eReport.sk
Ukrajinské ministerstvo obrany v noci na utorok uviedlo, že výbuch v meste Džankoj na severe Ruskom anektovaného Krymského polostrova zničil ruské strely s plochou dráhou letu
Strely z raketového komplexu S-75M3 Volchov. Foto: Ladislav Zahradník

KOMENTÁR Protivzdušná obrana Slovenskej republiky: Aká bola a aká je? Darujeme aj posledné kusy?

Protivzdušná obrana Slovenskej republiky. Darujeme aj posledné kusy? Vo vojenskom konflikte na Ukrajine vidíme, že jednou z najvýznamnejších zložiek boja je systém protivzdušnej ochrany vojsk a objektov s veľkou dôležitosťou. Či už armádnych alebo civilnej infraštruktúry. Systém štátnej protivzdušnej obrany Ukrajiny bol z veľkej časti zničený v prvých dňoch konfliktu údermi letectva a rakiet. Protivník však nedosiahol ani po roku úplnú vzdušnú nadvládu vďaka mobilite systému vojsk protivzdušnej obrany. Tá úspešne pôsobí v prípade lietadiel a vrtuľníkov na malých a stredných výškach. Ako je to s našou ochranou vzdušného priestoru?

Exkluzívny príspevok pre eReport opäť poskytol Vladimír Koláček. Ten už nášmu webu priblížil, ako to vidí s darovaním slovenských MiGov Kyjevu.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Naď hlási
  2. Slovenský MiG na archívnej snímke.
  3. Nie je vojnou USA s Ruskom
  4. Chceme tretiu svetovú vojnu?
  5. Lekári otvorili pandorinu skrinku

Opäť pripomíname, že ide o naslovovzatého špecialistu práve na spomínané bojové lietadlá vyrobené v Rusku. Po skončení Vysokej vojenskej leteckej školy svoju profesionálnu kariéru začínal ako technik lietadla MiG-23 v 11. stíhacom leteckom pluku v Žatci.  O svojich bohatých skúsenostiach už napísal aj úspešný knižný titul „Obsluhoval som MiG-y“. Čitateľom v nej priblížil nielen službu a život pozemných špecialistov letectva v československej armáde, ale neskôr aj príchod na Slovensko. Koláček sa ako odborník inžiniersko-leteckej služby podieľal na budovaní novodobého slovenského vojenského letectva. Do civilu odišiel v roku 2004.

O systéme protivzdušnej obrany

Na stránke Ministerstva obrany SR sa píše: Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia územnej celistvosti Slovenskej republiky je, aj v znení platnej národnej legislatívy, ochrana vzdušného priestoru. K naplneniu tejto úlohy sú prijímané opatrenia na rôznych stupňoch velenia a riadenia v národnej zodpovednosti. No aj v rámci systému kolektívnej ochrany krajín NATO. A práve systém integrovanej protivzdušnej a protiraketovej ochrany NATO integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System) – NATINAMDS je určený k vytvoreniu bezpečného a chráneného prostredia 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Má tri hlavné piliere

Prvým je podsystém velenia a riadenia. Vybudovaním a udržiavaním interoperabilných miest velenia, vykonávaním spoločných cvičení a priebežným zlaďovaní postupov dokážeme plniť úlohy v jednotnom operačnom prostredí. A to so všetkými spolupôsobiacimi ozbrojenými silami. Jednotné a dynamické velenie je dosahované udelením právomoci veliť jednotlivým národným príspevkom vrchnému veliteľovi NATO v Európe.

FOTO Archívne zábery s vojenských cvičení Armády SR a systémov protivzdušnej ochrany

GALÉRIA – Foto: Ladislav Zahradník, Jozef Žiak, Miroslav GyurosiDruhým pilierom je podsystém prieskumu. Vzájomnou výmenou informácií o vzdušnej situácii dokážeme v dostatočnom časovom predstihu prijímať rozhodnutia k efektívnemu riešeniu rôznych druhov krízových situácií vo vzdušnom priestore. A tak napĺňať úlohu ochrany vzdušného priestoru SR.

Tretí podsystém predstavujú samotné pohotovostné lietadlá s adekvátne vycvičeným lietajúcim personálom schopným využívať spôsobilosti Vzdušných síl OS SR na riešenie širokého spektra krízových situácií v celom priestore zodpovednosti. Od poskytovania pomoci lietadlám v núdzi až po reálny zákrok proti vzdušnému objektu vykonávajúcemu protiprávnu činnosť vo vzdušnom priestore. Do tohto podsystému patria aj pozemné prostriedky PVO. Tie sú určené na ničenie prostriedkov vzdušného napadnutia protivníka, ktorým je venovaný tento článok.

Názvoslovie sa menilo, technika zostávala

Po rozdelení Česko-Slovenska sme zdedili veľmi veľa techniky. A budovali sme vzdušné sily a protivzdušnú obranu na zelenej lúke. V Trenčíne v rámci Veliteľstva Armády Slovenskej republiky vzniklo Veliteľstvo letectva. A PVO, ktoré riadilo 1.divíziu PVO a 5. leteckých útvarov. V roku 1994 sa pretransformovalo na Štáb letectva a PVO v rámci Generálneho Štábu Armády SR. Prvá divízia PVO vo Zvolene sa reorganizovala na 3. Zbor letectva. A PVO, ktorého hlavnou úlohou bola ochrana vzdušného priestoru štátu a velenie vzdušným silám. Neskôr, v roku 2000, sa 3. zbor premenoval na Veliteľstvo vzdušných síl OS SR. Postupom času sme z piatich leteckých základní zredukovali počty na tri a premenovali ich na Letecké krídla. 81. krídlo Sliač ( PVOS), 46.krídlo Kuchyňa, 51.krídlo Prešov. Z 244 lietadiel a vrtuľníkov všetkého druhu zostalo sotva 30.

81. letecké krídlo Sliač malo v najväčšom rozkvete 24 lietadiel MiG29 v dvoch letkách. Tým, že sme ich posledné tabuľkové kusy v počte 11+3 v septembri 2022 uzemnili, zrušili sme leteckú skupinu zahrnutú v PVO. A náš systém ochrany vzdušného priestoru NATINAMDS zostal bez našich lietadiel. Úlohy prevzali striedavo Česi, Maďari a Poliaci.

Každá batéria mala vlastný navádzací rádiolokátor

Prostriedky pozemnej protivzdušnej obrane (PVO) tiež prešli rozsiahlymi zmenami. Najstarším útvarom PVO na Slovensku v roku 1991 bola 186. protilietadlová raketová brigáda (plrb) Pezinok. Tá mala vo výzbroji po štyri protilietadlové raketové komplexy S-75M3 Volchov a S-125M Neva. Okrem nej existovali na Slovensku dva protilietadlové delostrelecké pluky – 3.pldp Nitra a 10.pldp Poprad. Tie však boli v rokoch 1991-92 zrušené.

V rámci transformácie Česko-slovenskej armády boli v rokoch 1991-92 postupne na Slovensko redislokované zo západných Čiech 171. protilietadlový raketový pluk Jihlava14. protilietadlový raketový pluk Janovice do Rožňavy. A 13. protilietadlový raketový pluk Stříbro do Nitry. Všetky tri pluky boli vyzbrojené protilietadlovými raketovými systémami 2K12 KUB. Tieto pluky mali spolu 14 batérií KUB. Pričom každá batéria mala vlastný navádzací rádiolokátor a po 4 odpaľovacie zariadenia. Každé s troma raketami – spolu teda 56 odpaľovacích zariadení. V rámci delenia Česko-slovenskej armády boli na konci roka 1992 na Slovensko presunutý 185. protilietadlový raketový pluku Kralovice s tromi protilietadlovými raketovými komplexami S-75M Volchov, Doplnený o jeden systém S-125M Neva zo 76. plrb Brno a protilietadlový raketový komplex S-300PMU zo 71.plrb Slaný. Sídlom 185.plrp sa stal Pezinok. Systém S-300PMU bol v tej dobe dočasne dislokovaný na Liptove v kasárňach Mokraď.

Po vláde Dzurindu to išlo dole vodou

V roku 1995 sa uskutočnila rozsiala reorganizácia Armády SR. Miesto divízií vznikli zbory a miesto plukov brigády. Týmto zmenám sa nevyhli ani útvary PVO. Zlúčením dvoch protilietadlových plukov v Rožnave bola vytvorená 35. plrb, v Nitre sa 13.plrp transformoval na 36.plrb, do jeho štruktúry bol zaradený i oddiel S-300PMU. A v Pezinku sa zo 186.plrb a 185.plrp vytvorila 37. plrb. U mechanizovaných a tankových brigád pozemného vojska bolo v tejto dobe vytvorených 5 protilietadlových raketových oddielov. Tie mali vo výzbroji protilietadlové raketové komplety 9K35 Strela-10 (jednu batériu so 4 bojovými vozidlami 9A34/35), batériu šiestich 30 mm dvojkanónov vz.53/59 a čatu prenosných protilietadlových kompletov 9K38 Igla.

V roku 1999 vláda Mikuláša Dzurindu zrušila zmluvu na dodávku nového protilietadlového systému S-300PMU1. Redukcia ozbrojených síl zaznamenala najskôr rôzne reorganizácie útvarov a jednotiek PVO s postupným vyraďovaním jednotlivých zbraňových systémov.

Vladimár Koláček.

Obdobie rokov 1995 – 99 bolo asi vrcholom pozemnej PVO na Slovensku. Potom to už išlo dolu vodou. V roku 1999 vláda Mikuláša Dzurindu zrušila zmluvu na dodávku nového protilietadlového systému S-300PMU1. Redukcia ozbrojených síl zaznamenala najskôr rôzne reorganizácie útvarov a jednotiek PVO s postupným vyraďovaním jednotlivých zbraňových systémov. Prvé prišli na rad v rokoch 1996-1999 systémy S-75M Volchov z Pezinka, kedy následne v r. 2000 bola zrušená celá 37.plrb. Komplexy S-125 Neva boli prepodriadené pod už premenovanú 2.plrb Nitra.

Organizačné zmeny zasiahli aj prostriedky vojskovej PVO

To však trvalo iba do roku 2003, Vtedy boli taktiež vyradené z výzbroje. Podobný osud čakal v týchto rokoch aj 35. brigádu v Rožňave. Tá bola najskôr v roku 2000 premenovaná na 1.plrb. A po dvoch rokoch už iba ako skupina so štyrmi batériami. Začlenená do podriadenosti nitrianskej brigády, kde však vydržala iba krátky čas. A bola taktiež zrušená. Organizačné zmeny po roku 2000 zasiahli aj prostriedky vojskovej PVO. Do roku 2005 boli z výzbroje postupne vyradené všetky 30 mm protilietadlové kanóny. A v roku 2009 i PL raketové komplety S-10. Prenosné protilietadlové komplety Igla boli od jednotiek PVO pozemných vojsk presunuté do novovzniknutej skupiny v rámci Protilietadlovej brigády Nitra.

Tabuľka: Počty protilietadlovej raketovej výzbroje na Slovensku

RokTyp protilietadlového raketového systému/kompletu
S-75M/M3 VOLCHOVS-125M NEVA2K12M2 KUBS-300PMUS-10M/M3
199144000
19936*51415**
199934***1418****
200041315
20024915
20032913
2005413
2022400

* jeden systém S-75M VOLCHOV bol zrušený v r. 1992

** 5 batérií S-10M bolo presunutých na Slovensko v r.1991-2 z Čiech

*** jeden systém S-125M Neva bol zrušený v r. 1998

**** v roku 1996 boli do výzbroje zaradené tri nové batérie S-10M3

Po roku 2003 nám zostali ako hlavná výzbroj protivzdušnej obrany systémy S-300PMU a 2K12 KUB.

Súčasnej 11. brigáde Vzdušných síl predchádzali nasledujúce jednotky:

  • od 1. januára 1993 do 1. októbra 1995:  13. protilietadlový raketový pluk
  • od 1. októbra 1995 do 1. októbra 2001:  36. protilietadlová raketová brigáda
  • od 1. októbra 2001 do 1. októbra 2002:  2. protilietadlová raketová brigáda
  • od 1. októbra 2002 do 1. novembra 2021: Protilietadlová raketová brigáda Nitra
  • od 1. novembra 2021 dodnes 11. brigáda Vzdušných síl

11. brigáda Vzdušných síl

Jej výzbroj na konci roka 2021 tvorili prvá skupina vyzbrojená systémom S-300PMU (SA-10 GRUMBLE). V druhej protilietadlovej skupine boli štyri batérie 2K12M2 Kub (16 odpaľovacích zariadení po ). A tretí oddiel bol vyzbrojený prenosnými protilietadlovými kompletmi 9K38 Igla-2 (SA-18 Grouse) pre ochranu proti nízkoletiacim cieľom. Prostriedky tohto oddielu môžu byť vyčleňované podľa potreby v prospech pozemných vojsk.

O systéme S-300 PMU už písať nebudem. Lebo sme ho odovzdali na Ukrajinu za predom nešpecifikovanú náhradu. Do získania tejto nešpecifikovanej náhrady boli na naše územie dočasne umiestnené štyri batérie PATRIOT ( 2x nemecká, 1x holandská a 1x USA). Z nich sa už tá holandská vrátila späť do Holandska. A vrátia sa aj tie dve nemecké, údajne na údržbu. Avšak ani jedna z týchto batérií nebola na našom území umiestnená tak, aby ochraňovali strategickú infraštruktúru, akou sú napríklad obe naše jadrové elektrárne.

Čo ho sme sa už vlastne zbavili?

Ak si teda zhrnieme, čoho sme sa už počas samostatnosti zbavili, je to 11 protilietadlových raketových oddielov Volchov a Neva. Jeden protilietadlový systém S-300PMU, 9 batérií 2K12M2 KUB ako aj 8 batérií S-10M Strela.

„KUB“ bol vyvinutý ako systém protivzdušnej obrany na prikrytie tankových a motorizovaných streleckých divízií sovietskej armády. Súčasťou divízie bol protilietadlový raketový pluk.

Vladimír Koláček.

2К12M2-KUB-M2 (index GRAU – 2K12, klasifikácia NATO – SA-6 Gainful) – protilietadlový raketový systém. Vyvinuté vo Výskumnom ústave prístrojovej techniky V.V. Tichomirov.

Obsahuje jednu prieskumnú a navádzaciu stanicu (SURN). A tiež prijímaciu kabínu označenia cieľa (KPC). Štyri samohybné odpaľovacie zariadenia (SPU). Každé odpaľovacie zariadenie má tri protilietadlové riadené strely. Prieskumná a navádzacia stanica. A samohybné odpaľovacie zariadenia sú namontované na pásovom podvozku. Rovnako aj prijímacia kabína označenia cieľa je namontovaná na podvozku vozidla ZIL-131.

„KUB“ bol vyvinutý ako systém protivzdušnej obrany na prikrytie tankových a motorizovaných streleckých divízií sovietskej armády. Súčasťou divízie bol protilietadlový raketový pluk. Vyzbrojený piatimi batériami protivzdušnej obrany KUB a automatizovaným veliteľským stanovišťom K-1.

KBU systémy mali v bývalom Československu 7 plukov

Technické vlastnosti komplexu KUB zabezpečovali detekciu vzdušných cieľov na vzdialenosti do 65 km a ich ostreľovanie na vzdialenosti od 4,5 do 23,5 km a do výšky 14 000 metrov. Hlavnými cieľmi systému protivzdušnej obrany KUB boli lietadlá a riadené strely. A to s rýchlosťou do 600 m/s na prílete a do 300m/s na odlete.

Komplex bol zaradený do výzbroje síl protivzdušnej obrany pozemných vojsk v roku 1967. Do Československa boli tieto systémy v počte 7 plukov (35 batérií) dodané v rokoch 1978 až 1985. U nás máme v prevádzke verziu 2K12M2. Tá zahŕňa samohybné odpaľovacie zariadenie 2P25M2 s tromi raketami 3M9ME a 3M9M3E. Pravdepodobnosť zásahu sa pohybuje od 0,6 do 0,95. V závislosti na podmienkach streľby. Palebný priemer pre jeden pluk bol 120 rakiet. Ale okrem toho sa v skladoch nachádzalo niekoľko palebných priemerov pre každý pluk.

Naď: Batéria Patriotu stojí asi jednu miliardu eur

11. januára 2023 bolo zverejnené, že americká batéria Patriotov bude vyvezená do Nemecka na údržbu. V ten istý deň konštatoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) „O sovietske systémy protivzdušnej obrany Igla alebo KUB je záujem. V súčasnosti však za ne Slovensko nemá náhradu“. A pokračuje: „Keď príde konkrétna ponuka, sme ochotní sa o tom baviť,“ doplnil dočasne poverený rezortný šéf.

„Intenzívne komunikujeme s našimi partnermi o možnostiach akvizície nového systému protivzdušnej obrany, ale to sú mimoriadne drahé veci,“ skonštatoval Naď. Ako načrtol, napríklad batéria systému Patriot stojí asi jednu miliardu eur. (startitup 11. 1. 2023).

Dohodne sa cena alebo konkrétna trvalá náhrada?

Ja len dodám, ani za S-300 sme nedostali náhradu, ale len výpožičku cudzích a s ich obsluhou. Nuž a ako vidno, postupne ich od nás sťahujú. A 26. januára 2023 zverejnila RTVS nasledovnú správu „Americká armáda čoskoro zo Slovenska odvezie jednu batériu protileteckého systému Patriot. Náhradný obranný systém by mohli poslať Taliani“.

Podľa analytikov je taliansky systém SAMP-T rovnako spoľahlivý ako Patriot. Talianski vojaci si už boli pozrieť možné lokality na jeho umiestnenie. Talianska armáda je vyzbrojená tromi protileteckými systémami SAMP/T, s prezývkou MAMBA.

Zostáva teda otázka, čo zostane Slovensku na obranu vzdušného priestoru, ak pustíme aj KUBy ? Budeme odkázaní na neustále výmeny Aliančných systémov podľa ich plánu údržby? Dohodne sa konečne cena alebo konkrétna trvalá náhrada skôr ako ich darujeme?

Zdroj: Vladimír Koláček


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

KOMENTÁR Protivzdušná obrana Slovenskej republiky: Aká bola a aká je? Darujeme aj posledné kusy?

Odoberať
Upozorniť na
13 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti