eReport.sk
pixabay.com

Hazard v Trnave sa obmedzí


V utorok 30.4.2024 bolo 9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave. Jedným z diskutovaných bodov bolo aj hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení (VZN) týkajúcom sa zákazu umiestňovania herní a kasín na území mesta Trnava. 

Diskutovaná téma

Obmedzenie herní a kasín na území väčších miest je často diskutovaná téma. Mestá majú možnosť formou VZN tento tip aktivity na svojom území úplne obmedziť a zabrániť tak negatívnym dopadom, ktoré hranie hazardných hier prináša. Predkladaný návrh bol zostavený s využitím maximálneho možného legislatívneho rámca tak, ako to už uplatnili v niektorých iných krajských mestách, napríklad v Bratislave, v Nitre, v Trenčíne a v Prešove. V praxi by to znamenalo, že na celom území mesta Trnava by už nebolo možné umiestniť herňu v hoteloch, v moteloch a v penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu a v bytových domoch. Aktuálne herne by boli prevádzkované len do skončenia platnosti licencií, bez možnosti ich predĺženia. Obdobné pravidlá by platili aj pre kasína. 

Riziká maximálneho obmedzenia

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vystúpili aj zástupcovia dotknutých strán. Tí ozrejmili situáciu z krajských miest, v ktorých sa tieto obmedzenia už uplatnili. Kasína sa presunuli za hranice miest do priľahlých obcí. Mestá tak prišli o časť peňazí v rozpočte a počet hráčov sa výrazne neznížil. Štátom riadenú reguláciu hrania predstavuje aj register vylúčených osôb, ktoré sa do herní a kasín nedostanú, napríklad neplatiči výživného, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, no môžu doň zaregistrovať aj ľudí, ktorí sa považujú za patologických hráčov. Tí sa presunuli najmä do online priestoru, počet výherných automatov za posledné roky klesá. 

„Dnes máme každý herňu vo svojom mobile. Ak by chcela Trnava zakázať hazard, musela by vypnúť internet, aby to bolo účinné,“ povedala na zasadnutí Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier. Najväčším rizikom maximálnej formy zákazu je vznik nelegálnych herní a tzv. „čierny hazard“, ktorý nepodlieha žiadnej kontrole a prináša veľké riziká. Počas razií boli za posledné mesiace na celom Slovensku zabavené desiatky nelegálnych herných zariadení.   

Hlasovanie prinieslo kompromis 

Plénum hlasujúcich sa stotožnilo s návrhom jedného z poslancov. Najprísnejšej forme regulácie budú podliehať len herne a umiestňovanie kasín na území mesta sa ponechá v súčasnom stave. Ide o akýsi kompromis. Hranie tohto typu hier bude na území mesta Trnava možné len v kasínach, ktoré podliehajú prísnym kontrolám a reguláciám. Herne by mali v našom meste postupne ubúdať. 

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Hazard v Trnave sa obmedzí

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre