eReport.sk
"Naši chlapci Apači"
Ivan Ševčík, generál vo výslužbe. Zdroj: yt/ereport.sk

Gen. v. v. Ivan Ševčík pre eReport: Keby sme žili v právnom štáte, Čurillovci by už boli dávno v civile!

„Naši chlapci Apači.“ Generál vo výslužbe Ivan Ševčík pracoval v polícii vyše 30 rokov. V minulosti pracoval ako šéf Úradu boja proti organizovanej kriminalite (súčasná NAKA), Inšpekčnej služby a pôsobil aj ako policajný pridelenec Slovenskej republiky v Prahe. Ako sa hovorí „človek na správnom mieste.“ Pre rozhovor o NAKA, Apačoch a pomeroch v našom „právnom štáte.“ Hovorili sme spolu i o zosnulom gen. Milanovi Lučanskom, či ÚŠP.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Rozviazané ruky nie sú právny štát
  2. Túžba po krvi nie je spravodlivosť
  3. Kolíková zjavne vinu necíti
  4. Na snímke fotografia a zapálené sviečky pred Prezídiom Policajného zboru na Račianskej ulici v Bratislave na počesť zosnulého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského 3. januára 2021. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra 2020.

UBOK

Pán generál, v polícii ste odpracovali viac ako 30 rokov. Dlho ste boli i šéfom UBOKU – súčasnej NAKA. Tvrdia nám, že teraz sa doba zmenila a polícia má konečne rozviazané ruky. Je to tak?

Áno, doba sa zmenila. V rokoch 2006 -2010 som bol riaditeľom Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru. Tento útvar bol podstatne menší, lebo Úrad boja proti korupcii bol samostatný útvar a viedol ho gen. Tibor Gašpar.

Myslím si, že UBOK bol aj kvalitatívnejšie lepší ako teraz NAKA, nakoľko sme si nových policajtov vyberali a boli to najlepší z najlepších. Každý týždeň som sedel u prezidenta PZ gen. J. Packu a zdôvodňoval som mu, prečo chcem toho policajta, nakoľko kraj ho nechcel pustiť.

Odpoveď bola jednoduchá. Lebo je najlepší. Takže sme mali dobrých špičkových operatívnych pracovníkov a aj vyšetrovateľov.

NAKA

Teraz je situácia taká, že na NAKA sú mladí, neskúsení pracovníci, bez dostatočnej praxe, bez priameho výkonu služby na okresoch a krajoch, kde sa získavajú tak potrebné skúsenosti na výkon služby na špecializovanom útvare.

Minulosť versus prítomnosť

Napríklad som dostal informáciu, že aj jeden z vyšetrovateľov v tíme Čurillovcov je vyšetrovateľ , ktorý nastúpil na NAKA rovno z akadémie bez akýchkoľvek skúsenosti z vyšetrovania.

A poviem Vám, že taký trestný čin, zanedbanie povinnej výživy, tzv, alimenty je niekedy ťažšie spracovať, zdokumentovať ako vraždu. Aj sme tým spisom hovorili „malá vražda“

Za mojích čias sme nemali problém so zákonnosťou, nemali sme také kauzy ako terajší vyšetrovatelia NAKA a pritom mali policajti nie rozviazané ruky, ale voľné pole pôsobnosti. Ruky mali zviazané zákonom .Nikto im nezasahoval do ich práce.

Ako riaditeľ úradu som skončil po výmene vlády, keď nastúpila vláda premiérky Radičovej. Môžete hádať, kto mi podpísal rozkaz o odvolaní z funkcie bez udania dôvodu, známy paragraf 35/2. Doteraz ho mám uložený ako relikviu.

Rozviazané ruky

Niektoré hlasy z justície hovoria, že polícia nemá mať rozviazané ruky, ale má ich mať vždy zviazané zákonom. V mnohých kauzách sa ukazuje, že sa nadkvalifikujú skutky, zneužíva väzba. Myslíte si to tiež?

Docent Drgonec v jednom rozhovore povedal, že policajti nesmú mať rozviazané ruky, ale majú ich mať zviazané zákonom. Má pravdu. Policajti musia dodržiavať zákon.

Hlavne Trestný poriadok a Trestný zákon, pokiaľ sa jedná o vyšetrovanie, teda dokumentovanie trestnej činnosti. Mnoho odborníkov hovorí, že tu v rámci boja proti mafii a proti korupcii vznikla iná mafia a to je justičná mafia.

„Je evidentné, že mnoho káuz je nadkvalifikovaných len preto, aby bol vecne a miestne príslušný Úrad špeciálnej prokuratúry a následne Špecializovaný trestný súd.“

Hlavné je, keď vieme kto

V mnohých obvineniach, či žalobách sa objavuje jeden spoločný faktor. „Nevieme kedy a kde, ale vieme kto,“ Je to tak?

Áno. Na verejnosť unikli uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré keď si prečítali mladí vyšetrovatelia na úrovni okresu, tak povedali, že takého uznesenie o vznesení obvinenia by im na okresnej prokuratúre neprešlo. To svedčí o jeho úrovni.

Potom prenikli na verejnosť veľmi všeobecné obvinenia typu : v presne nezistenom čase na presne nezistenom mieste presne nezistený páchateľ poskytol presne nezistený úplatok v presne nezistenej výške osobe XY za presne nezistenú protislužbu.

Najšpeciálnejší

To je napísané obrazne, ale boli také uznesenia keď obvinený nevedel proti čomu sa má brániť a do spisu ho nepustili.

Všimnite si , že to robia stále tí istí vyšetrovatelia, vec dozorovala tá istá skupina prokurátorov okolo toho najšpeciálnejšieho prokurátora, súdili to skoro stále tie isté senáty a odvolanie riešili čuduj sa svete tiež skoro stále tie isté senáty.

Účelové väzby

Takže v mnohých týchto prípadoch im prechádzala účelová väzba , ktorá slúžila na to, aby obvineného zlomili a podriadil sa im. Tak ako sa to stalo v prípade mnohých kajúcnikov.

Napríklad na okrese zoberiete v pondelok páchateľa do kolúznej väzby a v stredu Vám príde papier od prokurátora s otázkou, či dôvody väzby trvajú.

Všimnite si ako dlho trvala väzba v mediálne známych prípadoch, v akom stave je vyšetrovanie, dôkazná situácia, koľko krát GP podľa par. 363 zrušil meritórne rozhodnutie , v koľkých prípadoch Ústavný súd povedal, že väzba bola nezákonná a môžete si sami vyhodnotiť ich účelnosť.

Kde je páchateľ, tam sa nájdu dôkazy

Šéf NAKA sa nedávno vyjadril, že “nik nemôže od vyšetrovateľa chcieť, aby niečo zametal pod koberec, len za to, že nemá v tej chvíli dostatok dôkazov.” Trestný poriadok ale hovorí, že vzniesť obvinenie možno len na základe dôkazov. Ako by to teda malo byť?

Samozrejme, obvinenie môžete vznášať vtedy , keď máte dostatočné dôkazy. Veď vyšetrovateľ, keď píše uznesenie o vznesení obvinenia, tak po trestnoprávnej kvalifikácii píše, že je dostatočne odôvodnený záver, že sa stal taký a taký skutok.

„Nemôže sa stať , že vznesiem obvinenie a potom budem zháňať dôkazy. Čo keď ich nenájdem ? Nie je tam porušenie ľudských práv a prípadne Ústavy SR a to hlavne ak je tam aplikovaná väzba?“

Vyšetrovanie musí byť zákonné a objektívne. Ak vznesiete obvinenie podľa predstavy šéfa NAKA tak môžeme tam hovoriť o objektivite podľa zákona?

Byť kajúcnikom sa oplatí

Nielen opozícia, ale i mnohí trestní advokáti(i keď nie všetci verejne) hovoria o tom, že ani s inštitútom kajúcnika nie je všetko v poriadku. Vraj sa im verí všetko a často sú ich výpovede upravené tak, aby pasovali do príbehu..Máme tiež xy prípadov, kedy je celý prípad postavený len na výpovedi kajúcnika… Zneužívajú podľa vás OČTK tento inštitút trestného práva?

Áno , zneužíva. V budúcnosti sa bude musieť skúmať, aké ústupky urobili kajúcnikom, čo im odpustili, čo im sľúbili , aké tresty dostali, či im zaistili majetok a pod.

Ak je prípad postavený len na jednej výpovedi jedného kajúcnika , tak to je poriadny hazard.

Výpoveď kajúcnika musíte rozpitvať a verifikovať. To znamená že tú výpoveď musíte preveriť a to ďalšími procesnými úkonmi, ktoré Vám vzídu z tej výpovede. Ak napríklad nemáte procesne zdokumentovaný evidentný následok, tak je to problém.

„Verejnosť mohla vidieť prípad , myslím, že to bol prípad JUDr. Dušana K., keď svedok videl ako JUDr. D. K. dostáva úplatok z auta cez nepriehľadné sklo. Súd to nezobral do úvahy, uveril svedkovi – kajúcnikovi.“

Účelovosť

Tu je evidentná úloha kriminalizovať určené a označené osoby v snahe ukázať verejnosti že vedieme svoj boj proti korupcii za každú cenu a všetkými možnými prostriedkami aj keď nezákonnými.

„Naši chlapci Apači“

Taktiež tu máme skupinu vyšetrovateľov, ktorí sú obvinení zo závažného trestného činu. Kým iní obvinení si posedeli vo väzba(mnohí nezákonne) oni boli povýšení. Neboli ani len postavení mimo službu, kým súd nerozhodne. Samozrejme aj u nich platí prezumpcia neviny. Nie je to ale tak trochu”nepomer?”

Za normálnych okolností by títo vyšetrovatelia boli postavení mimo výkon služby a mohlo by sa začať konanie o prepustení. Lenže v tomto prípade títo „čurillovci“ boli obhajovaní prezidentom PZ, ministrom vnútra a dokonca prezidentkou SR.

„Je to nepochopiteľné, že pri takých kauzách a pri takých pochybeniach ešte vôbec slúžia. Lenže oni boli mimoriadne povyšovaní do vyšších hodností a navyše boli ustanovení do riadiacich funkcii. Policajti to kritizujú a hanbia sa za toto konanie prezidenta PZ a ministra vnútra SR.“

Zneužitie právomoci

Zneužili podľa vás títo “naši chlapci” zákon a svoje postavenie? Ak áno čím konkrétne?

Samozrejme. Veď verejnosť vidí tie procesné pochybenia, rozhodnutia generálneho prokurátora a Ústavného súdu SR. Ďalšie sú podľa mňa v tom, že riadne nedokumentujú návrhy obvinených na doplnenie vyšetrovania, nezaoberajú sa nimi ani pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania.

Musíme si uvedomiť, že obvinenému ide o veľa , hrozí mu dlhoročný trest, má právo brániť sa, má právo na spravodlivý a objektívny proces na základe zákonne vykonaných dôkazov.

Zosnulý generál Milan Lučanský

Chlapské reči

Na verejnosť sa dostali i nahrávky a konverzácie o tom, komu z obvinených a vo väzbe by kúpili lano, kto by si “mohol v cele hodiť,” keď zomrel Lučanský, oslavovali. Hamran a Lipšic ich zastávajú s tým, že to sú len také “chlapské reči”.. a že je to úplne v poriadku. Je to v poriadku? Nemali by byť vyšetrovatelia nezávislí? Viedli ste UBOK, robili s chlapmi -policajtmi, je to “bežné?”

Na základe získaných nahrávok, na základe analýz tých „chlapských rozhovorov“ vidno, že títo „naši chlapci“ sú mentálne niekde inde a ich mentálna výbava nie je na výkon akejkoľvek práce na špecializovanom útvare polície.

„A to môžeme rozmýšľať či vôbec by sa našla pre nich práca v PZ. Evidentne sa títo „naši chlapci“ cítia byť absolútne neohrození , nepostihnuteľní a v bezpečí . Cítia za sebou prezidenta PZ, ministra vnútra SR , najšpecialnejšieho prokurátora a samozrejme prezidentku SR.“

Reči či dôkazy..

Čo sa týka tých chlapských rečí, tak s takým niečím som sa nestretol. Za normálnych okolnosti si vyšetrovateľ sadne v kancelárii sám, zoberie vyšetrovací spis, preštuduje si ho, vyberie podstatné dôkazy na vznesenie obvinenia, zoberie si Trestný zákon a začne písať uznesenie o vznesení obvinenia.

Nepotrebujem chlapské rečí, nemusím nič vymýšľať, vychádzam z faktov, dôkazov, listín a iných procesne vykonaných dôkazov. Uznesenie musí byť napísané bezchybne, aby mi ho prokurátor na podklade sťažnosti obvineného, prípadne jeho obhajcu nezrušil.

Kuciak

Minulý týždeň sme si pripomenuli piate výročie od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A počuli opäť aj to, že sa to zosnulý generál Lučanský snažil zamiesť pod koberec, rozpustil tím, vyšetrovateľ Juhász sa vyjadril, že mu hádzal polená pod nohy. S generálom Lučanským ste nielen pracovali, boli ste aj priatelia. Sú tieto tvrdenia podľa vás pravdivé?

Túto vraždu od začiatku politicky zneužili. Politici doteraz tancujú na hrobe týchto mladých ľudí. Je tam veľa nejasnosti. Dokazovanie v prípravnom konaní údajne nebolo riadne vykonané.

„To , že gen. Milan Lučanský rozpustil vyšetrovací tím bolo logické, urobil by som to aj ja. Keď odovzdáte spis s návrhom na podanie obžaloby, tak už nemáte dôvod vykonávať nejaké úkony trestného konania.“

Vyšetrovanie bolo ukončené a teraz sa ťažisko dokazovania presunie na súd, ktorý bude vykonávať dôkazy obsiahnuté vo vyšetrovacom spise.

Lučanský

Milana Lučanského som poznal viac ako 20 rokov. Poznám ho, bol to tvrdý profesionál a pochybujem, že by hádzal nejaké polená pod nohy vyšetrovateľa. Položme mu otázku.

Napísal o tom úradný záznam, ohlásil to písomne niekomu ? A my si dáme logickú otázku. Išli by ste ovplyvňovať úplne pre Vás neznámeho vyšetrovateľa , ktorého nepoznáte a neviete čo urobí. V dnešnej dobe si Vás nahrá a pustí to do médií.

Gen.v.v Ivan Ševčík a zosnulý generál Milan Lučanský

Nicholson a Vadalovci

Investigatívny novinár Tom Nicholson, ktorý sa s Kuciakom poznal, po vražde náhle opustil Slovensko a vrátil sa naspäť do Kanady. Predtým, ale policajtov naviedol na stopu Vadalu a talianskej Ndrangety..

Najhoršie je , že ulica, novinári a politici určili smer vyšetrovania. Skrátka povedali, že sú za tým Vadalovci a vyšetrovateľ slepo naletel. Príprava tejto akcie na Vadalovcov trvala niekoľko týždňov.

Vyšetrovateľ stratil čas a horúca stopa mu vychladla. Pritom článok o Vadalovcoch vyšiel cca 4 roky pred vraždou.

„Kuciakovi niekto túto kauzu podsunul, aby sa jej venoval, hoci vedel , že sa o tom už písalo pred niekoľkými rokmi. A potom túto verziu podhodil policajtom.“

Echo páchateľom?

Mala by to byť „ulica“ a politici, kto určí smer?

Verzia trestného činu je , ako ja hovorím, veľmi intímna záležitosť medzi vyšetrovateľom, operatívnymi pracovníkmi a ešte aj prokurátorom. Sú to pracovné možné motívy vraždy a keď ich ja budem otvorene prepierať na verejnosti , tak môžem dať páchateľovi echo, že máme správnu verziu a utekaj.

Navyše potom môže byť verejnosť sklamaná, keby náhodou bol motív napríklad, že nezaplatil za fet. Preto musia byť verzie preberané len a len medzi policajtmi.

Bude čas na pravdu?

Keď sme pri Lučanskom, jeho smrť sa na Slovensku uzavrela ako samovražda. “A všetko je v poriadku.” Jeho syn ale priniesol množstvo dôkazov o tom, že “všetko v poriadku” rozhodne nie je a ani nebolo. Osobne, ak by spáchal samovraždu, vyrušujú ma jeho zranenia, prevozy.. pády v nemocnici etc. Tieto veci ale vyšetrovatelia ani vtedajšia ministerka spravodlivosti neriešila..

Tu sa nebudem vyjadrovať, nakoľko je tu šanca túto kauzu otvoriť a znovu sa jej riadne venovať.

Právny štát

Je na Slovensku právny štát a demokracia? Zbavila nás “vláda očisty” „mafie“?

Nie, tu nie je právny štát. Vláda bojuje proti veterným mlynom a aby naplnili sľub svojím podvedeným voličom , tak vymýšľajú a manipulujú kauzy. Uvidíte aké budú zmeny keď to zoberie do rúk normálny, objektívny vyšetrovateľ a bude postupovať zákonne a právne čisto.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Gen. v. v. Ivan Ševčík pre eReport: Keby sme žili v právnom štáte, Čurillovci by už boli dávno v civile!

Odoberať
Upozorniť na
9 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti

istanbul escortbeylikdüzü escortafyon escortbalıkesir escortordu escortGiresun escortkolejankara.orgdeneme bonusu veren sitelerUşak escortdeneme bonusu veren sitelerHacklink satışıbonus veren sitelerOsmaniye escortataşehir escortescort izmithttps://onlinerehber.net/Escortporno izleankara escortizmir escortsincan escorteryaman escortAksaray EscortBasaksehir escortKonya Escortizmir escortGaziantep escortkartal escortpornoistanbul escortizmir escortizmir escorthttps://escortcity.net/betnanobetnano girişbetnano girişAnkara çilingirbodrum escortonwin girişHacklink satın alaliağa escortAyvalık Escortgümüşhane escortAksaray escortaydın escortkayseri escortistanbul escortbeylikdüzü escortafyon escortbalıkesir escortordu escortGiresun escortkolejankara.orgdeneme bonusu veren sitelerUşak escortdeneme bonusu veren sitelerHacklink satışıbonus veren sitelerOsmaniye escortataşehir escortescort izmithttps://onlinerehber.net/Escortporno izleankara escortizmir escortsincan escorteryaman escortAksaray EscortBasaksehir escortKonya Escortizmir escortGaziantep escortkartal escortpornoistanbul escortizmir escortizmir escorthttps://escortcity.net/betnanobetnano girişbetnano girişAnkara çilingirbodrum escortonwin girişHacklink satın alaliağa escortAyvalık Escortgümüşhane escortAksaray escortaydın escortkayseri escort
Ehlikeyf.com.trreplika saateditable passport templateeskişehir temizlik şirketleriankara implant fiyatlarıkartal evden eve nakliyatankara kocaeli nakliyatankara evden eve nakliyatantika alanlargaziantep evden eve nakliyatwordpress en iyi seo eklentileribebekıqos sigarabeşiktaş antika eşya alanlarhttps://www.orneknakliyat.comnakliyatKepez haberlerantika alanlarpuro satın alDHI Hair TransplantNatural Beauty Tipsizmir saç ekimiistanbul evden eve nakliyatimplantPiesHair Transplantsakarya evden eve nakliyateskişehir inşaat şirketleriEhlikeyf.com.trreplika saateditable passport templateeskişehir temizlik şirketleriankara implant fiyatlarıkartal evden eve nakliyatankara kocaeli nakliyatankara evden eve nakliyatantika alanlargaziantep evden eve nakliyatwordpress en iyi seo eklentileribebekıqos sigarabeşiktaş antika eşya alanlarhttps://www.orneknakliyat.comnakliyatKepez haberlerantika alanlarpuro satın alDHI Hair TransplantNatural Beauty Tipsizmir saç ekimiistanbul evden eve nakliyatimplantPiesHair Transplantsakarya evden eve nakliyateskişehir inşaat şirketleri