eReport.sk
Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.
Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: tasr

Mazák sa postavil za Kolíkovú: Návrhy ministerky nemajú ani náznak politizácie!

Varovanie Benátskej komisie šéf Súdnej rady Ján Mazák, zdá sa, zľahčuje rovnako, ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS). Nejde pritom o hocijakú komisiu, ale o poradný orgán Rady Európy, ktorá je najstaršou medzinárodnou politickou organizáciou starého kontinentu.

Stanovisko Benátskej komisie k rozdeleniu Slovenskej advokátskej komory (SAK) a k zvereniu rozhodovania o disciplinárnych deliktoch advokátov Najvyššiemu správnemu súdu (NSS) SR sa nedá chápať ako bezvýhradný súhlas alebo nesúhlas s budúcou legislatívou. Závery komisie však nie sú prekvapivé. Skonštatoval Mazák.

Ponechal by súčasný inštitucionálny stav

„Najpodstatnejšie zo záverov komisie je to, že návrhy ministerstva, ktorými sa sleduje rozdelenie advokátskej komory na viacero regionálnych segmentov, ako aj rozhodovanie disciplinárnych previnení advokátov zmiešanými senátmi zloženými zo sudcov a advokátov má svoj európsky štandard. Oba návrhy sú v princípe prijateľné,“ skonštatoval Mazák.

Komisia však upozorňuje, že také riešenia musia byť patrične odôvodnené a mali by poskytovať záruky. Pri rozdelení SAK na regionálne súčasti je podľa komisie správnejšie ich zastrešiť centrálnym spôsobom. „K tomu sa prikláňam, avšak v takom prípade by som skôr ponechal súčasný inštitucionálny stav. Sme malá krajina. SAK má aj dnes svoje regionálne orgány, takže asi nie je potrebné do toho vstupovať novým inštitucionálnym usporiadaním,“ vysvetlil predseda.

Mazák je presvedčený, že NSS SR je plne schopný

Návrh zveriť NSS SR disciplinárne konania voči advokátom je podľa komisie legitímny, obmedzilo by to však samosprávny charakter advokácie. Podľa komisie nie je jasné, či NSS SR je schopný vykonávať túto kompetenciu. Mazák je presvedčený, že NSS SR je toho plne schopný. „Výhody sú v tom, že advokát pri skúmaní jeho disciplinárnej zodpovednosti sa bude môcť priamo oprieť o autoritu súdnej moci,“ spresnil Mazák.

Komisia obáva spolitizovania advokácie, Mazák to odmieta

Dodal, že tieto návrhy ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej nemajú ani náznak politizácie a na takéto tvrdenie nevidí žiadny relevantný dôvod. Kolíková v rámci reformy súdnictva navrhuje, aby NSS SR mal možnosť vyhodnocovať disciplinárne konanie voči advokátom. Súčasná SAK by sa zároveň mala rozdeliť na niekoľko nezávislých komôr s dobrovoľným členstvom a na základe oblastí práva a miestnej príslušnosti advokátov.

Benátska komisia pripustila, že existencia niekoľkých advokátskych komôr je v súlade s medzinárodnými štandardmi. To isté platí aj pre disciplinárne konanie voči advokátom prostredníctvom zmiešaných orgánov pozostávajúcich zo sudcov a právnikov. Potrebné sú však podľa komisie isté záruky.

V prípade rozdelenia SAK sa Benátska komisia obáva spolitizovania advokácie, keďže jednotlivé komory by o členov súťažili. Dobrovoľné členstvo by mohlo zároveň viesť k zníženiu profesionálnych štandardov.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic
  2. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.
  3. Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).
  4. Mária Kolíková (klub SaS).

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Mazák sa postavil za Kolíkovú: Návrhy ministerky nemajú ani náznak politizácie!

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti