eReport.sk
Ako zo zlého filmu
Verejný ochranca práv SR doktor Róbert Dobrovodský. Zdroj: Archív R.D.

Ombudsman Dobrovodský: Žiadny príslušník PZ SR nemôže zneužívať svoje postavenie!

Ako zo zlého filmu. Verejný ochranca práv doktor Róbert Dobrovodský informoval o kauze, v ktorej zohral hlavnú úlohu príslušník Policajného zboru SR. Toho privolal na miesto, pred rodinný dom sťažovateľky, otec jej maloletého syna. To, čo nasledovalo znie skôr ako zo zlého filmu. zdá sa, že heslo „pomáhať a chrániť“ nezmizlo len z nových policajných áut.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Ako zo zlého filmu
  2. Hodnotiť to budú občania
  3. Sú to ignoranti

Ako zo zlého filmu

Na verejného ochrancu práv sa obrátila podávateľka, ktorá namietala postup príslušníka
Policajného zboru. Uvádzala, že pri odovzdávaní maloletého syna na styk s otcom pred svojím
rodinným domom zistila, že otec privolal policajnú hliadku.

Počas nahrávania si evidenčného čísla policajného vozidla mobilným telefónom ju príslušník vyzval na predloženie občianskeho preukazu. Keďže ho nemala pri sebe ale v dome, požiadala aby si preň mohla zájsť.

„Toto príslušník Policajného zboru odmietol, podávateľku zadržal a predviedol na obvodné oddelenie, kde od nej opätovne vyžadoval predloženie občianskeho preukazu. Taktiež jej nedovolil zamknúť domácnosť, pričom sa v dome nachádzal jej druhý maloletý syn,“ poukázal verejný ochranca práv.

Keď polícia koná v rozpore so zákonom

Verejný ochranca práv po preskúmaní podnetu skonštatoval, že príslušník Policajného zboru
nielenže nebol oprávnený zadržať a predviesť podávateľku na oddelenie, ale v danom prípade
neboli splnené podmienky ani na to, aby ju legitimoval.

„Policajný zásah do slobody a integrity človeka má v právnom štáte jasne stanovené
mantinely. Tieto nemožno prekročiť. Aj preto som prípad podrobne preskúmal a zameral
som sa na to, či bolo nevyhnutné matku dieťaťa v danej situácii predviesť na útvar
Policajného zboru,“
podotkol Dobrovodský.

Ktorý dodal, že „policajt ju mohol predviesť len ak by boli splnené dve podmienky –
prvou podmienkou je, že preukázanie totožnosti osoby bolo skutočne potrebné. Druhou
podmienkou je, že sa predvádza osoba pri plnení úloh policajta podľa zákona
o Policajnom zbore.“

A podáva zvláštne vysvetlenia

Ombudsman zdôraznil, že podľa vyjadrenia polície, mal príslušník vyzvať podávateľku na
preukázanie totožnosti preto, že pri nahrávaní sa pohybovala po ceste a nevyužívala
chodník.

„Z predložených dokumentov som nezistil, že by polícia vykonala úkony týkajúce sa ďalšieho riešenia tohto priestupku. Pokiaľ policajt nemal záujem priestupok skutočne riešiť, nemal ani dôvod podávateľku, okrem upozornenia, aj legitimovať.

Navyše, príslušník mal o osobe podávateľky základnú vedomosť. Vedel kde býva a z akého dôvodu sa pred domom nachádzala,“ skonštatoval.

Etický kódex

„Aj preto som skonštatoval, že neodôvodnenou výzvou na preukázanie totožnosti a následným predvedením na policajné oddelenie došlo k porušeniu základného práva podávateľky na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, základného práva na nedotknuteľnosť osoby, základného práva na osobnú slobodu ako i základného práva na pozbavenie slobody len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom.

Som rád, že i polícia uznala nezákonné konanie policajta. Preto boli všetci policajti príslušného obvodného oddelenia opätovne preškolení z dodržiavania Etického kódexu príslušník Policajného zboru.“ doplnil verejný ochranca práv Dobrovodský.

Ktorý na záver podotkol, že „najjednoduchším spôsobom overenia totožnosti podávateľky by bolo, kedy by jej príslušník PZ SR dovolil si ísť po občiansky preukaz domov a následne ho predložiť príslušníkovi obvodného oddelenia. Z predložených dokladov vyplývalo, že príslušník obvodného oddelenia podávateľke potrebnú súčinnosť na preukázanie totožnosti neposkytol.“

Zdroj: TS VOP


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ombudsman Dobrovodský: Žiadny príslušník PZ SR nemôže zneužívať svoje postavenie!

Odoberať
Upozorniť na
3 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php