eReport.sk
Mlčať nad zlato
Bývalý Šéf PZ SR Štefan Hamran a bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Zdroj: tasr Jaroslav Novák

Údajný únos, istá sprenevera? Rodičia košického notára pre eReport: Chceme len zákonnosť! ( časť druhá )

Pomáhať a chrániť? V druhej časti rozhovoru s rodičmi košického notára Vojtecha Kavečanského, ktorého polícia opakovane spolu s s viacerými médiami obvinila zo sprenevery, pritom vyšetrovanie jeho únosu polícia doteraz neukončila, si povieme viac o tom, ako to prebiehalo v nezákonnej väzbe. O veľmi pochybnom konaní OČTK. I o tom, aké závažné následky si po jednej z mnohých prehliadok po zuby ozbrojenej polície, odniesla ich maloletá vnučka. Proste o tom, čo všetko si vytrpí človek, ktorý je pred zákonom stále nevinný. Pretože bol obvinený, nie odsúdený. (Ak teda nepovažujeme za sudcov náš mainstream) Ako rád hovorí pán Heger, Matovič, či pani Remišová, v „právnom a demokratickom štáte.“ Plnom „očisty.“

Prečítajte si aj:

  1. Rozviazané ruky?
  2. Hamran zavádza a klame
  3. Hamran nekoná zákonne
  4. Mlčať nad zlato

Gambler?

Polícia tvrdí, že spreneverené peniaze minul syn na gambling. Boli teda preverené jeho výpisy z účtov? Spravený posudok odborného znalca? Vystavil psychológ alebo psychiater posudok, ktorý by túto teóriu polície a médií, potvrdzoval?

Náš syn nie je gambler a nikdy neodmietol peniaze vyplácať. Práve naopak, všetkým našim aj jeho snahám o vyplácanie notárskych úschov po udalostiach 30.4.2021 bolo bránené.

Z účtu notárskych úschov neboli na účet stávkovej kancelárie vyplatené žiadne peniaze. Máme určité pochybnosti o niektorých prevodoch.

Posudky

Napriek tomu, že sa syn od začiatku domáha o vyhotovenie znaleckého posudku, resp. akým spôsobom boli prevody vykonané, OČTK to odmietajú s tým, že to s vecou nesúvisí.

Na návrh OČTK bol vo väzbe vyhotovený znalecký posudok ohľadom zdravotného stavu syna, ktorý u neho potvrdil úzkostnú poruchu v rámci reakcie na závažnú stresovú situáciu, ktorá bola aktuálne v čase vyšetrenia plne kompenzovaná.


„Ďalej potvrdil, že sa u syna nevyvinula závislosť od návykových látok, hranie hazardných hier nemá charakter patologického hráčstva, z psychiatrického hľadiska nie je pobyt syna na slobode nebezpečný a nie je indikované uloženie ochranného liečenia.“

Médiá

ÚS SR rozhodol, že väzba Vášho syna bola nezákonná. A to v celom rozsahu. O tom písalo len pár médií. Ako to vnímate? A celkovo fakt, že váš syn strávil toľko času v nezákonnej väzbe?

Články v médiách po celý čas podstatným spôsobom negatívne zasahujú do nášho života. Tomu, že syn bol celý čas nezákonne vo väzbe skoro vôbec nevenovali pozornosť.

Väčšinu článkov vnímame ako nevyvážené, neobjektívne, neoverené a účelové, v túžbe po senzácii písané spôsobom, aby ovplyvňovali verejnú mienku.

A to do takej miery, aby tá požadovala jeho odsúdenie a sudcovia aby stratili svoju nestrannosť, pretože sa tlaku médií a verejnosti nebudú vedieť vyhnúť.

„Veľké množstvo informácií v tlači pochádza z trestného oznámenia syna a podľa vyjadrenia v niektorých článkoch zo zdrojov OČTK.“

V niektorých článkoch sústavné zverejňovanie celého mena a fotografií syna v putách, aj keď už nie je vo väzbe, prekračujú podľa nás hranice určené v záujme riadneho procesu.

A tiež nerešpektujú právo syna na to, aby bol až do právoplatného rozhodnutia považovaný za nevinného.

„Pochopili sme, že v našom štáte žiadna prezumpcia neviny neplatí. Syn bol vzatý do väzby chorý, dočasne práceneschopný a pre chorobu neschopný plne uplatňovať svoje práva.“

Väzba

Vráťme sa k tomu, ÚS SR rozhodol, že väzba Vášho syna bola nezákonná. A to v celom rozsahu.

Myslíme si, že syn bol vzatý do väzby napriek tomu, že neboli splnené zákonom stanovené podmienky. Zo zdravotných dôvodov nebol riadne vypočutý k obvineniu pred vyšetrovateľom v cele policajného zaistenia, ani pred sudcom.

„Orgány činné v trestnom konaní od začiatku jeho zadržania vedeli a disponovali lekárskym potvrdením o jeho neschopnosti vypovedať z dôvodu úzkostnej poruchy, ako reakcie na predtým prežitú traumu spôsobenú únosom.“

Diagnózu úzkostnej poruchy, ktorou syn trpel zneužil aj sudca, keď ju uviedol ako dôvod jeho vzatia do väzby.

Slúži na zlomenie..

Nezákonnú väzbu syna sme vnímali ako prostriedok OČTK zlomiť ho, zabrániť vyplácaniu notárskych úschov klientom, vziať mu notársky úrad a dosiahnuť pred verejnosťou ospravedlnenie konania policajtov počas neľudského výsluchu po jeho návrate domov v nedeľu 2.5.2021.

Neprítomnosť syna doma z dôvodu väzby zasiahla najmä psychiku jeho, v tom čase, 4-ročnej dcéry. Ako rodičia sme väzbu syna zvládali ťažko. Najmä, keď sme si uvedomovali, že žiadne dôvody na väzbu neexistujú.

Súdny spor

Syn žije usporiadaným rodinným životom, je abstinent, nefajčiar, pred väzbou športoval, nikdy nebol trestaný, nie je násilník, nikdy sa nevyhýbal zodpovednosti.

Navyše hneď po vzatí syna do väzby sme museli čeliť súdnemu sporu s jeho notárskou zástupkyňou, ustanovenou od 15.6.2021 Notárskou komorou SR, ktorá od nás súdnou cestou požadovala úradné odovzdanie agendy notárskeho úradu.

Aj keď v súdnom spore bolo rozhodnuté v náš prospech, pocit, že tu niekomu ide len o synov prosperujúci notársky úrad sa v nás ešte umocnil.

Následky

Je tiež verejne známe, že Váš syn dodnes trpí zdravotnými následkami väzby. Mohli by ste mi ich aspoň trochu priblížiť?

Kavečanský: Vo väzbe od jej začiatku synovi nebola poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť.

Je dôležité si uvedomiť, že syn bol do väzby vzatý ako obeť trestného činu, chorý s úzkostnou poruchou. Liečiť túto diagnózu plnohodnotne vo väzbe z objektívnych dôvodov nie je možné.

Neposkytnutie starostlivosti

Synovi však nebola poskytovaná liečba ani v prípadoch, kde liečba poskytnutá mohla byť. Počas celej väzby mu neboli robené kontrolné vyšetrenia, poskytované potrebné lieky a diéta.


„Dôsledkom zanedbanej zdravotnej starostlivosti vo väzbe, bol aj chirurgický zákrok, ktorému sa dalo predísť podaním liekov. Syn ho musel po 11 dňoch v bolestiach absolvovať v nemocnici v septembri 2021.“

Zákrok absolvoval spútaný na rukách aj nohách, vo väzenskom oblečení, bez zachovania akýchkoľvek hygienických pravidiel a za prítomnosti príslušníka ZVJS.

„Opatera“ štátu

Dôsledkom zdravotnej (ne)starostlivosti vo väzbe, je okrem iného, aj novovzniknutá diagnóza, ktorá je nevyliečiteľná do konca jeho života, s možnými následkami na kvalitu a dĺžku jeho života.

Synov zdravotný stav vo väzbe sa výrazne zhoršil dňa 26.1.2022, kedy v dôsledku na ňom páchaných sústavných nezákonností zo strany OČTK došlo k dekompenzácii úzkostnej poruchy, pričom si poranil ľavú ruku.

Poranená ruka mu nebola nikdy ošetrená a zdravotná starostlivosť mu bola poskytnutá až po opakovaných žiadostiach začiatkom februára, pričom zhoršenie zdravotného stavu 26.1.2022 a úraz ruky nie je v zdravotnej dokumentácii zaznamenaný.

ÚDZS a právny štát..

Na synovi začali byť viditeľné znaky prudkého zhoršenia zdravotného stavu, opuchnutá ruka, prudké priberanie na váhe, zdurené príušné slinné žľazy.

Všimol som si to na návšteve koncom februára 2022 a tak som začiatkom marca dal na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podnet na preskúmanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe.

Keďže zdravotná starostlivosť naďalej nebola synovi poskytovaná a jeho zdravotné problémy pretrvávali, dal som o dva mesiace sťažnosť aj na VÚC.

„K zmene však nedošlo a zdravotná starostlivosť nebola synovi od začiatku februára až do prepustenia z väzby koncom mája poskytnutá vôbec. V súčasnosti sa v dôsledku viacerých závažných diagnóz synovi nastavuje liečba, ktorá ho bude sprevádzať do konca života.“

Prehliadky

Hovorili ste mi aj o tom, že počas celého prípadu sa konalo viacero rozporuplných prehliadok. Tak notárskeho úradu vášho syna, ale i jeho obydlia. Začnime notárstvom. Ktoré veci považujete za nezákonné?

V notárskom úrade syna boli vykonané dve prehliadky. Prvá v deň jeho zadržania. Druhá mesiac po jeho prepustení z väzby. Za nezákonné na oboch prehliadkach považujeme to, že OČTK začali prehliadky bez prítomnosti syna a bez poučenia a vyzvania vydať veci, neboli ochotní počkať na zástupcov Notárskej komory SR, ani obhajcu, neriešili povinnosť syna zachovávať mlčanlivosť.

K prehliadke priestorov bol prizvaný zástupca prenajímateľa, ktorý priestory sprístupnil a svojim podpisom potvrdil vydanie vecí, ktoré ani nesmú byť vydané. Zástupcovi prenajímateľa tak bolo umožnené oboznámiť sa s osobnými údajmi klientov.

Pomáhať a chrániť?

Za najhoršiu, ale považujeme domovú prehliadku, voči ktorej syn podal sťažnosť na Ústavnom súde SR.

Tejto prehliadky sa zúčastnilo 14 osôb polície. V byte sa nachádzala len manželka syna s dvoma maloletými deťmi. Jedným z nich bola v tom čase 4-ročná dcéra, naša vnučka.


„Domovej prehliadke nepredchádzala žiadna výzva. Policajti po celý čas neprimerane narábali so zbraňami, viackrát im vypadli zásobníky zo zbraní, čo veľmi stresovalo deti. Prehliadka trvala celé dopoludnie, vystrašené deti nedokázali za prítomnosti policajtov jesť ani piť.“

Hrôzy nekončia

Počas prehliadky vnučka utrpela šok s následkami, pretože ju v spálni sám, bez prítomnosti mamy, vypočúval ozbrojený, v čiernom odetý policajt. Následne sa jej „taťo“ nevrátil domov z lekárskeho vyšetrenia, aj keď jej to sľúbil.

Naša vnučka je od vtedy v starostlivosti odborníkov. Pre celú rodinu bolo utrpením pozerať sa na malé dievčatko, ktoré trpelo. Neprimerané otázky policajta, pohyb množstva ozbrojených policajtov po byte a celú situáciu dodnes nevie pochopiť.

Žiaľ prvý kontakt s otcom cez video po troch mesiacoch väzby a potom iba 1 krát mesačne po 20 minút nestačil.

„Nešťastná vnučka mu každý deň kreslila obrázok a odkladala ho pre neho do škatule. Jej smútok sa prehlboval natoľko, že prestávala mať záujem o bežné činnosti a vyčkávala otca.“

Za dôležité považujeme uviesť, že na prehliadke odňaté veci neboli vôbec použité, ako dôkazy.
Prehliadka 5), bola vykonaná 28.6.2022 mesiac po synovom prepustení z väzby.

Obvinenia

Je pravda, že syna znovu obvinili znovu v tej istej trestnej veci?

V tomto trestnom čine sú súčasne vedené tri konania.

Syn z dôvodu choroby a pozastavenia notárskej činnosti nemohol notárske úschovy po 30.4.2021 vyplácať. V dôsledku toho boli podávané trestné oznámenia.

Vyšetrovanie, okrem troch trestných oznámení, prebiehalo počas synovej väzby a bola podaná prvá obžaloba koncom januára 2022.

Druhé

Krátko po podaní prvej obžaloby bolo vznesené druhé obvinenie v zvyšných dvoch trestných podaniach. Toto vyšetrovanie bolo skončené v decembri 2022 a začiatkom roka 2023 bola podaná druhá obžaloba.

Po prepustení syna z väzby boli vyšetrovacie spisy z Košíc odstúpené na ďalšie konanie na Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach. Dozorová prokurátorka pritom je z okresnej prokuratúry v Košiciach.

To najnovšie

Tretie trestné podanie bolo podkladom pre nové obvinenie s novým vyšetrovateľom. Tretie obvinenie bolo vznesené tesne po skončení druhého vyšetrovania, v decembri 2022, ešte pred podaním druhej obžaloby.

Ako došlo k tomuto obvineniu?

Poslednému obvineniu predchádzala prehliadka priestorov notárskeho úradu dňa 28.06.2022, pri ktorej bol bez synovej prítomnosti a v zmysle príkazu na prehliadku vykonaný jediný úkon a to odňatie skoro 3000 originálov listín.

Tieto listiny v zmysle zákona môže notár vydať iba súdu, alebo notárskej komore. Notár je povinný zachovávať mlčanlivosť, a syn nebol v čase prehliadky mlčanlivosti zbavený.

A zase tá „zákonnosť“

Nezákonnosť prehliadky umocňuje aj to, že totožné listiny si mohli OČTK vyžiadať na príslušnom súde. K prehliadke priestorov bolo prikročené o 9.28 hodine, ale príkaz bol policajtom osobne synovi doručený do bytu o 9.30 hodine.

„Kým syn prišiel do notárskeho úradu, policajti už vykonávali prehliadku v notárskom úrade, ktorý im bez vedomia syna sprístupnil zástupca prenajímateľa.“

Výsledkom tejto prehliadky boli odňaté originály listín, rozbitý notársky úrad, nezabezpečené spisy, skrine ostali otvorené, prelepené iba páskou.

Tak znovu: Pomáhať a chrániť?

Nezákonne odňaté originály listín z notárskeho úradu syna sa v súčasnosti nachádzajú na polícii v Michalovciach.

V decembri 2022 po šiestich mesiacoch od prehliadky notárskeho úradu, bolo synovi v tejto veci vznesené tretie obvinenie.

Nerozumieme prečo, ale vyšetrovanie po synovom prepustení z väzby bolo preložené z Košíc do Michaloviec aj napriek tomu, že syn býva a aj údajný skutok sa mal stať v Košiciach.

„Syn je od prepustenia z väzby v dôsledku zdravotných komplikácií spôsobených nesprávnou zdravotnou starostlivosťou vo väzbe dlhodobo práceneschopný. Preložením vyšetrovania do Michaloviec mu bola od začiatku znemožňovaná riadna obhajoba.“

Má obmedzený prístup k spisu a v dôsledku povinnosti dodržiavať liečebný režim sa ani nemôže úkonov v Michalovciach zúčastňovať, čo OČTK nechcú akceptovať.

Naozaj to nejde?

V súčasnosti opakovane chce polícia robiť v Michalovciach počas celých dvoch pracovných dní súpis nezákonne odňatých originálov listín z prehliadky priestorov notárskeho úradu, ktorú vykonala dňa 28.6.2022.

Úkon, ktorý chce polícia urobiť ohľadom odňatých originálov listín, má byť vykonaný, keď už je syn obvinený v tejto veci a až po 8-mych mesiacoch od ich odňatia z notárskeho úradu.

Zlomení, nezlomní

Veríte, že sa Váš syn dočká spravodlivosti?

Stratili sme dôveru v právny systém. Prestali sme veriť vo vymožiteľnosť práva, spravodlivosti a v zákonnosť. Ale jedno vieme určite, nevzdáme to a za spravodlivosť pre nášho syna budeme bojovať!


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Údajný únos, istá sprenevera? Rodičia košického notára pre eReport: Chceme len zákonnosť! ( časť druhá )

Odoberať
Upozorniť na
6 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php