eReport.sk
TTSK - Po 12. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK

Trnavská župa bude modernizovať, oceňovať aj analyzovať 


V stredu 15. mája 2024 bolo 12. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Prinášame vám prehľad najdôležitejších a najzaujímavejších tém, o ktorých poslanci rokovali. 

Znižovanie dlhu otvára dvere novým projektom

Vďaka dobrému hospodáreniu sa Trnavskej župe darí kontinuálne znižovať dlh. „Postupným znižovaním dlhu a dobrým hospodárením otvárame možnosti na ďalšie nové investície a modernizácie v kraji. Projekty máme pripravené, vo veľkej väčšine z nich čakáme na schválenie finančných príspevkov z európskych zdrojov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Vďaka týmto projektom sa budú modernizovať niektoré cesty v kraji. Projekty tiež pomôžu s debarierizáciou župných stredných škôl aj s vybudovaním zariadenia podporovaného bývania pre klientov DSS v Medveďove.  

Cena Trnavského samosprávneho kraja

Poslanci schválili zoznam 28 laureátov v šiestich kategóriách, ktorým tento rok udelia Cenu Trnavského samosprávneho kraja. Ide o verejné ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju kraja,  za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Laureáti získajú umelecké dielo a finančnú odmenu. Galavečer pri tejto príležitosti naplánovali na pondelok 17. júna 2024 v Divadle Jána Palárika v Trnave. 

Potreby mladých v Trnavskej župe

Župa začína s prípravnou časťou projektu „Potreby mladých v Trnavskej župe“. Ten  prepojí zainteresované skupiny v regióne a vytvorí príležitosti pre nezamestnaných mladých nastúpiť do zamestnania a zostať v regióne. Hlavnou aktivitou je aktuálne obstaranie regionálnej analýzy, ktorá sa stane východiskom vzniku formálnych regionálnych partnerstiev, tvorby akčného plánu a identifikácie lokalít, vhodných na zriadenie jednotných kontaktných miest práce s mladou generáciou ľudí, ktorí neštudujú, nepracujú a ani sa na prácu nepripravujú.

Túto analýzu bude pripravovať Trnavská univerzita prostredníctvom svojich fakúlt. Má identifikovať problémy mladých ľudí od 15 do 30 rokov v našom kraji, ktorí nie sú zaradení v pracovnom procese alebo v ďalšom vzdelávaní, v ktorom by sa na neho pripravovali. Tento počet ľudí podľa prvotných dát nie je vôbec zanedbateľný. Po prípravnej analytickej časti je naplánovaná realizačná fáza, v rámci ktorej budú vytvorené centrá pre prácu s mladou generáciou. Projekt spolufinancujú vďaka príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 320-tisíc eur.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Trnavská župa bude modernizovať, oceňovať aj analyzovať 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre