eReport.sk
Anna Ghannamová, šŕefka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
Anna Ghannamová, šŕefka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Foto: tasr

Sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci sa búria, vláde odkázali: Medzi 600 a 3000 eurami je rozdiel!

Zdravotné sestry, opatrovateľky a poskytovatelia sociálnych služieb odmietli pripravovaný zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý dalo v závere minulého roka do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pripravili preto výzvu, ktorú chcú v stredu (19. 1.) odovzdať na Úrade vlády SR. V utorok o tom informovala predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová.

„Ani opravené znenie tohto návrh zákona, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v ktorom bola časť našich pripomienok akceptovaná, neprinesie kvalitu do sociálnych služieb a ani nezvýši dodržiavanie práv prijímateľov sociálnych služieb, pretože v tomto znení je návrh zákona najmä v časti o nových štandardov kvality sociálnych služieb nejasný, zmätočný a za súčasných personálnych a finančných podmienok nevykonateľný,“ uviedla Ghannamová.

Pripomenuli príklady z Nemecka či Rakúska

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Komora opatrovateliek Slovenska a Komora sestier a pôrodných asistentiek SR zdôraznili, že chápu že SR má medzinárodné záväzky týkajúce sa dodržiavania Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a iných medzinárodných zmlúv.

„Vieme, že SR má v porovnaní s vyspelými krajinami v kvalite služieb, deinštitucionalizácii či vo zvyšovaní komunitných služieb rezervy, ale robiť to pri mesačnej podpore na klienta zo štátu vo výške 3000 eur na jedného odkázaného občana, ako je tomu v Nemecku či v Rakúsku a pri 600-eurovej na Slovensku, je značný rozdiel,“ uvádzajú vo výzve.

Požiadavky majú na rezort financií aj vnútra

Opatrovateľky, zdravotné sestry a poskytovatelia sociálnych služieb požadujú zvolanie okrúhleho stola k zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach, ale tiež zásadné zvýšenie platov opatrovateliek a sociálnych pracovníkov. To by malo byť realizované v troch etapách prostredníctvom zvýšení príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie sociálnej služby vždy o 30 %.

Od ministerstva financií požadujú prostriedky na riešenie havarijných stavov budov zariadení sociálnych služieb (ZSS) tak, aby dokázali plniť základné protipožiarne opatrenia vrátane financií na evakuačné výťahy. V súvislosti s nedávnym požiarom v jednom z týchto  zariadení chcú, aby minister vnútra poveril Hasičský a záchranný zbor realizáciou preventívnych nácvikov evakuácie pred požiarom, a to aj s pomocou protipožiarnych evakuačných posteľných podložiek, ktoré môžu urýchliť evakuáciu najmä osôb so zníženou pohyblivosťou.

Problémom je aj novela zákona o liekoch

Od ministra zdravotníctva chcú ošetrovateľky zvýšenie ošetrovateľského paušálu v zariadeniach sociálnych služieb na desať eur na klienta denne. To by podľa nich odbremenilo nemocnice, kde je, navyše, ošetrovateľská starostlivosť niekoľkonásobne drahšia.

Problémom je aj novela zákona o liekoch. Ošetrovateľky chcú revíziu, ktorá by ponechala všeobecným lekárom možnosť zástupu pri absencii špecialistu bez časového obmedzenia. „Ideálne, aby sa ponechala všeobecným lekárom možnosť aj naďalej predpisovať lieky na základe odporúčania minimálne pre polymorbidných pacientov a všetkých klientov ZSS, ktorí sú v starostlivosti daného všeobecného lekára v ZSS,“ uvádza sa vo výzve.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Annu Belousovovú rozzúril nový názov strany I. Matoviča
  2. Zdravotné sestry počas ukážky premiestňovania pacienta.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Sestry, opatrovateľky a sociálni pracovníci sa búria, vláde odkázali: Medzi 600 a 3000 eurami je rozdiel!

Aktuálne

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php