eReport.sk

Zaujíma nás čo vás zaujíma

Drahí čitatelia, vitajte na mieste, kde má občiansky hlas váhu a každý problém svoj priestor. V tejto rubrike sa venujeme vašim podnetom, na ktoré sa snažíme nájsť riešenia. Sme radi, že môžeme byť mostom medzi vami – našimi čitateľmi a príslušnými orgánmi, ktoré majú schopnosť riešiť vaše problémy. Poslaním našej redakcie je poskytnúť občanom príležitosť na vyjadrenie. Zaujíma nás čo vás – našich čitateľov – zaujíma.

„Mám strážneho psa vo dvore rodinného domu, má voľný výbeh po celom dvore. Chcem sa opýtať či mám nejakú povinnosť mať na plote/bránke označenie „Pozor pes“. Pýtam sa preto, ak by sa náhodou nedajbože stalo niečo poštárke alebo komukoľvek. Náš pes je naozaj strážny, či to je nejako kryté, keď tam mám označenie „pozor pes“. Ak si tabuľku nenainštalujem a niečo sa stane osobe, napadne ju náš pes, môžem niesť za to nejaké právne následky?“

Práva a povinnosti chovateľov psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Tento zákon neustanovuje povinnosť umiestniť tabuľu „POZOR PES“. Súčasne sú práva a povinnosti chovateľov psov upravené vo Všeobecnom záväznom nariadení (ďalej len ako „VZN“) príslušnej obce, v ktorej je pes evidovaný. Na tomto mieste treba dodať, že každá obec má upravené práva a povinnosti odlišne. V danom prípade nevieme v akej obci je pes evidovaný, niektoré obce majú vo svojom VZN ustanovenú povinnosť umiestniť tabuľu „POZOR PES“. Vo VZN Mesta Trnava takéto ustanovenie nie je.

V danom prípade však v rámci prevencie navrhujeme umiestniť tabuľu „POZOR PES“ na Vašu bránu. Tým by ste mali byť aspoň čiastočne chránený v prípade, ak Váš pes niekoho napadne. Je však dôležité spomenúť, že každé napadnutie psom sa posudzuje osobitne v rámci okolností jednotlivého prípadu a tabuľa POZOR PES Vás nechráni pred právnymi následkami vo všeobecnosti.

Sme tu pre vás!

Neváhajte nás kontaktovať aj s vaším problémom!

Mail: [email protected]

Mobil: 0947 915 320

Osobne: Redakcia eReport Trnava, Bulharská 42

Vaše podnety sú pre nás impulzom na to, aby sa nám všetkým v Trnave žilo o čosi lepšie!


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Zaujíma nás čo vás zaujíma

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre