eReport.sk
turni.sk

Novinka z trnavského vysokoškolského prostredia!


Trnavské univerzity chcú vytvoriť konzorcium – z Trnavy sa má stať mesto špičkovej vedy.

Od dnešného dňa bude Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda spolupracovať ešte užšie ako doposiaľ. Najvyšší predstavitelia vysokých škôl v Trnave prof. Miloš Lichner, SJ (TRUNI) a prof. Katarína Slobodová Nováková (UCM) podpísali partnerskú zmluvu. Tá má podporiť realizáciu projektu konzorcia, ktorý podporilo ministerstvo školstva z Plánu obnovy a odolnosti.

Cieľom je harmonizovať vnútorné systémy kvality, tvoriť spoločné študijné programy, integrovať knižničné, publikačné a IT systémy. Dôležitým krokom je aj zjednotenie vnútorných predpisov oboch univerzít. Trnavské vysoké školy vďaka projektu zlepšia svoju infraštruktúru. Napríklad Trnavská univerzita plánuje vybudovať aulu a kongresové centrum v bývalom kine Sloboda. 

Nové univerzitné mesto

„Považujem to za výnimočný rozvojový impulz, ktorý posilní mesto Trnava ako univerzitné centrum a bude predstavovať významný ekonomický a kultúrny príspevok pre celý Trnavský samosprávny kraj,“ povedal poverený rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner.

Celkové výdavky na projekt pre oboch zmluvných partnerov TU a UCM stanovili na takmer 25,3 mil. eur. Stavebné práce by sa mali začať najneskôr v marci 2025. Projekt plánuje akreditáciu spoločných programov a vytvorenie Konzorcia trnavských univerzít už v marci 2026. Jeho základným cieľom je vybudovať z Trnavy centrum excelentnej akademickej infraštruktúry.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Novinka z trnavského vysokoškolského prostredia!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre