Vláda SR bude musieť pred ESĽP vysvetľovať neľudské zaobchádzanie a diskrimináciu vo väzbe!

Odoberať
Upozorniť na
4 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre
File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php