eReport.sk
Na snímke poslanec Martin Beluský. Foto: tasr

Štátni tajomníci bez bezpečnostných previerok? Beluský im adresuje výzvu

Zo správ o vykonaných bezpečnostných previerkach vyplýva, že viacerí štátni tajomníci si do dnešného dňa nevykonali bezpečnostné previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami a ani do dnešného dňa o ne nepožiadali. TASR o tom informoval predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Martin Beluský (ĽSNS). Členovia výboru v stredu prerokovali okrem správ aj ďalšie informácie o činnosti úradu za posledné obdobie.

To, že si štátni tajomníci nevykonali bezpečnostné previerky, podľa Beluského vytvára situácie, kedy sa vysokí štátni úradníci nemôžu oboznamovať so všetkými informáciami potrebnými k ich práci. „Voči tejto zodpovednosti síce neexistuje žiadna sankcia, je však nevyhnutné, aby mala verejnosť istotu, že na týchto pozíciách pracujú dôveryhodné osoby. Ako predseda výboru zodpovedné osoby vyzvem, aby tieto skutočnosti odstránili,“ skonštatoval.

Chcú odstrániť právne vákuum a neistotu

Výbor sa zaoberal aj novelou zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktoré je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. „V tejto novele zákona boli pridané nové paragrafy týkajúce sa blokovania škodlivého obsahu a škodlivých aktivít v kybernetickom priestore, ktoré boli v konaní viacerými inštitúciami napadnuté a vyhodnotené ako nad rámec zákona,“ priblížil Beluský s tým, že po diskusii na výbore spolu s riaditeľom NBÚ Romanom Konečným sa zhodli, že pripravovanú novelu bude treba spresniť a podrobnejšie zadefinovať, aby sa odstránilo právne vákuum a neistota.

Výbor podľa Beluského slov prerokoval aj návrh rozpočtu úradu na roky 2021 – 2023 a návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2020 – 2024.

Zdroj: tasr, foto: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Štátni tajomníci bez bezpečnostných previerok? Beluský im adresuje výzvu

Najnovšie