eReport.sk
TTSK

Krajskí poslanci odsúhlasili  investičné projekty aj dotácie 

V stredu 27. marca 2024 bolo 11. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho krajaa to výjazdové, mimo Úradu TTSK, v priestoroch zámku v Holíči. Poslanci na ňom riešili investičné aktivity v okrese Skalica, žiadosti o nenávratné finančné príspevky a dotácie pre organizácie, obce a mestá. 

Projekty, ktoré zlepšia život na Záhorí

Poslanci schválili nové investičné projekty v okrese Skalica i žiadosti o nenávratné finančné príspevky na realizáciu ďalších aktivít. „ Ide napríklad o vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici, na Spojenej škole v Holíči zrekonštruujeme strechu a zabezpečíme debarierizáciu. Už čoskoro nás čaká aj potrebná rekonštrukcia mosta ponad Chvojnicu pri Holíči, ktorú začneme po zrealizovaní verejného obstarávania,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič a spomenul, že obnovou prejde aj kilometrový úsek cesty III. triedy cez obec Petrova Ves smerom na Letničie.

V župnom zozname investícií do rozvojových aktivít v okrese Skalica sú aj projekty, ktoré skvalitnia sociálnu starostlivosť. „V Zelenom dome v Skalici zrealizujeme nadstavbu pavilónov, vďaka čomu rozšírime kapacitu tohto zariadenia sociálnych služieb. Zároveň na dnešnom zastupiteľstve sme poslancom predložili nové návrhy projektov, a som rada, že prešli jednohlasne. Modernizáciou prejde Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Holíči a  Trnavská župa sa bude finančne spolupodieľať aj na modernizácií gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej Nemocnice AGEL v Skalici,“ povedala vicežupanka Veronika Buc. 

Dotácie pre organizácie, obce a mestá

Krajskí poslanci schválili aj dotácie určené organizáciám, obciam a mestám. Tento typ dotačnej schémy je veľmi dôležitý. Vychádza priamo z potrieb organizácií, miest a obcí, ktoré pôsobia v regióne a podporujú občianske aktivity. Zastupiteľstvo podporí 107 projektov obcí a miest v celkovej sume 150-tisíc eur a 309 projektov organizácií v celkovej výške 450-tisíc eur, teda celkovo ide o 416 projektov. Podporené budú aktivity v oblasti športu, kultúry, zdravotníctva, životného prostredia a sociálnej starostlivosti. „Aj napriek nutnému šetreniu sme sa rozhodli zachovať objem finančných prostriedkov na rozvoj kraja v sume 600 tisíc eur. Tie rozdelíme medzi kvalitné projekty z dielne organizácií, obcí a miest,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Vďaka týmto dotáciám sa budú organizovať rôzne kultúrne a športové podujatia. Zveľadia sa verejné priestranstvá, projekty zlepšia život deťom, dospelým aj seniorom. „Vďaka patrí aj poslancom Zastupiteľstva TTSK, že podporu 416 projektov v kraji jednohlasne schválili,“ uviedol Jozef Viskupič.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Krajskí poslanci odsúhlasili  investičné projekty aj dotácie 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Všetky AKTUALITY