eReport.sk
globsec.org

Schengen sa rozširuje


Schengenský priestor vznikol v roku 1985. Pôvodne to bol medzivládny projekt medzi piatimi krajinami Európskej únie – Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko. Postupne sa rozširoval na najväčšiu oblasť vo svete, po ktorej možno slobodne cestovať bez hraničných kontrol. Odhaduje sa, že Európania každoročne uskutočnia 1,25 miliardy ciest v rámci tohto priestoru – za prácou, za kultúrou, za športom, za štúdiom. Denne prekračuje vnútorné hranice Schengenu približne tri a pol milióna ľudí. 

V Schengenskom priestore žije v súčasnosti takmer 420 miliónov ľudí, pokrýva 23 z 27 členských štátov Únie a štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Výhodou je, že tieto štáty majú medzi sebou bezcolný styk, teda platí voľný pohyb tovaru  medzi štátmi združenými v Schengene. Priestor sa riadi Kódexom schengenských hraníc, na ktorého základe štáty vykonávajú kontroly na svojich vonkajších hraniciach s jasne vymedzenými kritériami. 

Priestor voľného cestovania sa stále rozširuje

Chorvátsko sa 1. januára 2023 stalo jeho 27. krajinou, od 31. marca 2024 sa rušia kontroly na vnútorných, vzdušných  a námorných hraniciach aj s Rumunskom a Bulharskom. 

Otvorené hranice majú však aj svoje nevýhody. V roku 2015 sa začala migračná kríza, ktorá vo väčších či menších vlnách trvá dodnes. Voľný pohyb po krajinách Únie v rámci Schengenu tak platí aj pre migrantov, čo môže spôsobovať – a spôsobuje – aj problémy. 

Mimochodom – Schengen je názov malej dediny v Luxembursku na hranici s Nemeckom a s Francúzskom, kde bola podpísaná Schengenská dohoda (v r. 1985) a Schengenský dohovor (v r. 1990). 

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Schengen sa rozširuje

Odoberať
Upozorniť na
2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

AKTUÁLNE