eReport.sk
pixabay.com

Zaujíma nás, čo vás zaujíma


Drahí čitatelia, vitajte na mieste, kde má občiansky hlas váhu a každý problém svoj priestor. V tejto rubrike sa venujeme vaším podnetom, na ktoré sa snažíme nájsť riešenia. Sme radi, že môžeme byť mostom medzi vami – našimi čitateľmi a príslušnými orgánmi, ktoré majú schopnosť riešiť vaše problémy. Poslaním našej redakcie je poskytnúť občanom príležitosť na vyjadrenie. Zaujíma nás, čo vás – našich čitateľov – zaujíma.

„Nebolo to tak dávno, keď som zažil nepríjemnú skúsenosť s políciou. Nahlásil som udalosť a počas zásahu sa ku mne správali viac než neprimerane. Nadávali mi a urážali na s tým, že som psychický chorý. Majú oni na to právo? Ako sa môžem proti niečomu takému postaviť?“

V danom prípade prichádza do úvahy podanie sťažnosti na postup policajta. Túto sťažnosť je možné podať na každom útvare Policajného zboru SR. Podľa zákona o sťažnostiach je každý štátny orgán povinný Vašu sťažnosť prijať a vybaviť ju najneskôr do 30 dní a Vás informovať o jej vybavení, je však potrebné v sťažnosti uviesť všetky podstatné náležitosti:

Sťažnosťou podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sme tu pre vás!

Neváhajte nás kontaktovať aj s vaším problémom!

Mail: [email protected]

Mobil: 0947 915 320

Osobne: Redakcia eReport Trnava, Bulharská 42

Vaše podnety sú pre nás impulzom na to, aby sa nám všetkým v Trnave žilo o čosi lepšie!

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zaujíma nás, čo vás zaujíma

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre