eReport.sk
Mária Kolíková (klub SaS).
Mária Kolíková (klub SaS). Foto: fb/kolikova.maria

VIDEO Facka od EÚ? Zľahčuje Kolíková reakciu Benátskej komisie? Tá varuje: Hrozí spolitizovanie!

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (klub SaS)) plánuje veľké reformy. Medzi tie najväčšie by mala patriť zmena súdnej mapy s novým prerozdelením krajských súdov a tiež zmeny v komore advokátov. Ministerka však narazila na odpor samospráv, advokátov aj sudcov. A aktuálne prišlo varovanie aj z Benátskej komisie. Nejde pritom o hocijakú komisiu, ale o poradný orgán Rady Európy, ktorá je najstaršou medzinárodnou politickou organizáciou starého kontinentu. A čo na to šéfka rezortu spravodlivosti? Niežeby sa tvárila, že ju varovanie komisie netrápi, avšak nevníma to ani nijako dramaticky. A sľubuje ďalšie diskusie. Práve však neschopnosť diskutovať jej pravidelne vytýkajú nielen viacerí politici, ale tiež mnohí odborníci.

Predsedovia samosprávnych krajov, takzvaní župani, majú spolu s primátormi miest problém s reformou súdnej mapy. Tvrdia totiž, že rušenie krajských súdov a ich presun spôsobia občanom veľké problém s dopravou a presunom, ktorý sa často predĺži aj o desiatky kilometrov. „Ak sa navrhnutá súdna mapa aj zrealizuje v praxi, nebude to podľa mňa znamenať zlepšenie vymožiteľnosti práva, ale naopak. Bude to znamenať oddialenie súdov a teda spravodlivosti od občanov. Napríklad, pracovno-právna agenda, ktorá má prejsť z Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom na Okresný súd v Liptovskom Mikuláši. To je veľmi zlé,“ reagoval trenčiansky župan za Smer Jaroslav Baška.

Upozornili na polarizáciu a znefunkčnenie systému

Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné záležitosti, zverejnila svoje stanovisko v oblasti možnosti zriadenia viacerých advokátskych komôr a úlohy Najvyššieho správneho súdu pri disciplinárnom konaní voči advokátom, s ktorými sa nich obrátila ministerka Kolíková. Benátska komisia na rozdiel od zaužívanej praxe nedostala na hodnotenie konkrétny návrh zákona, ale dve abstraktné otázky. Až na vyžiadanie dostala od ministerstva úvahy o navrhovaných zmenách, pri ktorých absentuje akákoľvek dopadová štúdia a Benátska komisia konštatuje, že takáto zmena prináša riziko polarizácie a znefunkčnenia systému.  

Dôvody tejto reformy však nie sú úplne jasné, pričom navrhované riešenia si vyžadujú aj isté záruky,

uviedla Benátska komisia.

Ako uvádza komisia Rady Európy, súdna reforma z dielne nového vedenia ministerstva spravodlivosti si stanovila za cieľ reagovať na sériu korupčných škandálov, do ktorých boli údajne zapletení aj sudcovia a prokurátori. V rámci reformy vznikol Najvyšší správny súd, ktorý slúži ako disciplinárny súd voči sudcom a prokurátorom, avšak nie voči advokátom. Slovenské ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Slovenská advokátska komora (SAK) – jediné profesné združenie svojho druhu na Slovensku s povinným členstvom – nepostupovala dostatočne razantne pri porušení zákona u svojich členov.

Komisia: Dôvody tejto reformy nie sú úplne jasné

Kolíková teda navrhla, aby Najvyšší správny súd mal možnosť vyhodnocovať disciplinárne konanie voči advokátom. Súčasná komora by sa zároveň mala rozdeliť na niekoľko nezávislých komôr s dobrovoľným členstvom a na základe oblastí práva a miestnej príslušnosti advokátov.

Benátska komisia pripustila, že existencia niekoľkých advokátskych komôr je v súlade s medzinárodnými štandardmi. To isté platí aj pre disciplinárne konanie voči advokátom prostredníctvom zmiešaných orgánov pozostávajúcich zo sudcov a právnikov. “Dôvody tejto reformy však nie sú úplne jasné, pričom navrhované riešenia si vyžadujú aj isté záruky,” uviedla komisia.

Hrozí spolitizovanie advokácie

V prípade rozdelenia SAK sa Benátska komisia obáva spolitizovania advokácie, keďže jednotlivé komory by o členov súťažili. Dobrovoľné členstvo by mohlo zároveň viesť k zníženiu profesionálnych štandardov. Jednou z hlavných funkcií tejto komory je podľa komisie reprezentatívnosť, je poverená úlohou chrániť práva a záujmy svojich členov aj pred štátom. Benátska komisia odporúča slovenskej vláde a zákonodarnému zboru, aby nepokračovali vo vytváraní viacerých advokátskych komôr založených na dobrovoľnom členstve.

Ak je cieľom znížiť počet inštancií v procese a urýchliť disciplinárne konanie, dá sa to dosiahnuť aj v rámci súčasného systému,

pripomenul poradný orgán Rady Európy.

Schodnejšou cestou by bolo vytvorenie špecializovaných alebo regionálnych advokátskych komôr. Avšak aj tu je potrebné zabezpečiť jednotné profesionálne štandardy pre celú advokáciu. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom väčšieho štátneho dohľadu a zároveň zníženia nezávislosti komôr, čo však Benátska komisia neodporúča. Ako alternatívu navrhuje zriadenie organizácie združujúcej všetky advokátske komory, ktorá by sama mala právomoci orgánu dohľadu.

Dá sa to dosiahnuť aj v rámci súčasného systému

Komisia ďalej upozorňuje, že zverenie dohľadu nad disciplinárnymi konaniami voči advokátom Najvyššiemu správnemu súdu by znížilo úroveň samosprávy v advokácii, pričom “výhody tohto kroku nie sú úplne jasné”. Ak je cieľom znížiť počet inštancií v procese a urýchliť disciplinárne konanie, dá sa to dosiahnuť aj v rámci súčasného systému, pripomenula Benátska komisia.

Kolíková neposkytla dôkazy o svojom tvrdení

Benátska komisia ďalej vo svojej správe vyjadruje, že ministerka počas návštevy Bratislavy neposkytla spravodajcom primerané dôkazy o svojom tvrdení, že SAK príliš chránila svojich členov. Ako vyplýva zo štatistík poskytnutých SAK, v posledných rokoch boli právnici postavení pred disciplinárnu zodpovednosť častejšie ako sudcovia a niektoré z týchto disciplinárnych prípadov zahŕňali vysoké peňažné pokuty a vylúčenie z komory. Benátska komisia konštatovala, že neexistujú žiadne viditeľné známky toho, že by bola SAK preťažená svojimi úlohami alebo neschopná poskytovať svojim členom kvalitné služby.

Šéf SAK: Varuje pred destabilizáciou právneho štátu

Viliam Karas, predseda SAK sa v reakcii na komisiu potešil z jej odpovede a zároveň varoval pred nepremyslenými a unáhlenými politickými zásahmi zo strany mocných: „Slovenská advokátska komora už pri zámere ministerstva zaslať tieto otázky Benátskej komisii upozorňovala, že ide o záležitosti, ktoré sú riešiteľné na vnútroštátnej úrovni a nie je potrebné sa s takýmito všeobecnými a hypotetickými otázkami obracať na medzinárodný orgán, osobitne ak na to nie sú dané objektívne dôvody a vec nebola náležite prerokovaná s dotknutými subjektami vrátane súdov. Inak vystavujeme krajinu značnému reputačnému riziku. Otázky ministerstva Benátskej komisii považujeme za reakciu na verejné vystupovanie komory v otázkach týkajúcich sa fungovania právneho štátu a snahu vyvolať zmrazujúci efekt vo vzťahu k našim výstupom. Zároveň je potrebné konštatovať, že Slovenská republika čelí v súčasnosti oveľa významnejším výzvam v oblasti spravodlivosti a nie je namieste, aby unáhlené a nepremyslené politické zásahy viedli k oslabeniu alebo destabilizácii fungujúcich pilierov právneho štátu. Rovnako ma teší, že Benátska komisia vo svojej správe neidentifikovala žiadne nedostatky pri fungovaní SAK.“

Ministerka sľubuje diskusiu, kritici majú dôvod na skepsu

Kolíkovej ministerstvo aj samotná Kolíková však zdvihnutý prst komisie nevníma nejako dramaticky. Rezort tvrdí, že z odpovede Benátskej komisie na otázku rezortu spravodlivosti vyplynulo, že je na mieste uvažovať o vytváraní zmiešaných disciplinárnych senátov, tak ako je to napríklad aj v prípade exekútorov a notárov, kde by súčasťou boli aj advokáti.

Budeme pokračovať tak v interných diskusiách ako aj v diskusiách so zástupcami Najvyššieho správneho súdu SR ako aj Slovenskej advokátskej komory.

Ministerka Mária Kolíková.

Samotná ministerka síce vníma tému ako veľmi citlivú tvrdí, že pripravená o zmenách diskutovať, viacerí jej kritici a nielen tí politickí, ale aj z tí radov expertov, opakovane šéfke rezortu spravodlivosti vyčítali, že vôbec nediskutuje.

A čo teda povedala na odpoveď komisie Kolíková? Svoje stanovisko na sociálnej sieti tlmočila aj prostredníctvom videa: „Aj preto budeme pokračovať tak v interných diskusiách ako aj v diskusiách so zástupcami Najvyššieho správneho súdu SR ako aj Slovenskej advokátskej komory. Pre ďalšie rozhodnutia budú podstatné aj skúsenosti Najvyššieho správneho súdu SR v oblasti disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom,“ uviedla Kolíková.

VIDEO Ministerka Kolíková vysvetľuje, ako porozumela reakcii Benátskej komisie

Rada Európy, ktorej poradným orgánom je Benátska komisia, je najstaršia medzinárodná  (medzivládna) politická organizácia Európy. Jej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Mária Kolíková (klub SaS).
  2. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí).
  3. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.
  4. Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory.
  5. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina)
  6. Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory.

Zdroj: eReport/tasr

Zdielať / poslať / tlačiť

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

VIDEO Facka od EÚ? Zľahčuje Kolíková reakciu Benátskej komisie? Tá varuje: Hrozí spolitizovanie!

Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport