eReport.sk
Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory.
Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory. Foto: fb/advokatinavasejstrane

Šéf advokátskej komory o konaniach proti obhajcom: Snažíme sa vždy prihliadať na prezumpciu neviny

Predsedníčka revíznej komisie a predsedovia disciplinárnych komisií Slovenskej advokátskej komory (SAK) môžu po novom informovať o stave konania. Prihliadať musia pritom na povinnosť mlčanlivosti a prezumpciu neviny. Uviedol to predseda SAK Viliam Karas.

Zmena interného predpisu je v rámci SAK implementovaná zatiaľ len prvý polrok. „Snažíme sa vždy prihliadať na prezumpciu neviny. Lebo keď raz o advokátovi poviete, že sa disciplinárne rieši, môže to mať na neho zlý reputačný dosah, a pritom sa nemuselo nič stať,“ podotkol Karas.

Komora volá po širších mantineloch informovania. „Nepochodili sme s návrhom na legislatívnu zmenu, ktorú sme ministerke spravodlivosti navrhovali takmer dva roky dozadu. Na konferencii sme preto veľmi opatrne prijali internú zmenu predpisu, keďže je tu stále zákonná povinnosť mlčanlivosti,“ priblížil.

Zostal status-quo

Ako ďalej uviedol, snahy ministerstva o presunutie disciplinárnych konaní advokátov na Najvyšší správny súd (NSS) SR nateraz utíchli. „Od počiatku sme uvádzali argumenty, ktoré potvrdila aj Benátska komisia. Zostal status-quo. Znamená to, že aj na základe hodnotenia tejto komisie riadne vykonávame svoju činnosť a naďalej v našej réžii fungujú disciplinárne konania,“ doplnil. V tejto súvislosti hovorí o zbytočne minutej energii.

„Disciplinárnu zodpovednosť voči advokátom máme záujem riešiť v širšom kontexte aj v nadväznosti na závery Benátskej komisie,“ reagoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR s tým, že návrhu konkrétneho riešenia by mala predchádzať diskusia s advokátmi.

Karas: Tu nie je čierno-biele videnie sveta

Karas vyhlásil, že SAK bez ohľadu na predchádzajúce snahy ministerstva prehlbuje kvalitu činnosti disciplinárnych a revíznych komisií a pracuje tiež na digitalizácii procesov. „Po júnovej konferencii prišlo k navoleniu nového zloženia revíznej komisie ako aj disciplinárnych senátov. Sú to kvalitní ľudia, aj keď veľakrát s rozdielnymi názormi. Pluralita však zabezpečuje, že tu nie je čierno-biele videnie sveta. Veľakrát to vo vnútri iskrí, ale aj vďaka tomu dochádza ku kvalitnému a včasnému rozhodovaniu,“ doplnil.

Peňažnú sankciu udelili 48-krát

Komora v poslednom sledovanom období (od polovice roka 2020 do konca júna 2021) ukončila 84 disciplinárnych konaní. V jednom prípade bol advokát vylúčený z komory, v dvoch prípadoch suspendovaný. Peňažnú sankciu udelili 48-krát. Zvyšné prípady boli ukončené buď bez sankcie alebo zbavením viny. Za posledné tri sledované obdobia ide o najväčší počet ukončených disciplinárok.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. justícia, spravodlivosť, zákon
  2. Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory.
  3. Mária Kolíková (klub SaS).
  4. Viliam Karas, šéf Slovenskej advokátskej komory.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Šéf advokátskej komory o konaniach proti obhajcom: Snažíme sa vždy prihliadať na prezumpciu neviny

Čítajte viac…

Politika

Správy

Šport

Zaujímavosti