eReport.sk
Mlčať nad zlato
Bývalý Šéf PZ SR Štefan Hamran a bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Zdroj: tasr Jaroslav Novák

Údajný únos, istá sprenevera? Rodičia košického notára pre eReport: Chceme len zákonnosť!(časť prvá)

A čo prezumpcia neviny? Prípad Vojtecha Kavečanského, notára z Košíc, ktorý si už nezákonne posedel vo väzbe, čo sa závažne odrazilo na jeho zdraví, ma zaujal. Na začiatku najmä tým, že som v médiách nedokázala nájsť žiadny článok, ktorý by „trpel prezumpciou neviny.“ Vojtech Kavečanský je trestne stíhaný. Bol obvinený. Nezákonne väznený. Nebol však žiadnym súdom právoplatne odsúdený. A my tu máme podľa vládnej garnitúry a im spriazneným osobám, právny štát. V ňom by teda mala platiť prezumpcia neviny. Trestné právo tiež pozná aj iný výraz, ktorý by nemal zostať len frázou: „In dubio pro reo“- pochybnosti v prospech obvineného.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Mária Kolíková sa asi nepoteší
  2. Metódy gestapa
  3. Chceme diskusiu
  4. Hamran nekoná zákonne

Spojila som sa preto s rodičmi notára Kavečanského, keďže on sám je stále viazaný mlčanlivosťou. „Nechceme, aby prípad nevyšetrovali, jediné, čo žiadame, aby OČTK pri vyšetrovaní dodržiavali zákon. Chceme len, aby sa veci diali v súlade so zákonmi,“ oznámili mi na začiatku nášho rozhovoru.

Únos

Na začiatku príbehu, by som rada ešte uviedla vetu, ktorá sa bude v tomto článku opakovať. Pretože je to viac ako potrebné. Únos, ktorý médiá prezentujú tak, že bol len „údajný,“ a polícia tak, „že notára nik neuniesol, ale peniaze spreneveril,“ doteraz nebol vyšetrený. Ak vyšetrovanie v tejto veci nebolo ukončené, ako je možné, že ale „poznáme jeho istý záver?“ A čo prezumpcia neviny?

Opíšte mi prosím, ako to bolo s únosom Vášho syna.

V piatok 30.4.2021 v noci, manželka syna ohlásila na polícii nezvestnosť nášho syna, Vojtecha Kavečanského. Predtým už pár hodín sme syna aj auto hľadali. Nebolo zvykom, aby syn meškal domov. Alebo sa aspoň neozval. Nezvestnosť nášho syna trvala takmer 49 hodín.

Polícia

Bola Vám polícia nápomocná?

Polícia sa nám počas tých dvoch dní neozvala. Známi nám pomáhali syna hľadať. Počas synovej nezvestnosti sme dostali aj informáciu, údajne od polície, že synove auto, ani syn neopustili mesto Košice.

„Tiež nás nahovárali, aby sme nahlásili možnosť synovej údajnej samovraždy.
Ako neskôr kamerové záznamy potvrdili, syna z mesta vyviedli a skutočne skončil v Rakúsku, ako to od začiatku tvrdil.“

Pomáhať a chrániť?

Podľa mojich informácií, keď sa syn vrátil, šiel sám únos oznámiť. Spolu s ním ste boli i Vy, pán Kavečanský. Ako to prebiehalo?

V nedeľu 2.5.2021 okolo obeda došiel syn, veľmi vyčerpaný. Ťažko komunikoval, zdravotne bol na tom zle. Ubezpečoval sa, či sme v poriadku. Chcel som, aby sme išli na lekárske vyšetrenie, syn však chcel ísť najprv na políciu. Na obvodné oddelenie PZ sme išli pešo.

Syn tam podal vysvetlenie a bol spísaný úradný záznam, v ktorom je čin kvalifikovaný ako vydieračský únos. Následne pre syna prišli traja policajti z okresného riaditeľstva PZ. Mňa ako dôverníka odmietli, syna naložili do auta a odviezli ho. Išiel som za ním.

„Bol som zúfalý, domáhal som sa k nemu, volal som z vrátnice prostredníctvom službukonajúceho, upozorňoval som, že syn je v zlom zdravotnom stave a potrebuje lekárske ošetrenie. Kričal som, že mi zabíjajú syna.“


Pred polnocou syna pustili so zápisnicou o trestnom oznámení, ktorá neobsahovala informáciu, že by bol poučený o tom, že má nárok na dôverníka a tohto práva sa výslovne vzdal, alebo že by existovali dôvody na moje vylúčenie ako dôverníka.

Tiež v nej nebolo poučenie o synových právach, vrátane práva na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.

Neboli mu poskytnuté informácie pre obete trestných činov pred a ani v priebehu úkonov. Syn bol celý čas strážený, obmedzovaný na osobnej slobode a to aj počas toalety.


„Bol vystavený 8 hodinovému výsluchu, ktorý nebol vykonaný tak, aby sa už nemusel v ďalšom konaní opakovať. Neboli využité obrazové a zvukové technické zariadenia, nebol pribratý psychológ, alebo znalec, ktorý by prispel k správnemu vedeniu výsluchu.“


Až po dvoch mesiacoch si syn spomenul, že okrem troch policajtov, ktorí ho vypočúvali otázkami z každej strany, bola na telefóne nejaká žena.

Nečinnosť

Spomínali ste i kamerové záznamy. Žiadala ich polícia?

Polícia nezabezpečila podstatné kamerové záznamy z Rakúska, na existenciu ktorých syn pri výsluchu 2.5.2021 výslovne upozornil a ktoré mohli výraznou mierou prispieť k vyšetrovaniu udalostí.

Tým, že záznamy by sa mali uchovávať iba po dobu 72 hodín, bolo nutné ich žiadať okamžite po podaní trestného oznámenia. To sa ale nestalo. Aj kamerové záznamy z obchodného centra, kde syna oslovili, boli vyžiadané neskoro. A teda už boli vymazané.

8 dní

Od podania trestného oznámenia sa 8 dní nič nedialo. Polícia sa nedostavila ani 3.5.2021 na oznámenú prehliadku auta. Na polícii sme zisťovali čo sa v tejto veci deje, bolo nám oznámené, že trestné oznámenie z dôvodu príslušnosti postúpili na krajské riaditeľstvo PZ.

Až 10.5.2021 bolo Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach vydané Uznesenie, ktorým sa 10. 05. 2021 začalo trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu.

Zadržanie

Obaja ste boli aj pri tom, keď syna zadržala polícia a vzala do väzby. Ako to prebiehalo?
Kavečanská: 4.8.2021 sme boli so synom na lekárskom vyšetrení. Počas vyšetrenia nám volala manželka syna, že u nich polícia vykonáva domovú prehliadku. A že tiež chcú vykonať prehliadky ďalších priestorov a ona nemá kľúče.

Z vlastnej iniciatívy som sa spojila s vyšetrovateľom, oznámila som, že syn je chorý, dočasne práceneschopný.

Dohodli sme sa, že po vyšetrení pôjdeme k nám domov pre kľúče, a aj so synom k priestorom prídeme. Bývame v malej obci. Náš dom sa nachádza na úzkej obecnej ulici, bez chodníka. Asi 250m pred domom nás zastavili tri policajné autá, aj keď jazda manžela bola bezchybná.

„Policajt pristúpil k autu, žiadal od manžela doklady a či je ochotný dať si zistiť prítomnosť alkoholu. Manžel, abstinent, ŤZP odpovedal, že samozrejme áno. Policajt reagoval, že on to nie je oprávnený urobiť, a že k tomu musia zavolať príslušnú hliadku, ktorá na to oprávnenie má.“

Tak sme nútene, obmedzení na osobnej slobode, čakali v aute, strážení ozbrojenými policajtmi.

Bez zatykača?

Keďže sme boli blízko domu, syn vystúpil z auta, opýtal sa, či je obmedzený na osobnej slobode, a po odpovedi policajtov, že nie, pohol sa k domu.

Policajti ho obkľúčili a tak som vystúpila z auta aj ja a oznámila som policajtovi, že potrebujeme ísť domov pre kľúče, nakoľko nás v Košiciach čaká vyšetrovateľ z dôvodu prehliadky priestorov.

Napriek tomu, že som im vysvetlila, že syn je chorý, nie je schopný komunikácie, nedokáže nosiť pri sebe mobil, kľúče, a že len potrebujeme z domu zobrať kľúče od priestorov v Košiciach, kde sa máme stretnúť s vyšetrovateľom, ozbrojení policajti syna a mňa prenasledovali po obci.

“ Bez toho, aby disponovali relevantnou listinou, ktorá by ich oprávňovala na naše stíhanie, zadržanie, obvinenie.“

K domu sme prišli v obkľúčení policajtmi s tromi autami, o pár minút pribudlo štvrté s vyšetrovateľom. Pýtala som sa vyšetrovateľa, prečo nám dôchodcom urobili toto strašné divadlo pred obyvateľmi obce, keď sme sa dohodli, že prídeme so synom do Košíc.

Odpoveď bola, „že taktika.“ Vyšetrovateľovi sme tiež oznámili, že syn je chorý a práceneschopný.
Odovzdali sme mu lekárske správy, ktoré sme mali k dispozícii a lekárske potvrdenie, že s ohľadom na zdravotný stav nemôže a nebude môcť syn vypovedať asi tri mesiace.

„Vyšetrovateľ syna bez oboznámenia s obvinením, bez poučenia, bez potrebných liekov, tak ako bol, vzal do auta a nám oznámil, že ho berú do cely policajného zaistenia.“

Týmto činom polície bol prerušený liečebný režim syna a prestala mu byť poskytovaná dostatočná zdravotná starostlivosť.

Zmena

Na akom základe sa z vášho syna, ktorý bol unesený a okradnutý, teda sám obeťou závažného trestného činu, stal obvinený vo veci sprenevery?

Predmetom obvinenia sú nevyplatené notárske úschovy so splatnosťou po 30.4.2021, kedy sa stal únos a neskôr. Dovtedy boli notárske úschovy riadne vyplácané.

Notárska komora

Aké sú vaše skúsenosti s notárskou komorou? Boli vám nejakým spôsobom nápomocní aspoň oni?

Nie, neboli nápomocní. Náš syn bol po prežitých traumatických udalostiach a 8 hodinovom výsluchu v takom stave, že musel navštíviť psychiatrickú ambulanciu. Bola to jeho prvá návšteva psychiatra. Bol v masívnom strese a od 3.5.2021 bol uznaný ako dočasne práceneschopný.

„Zo začiatku ešte komunikoval, mysleli sme si, že sa to zlepší. Žiaľ, po pár dňoch sa úplne začal do seba uzatvárať, nekomunikoval, odmietal ľudí,…“

Problém s úschovami

Plne sme si uvedomovali, že notárske úschovy je potrebné začať vyplácať už v čase vyšetrovania únosu. V tom čase vyplácanie notárskych úschov do vyriešenia spôsobenej škody únosom sme vedeli realizovať za predpokladu funkčnosti synovho notárskeho úradu.

S týmto cieľom sme dňa 4.6.2021 navštívili Notársku komoru SR. Žiadali sme o právnu pomoc ako notárske úschovy vyplácať. Oznámili nám, že komora právne názory neposkytuje.

Odovzdali sme potvrdenie o synovej práceneschopnosti a poverenie notárskej kandidátky, ktorá mohla v zmysle Notárskeho poriadku v čase práceneschopnosti syna zastupovať. Opísali sme synov zdravotný stav.

Pozastavenie činnosti

Notárska komora SR však od 15.6.2021 ustanovila synovi zástupcu notára s jeho odmenou 100%. Tak sa stalo, že notárskemu úradu, ktorý dovtedy vykonával všetky činnosti a mohol aj začať vyplácať notárske úschovy, bola pozastavená činnosť úplne.

Syn od 15.6.2021 ostal úplne bez príjmu s notárskym úradom, kde sa nachádzalo 6 zamestnancov a bolo potrebné ďalej uhrádzať jeho prevádzkové náklady. Na prevádzku úradu, sme poskytovali peniaze my zo svojich celoživotných úspor.


„Vyplácanie notárskych úschov sme však stále neprestali riešiť. Potrebovali sme vedieť výšku škody, a čas splatnosti notárskych úschov. Niektoré notárske úschovy ešte nie sú splatné, tak ich ani nebolo možné doteraz vyplatiť, aj napriek tomu sa javí, že sú predmetom vyšetrovania.“

Výška škody uvádzaná v médiách, ktorá zahŕňa aj notárske úschovy, kde ešte nedošlo k splneniu podmienok na vyplatenie je nemalá a to môže vyvolávať dojem, že išlo o okamžité vyplatenie viac ako 2 miliónov eur, čím došlo k dezinformácii verejnosti.

Znemožnenie vyplácania

Syn v júli 2021 dal dispozičné právo k notárskym účtom notárskej kandidátke a aj s našou pomocou chcel začať vyplácať notárske úschovy, ktoré mali riadne splnené podmienky na vyplatenie.

To, že notárske úschovy chcel syn riadne začať vyplácať oznámil viac krát Notárskej komore SR, tá sa však odmietla tým zaoberať.

Nalomená viera

Verili sme, že únos bude riadne vyšetrený, a že škoda spôsobená únosom bude riadne riešená. Situácia sa však v dôsledku nezákonnej väzby úplne skomplikovala.


„Napriek tomu, že syn v súvislosti so vzniknutou situáciou žiadal vo väzbe o notára za účelom udelenia plnomocenstva, prokuratúra to zamietla.“

Do dnešného dňa sa Notárska komora SR nezaujímala o túto skutočnosť, ktorú svojim rozhodnutím spôsobila. My sme zo všetkého nadobudli dojem, že tu niekto chce len synov prosperujúci úrad.

V druhej časti nášho rozhovoru spolu budeme hovoriť o výkone nezákonnej väzby. A jej podmienkach. O neposkytovaní ošetrenia. Ale i o prehliadkach. A ich následkoch na maloletom dieťati. O tom, čo všetko musí v našom „právnom štáte“ strpieť človek a jeho rodina, v čase, kedy je pred zákonom stále nevinný.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Údajný únos, istá sprenevera? Rodičia košického notára pre eReport: Chceme len zákonnosť!(časť prvá)

Odoberať
Upozorniť na
10 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php