eReport.sk
pixabay.com

Možnosti občanov rozhodovať 


Občania Európskej únie nemajú možnosť priamo rozhodovať, ale majú možnosť rozhodnutie a jeho obsah navrhnúť. Občianska iniciatíva je nástroj priamej demokracie v Únii, ktorý (ako jednu z mála naozaj dobrých vecí) zaviedla Lisabonská zmluva.

Na jej základe môže najmenej jeden milión občanov EÚ zastupujúcich najmenej jednu štvrtinu členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby prišla s návrhom právneho aktu v oblasti, v ktorej to občania požadujú.

Pre radových občanov Únie sú oveľa zaujímavejšie tzv. Konzultácie, ktoré vyhlasuje Európsky parlament. Ide o program Komisie pre lepšiu právnu reguláciu. 

Digitálne euro

V roku 2022 vyhlásil EP konzultácie k návrhu zákona o digitálnom tzv. programovateľnom eure. Ten mal úplne nahradiť hotovosť a zároveň registrovať na čo míňame svoje peniaze. A v návrhu bola „schovaná“ taká drobnosť: uhlíková stopa. Čo by to znamenalo? Že ak podľa vašich účtov (digitálnych) systém zistí, že prekračujete „uhlíkovú stopu“, môže vám zablokovať možnosť … napríklad natankovať pohonné látky, pretože tie vytvárajú uhlíkovú stopu. 

Na problém upozornila Judita Laššáková v relácii Dopoludnie a vyzvala ľudí, aby v rámci Konzultácií EP napísali svoje pripomienky k tomuto návrhu zákona. Podarilo sa. Z päť miliónového Slovenska prišlo 6.050 pripomienok (31 % zo všetkých pripomienok), z 80 miliónového Nemecka 7.314, spolu zákon v celej Únii pripomienkovalo približne 20 tisíc občanov. Zo zákona zmienka o „uhlíkovej stope“ vypadla. To však neznamená, že sa ju Únia nepokúsi prepašovať do nejakého iného návrhu zákona. Napríklad v Rezolúcii pre zrakovo a sluchovo postihnutých  bola aj výzva na schválenie Istanbulského dohovoru. Len tak, schovaná kdesi na konci. 

Konzultácie vyhlásil EP napríklad aj o digitálnej identite, o dôsledkoch zmeny klímy, aj o návrhu zákona FARA, ktorý Únia pripravuje podľa vzoru amerického zákona o zahraničných agentoch. 

V Európskom parlamente máme 15 poslancov, ktorí sami nedokážu veľa zmeniť. Ich hlavnou úlohou by malo byť informovanie občanov o tom, čo sa v EP deje, kde môžu občania pomôcť zmeniť najväčšie excesy v návrhoch zákonov. A ono to ide: nariadenie o covid-pasoch, ktoré únia prijala, musela po Konzultáciách zrušiť – prišlo 350 tisíc pripomienok! 

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Možnosti občanov rozhodovať 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre