eReport.sk

Rana zákutiam histórie


Zdieľané bicykle a kolobežky patria k dnešnej dobe. S ich prevádzkou sa však spája aj nutnosť určenia stanovíšť, kde môžu byť hromadne odstavené. V historických častiach mesta tak z estetického hľadiska vzniká problém, kam ich umiestniť, aby nehyzdili pohľad na pamiatky, obdivované turistami, a neznižovali pocitový komfort domácich.

„Bonus“ pred katedrálou

Odhliadnuc od nedisciplinovaných užívateľov tejto vymoženosti, ktorí neraz nechajú najmä kolobežku hocikde, aj v strede chodníka, v posledných týždňoch vidíme takéto stanovištia napríklad pred katedrálou a pri františkánskom kostole. 

Najmä katedrála ako národná kultúrna pamiatka si niečo také určite nezaslúži. Nič príjemné nie je obchádzať ich aj na začiatku Divadelnej ulice pri budove Spolku sv. Vojtecha, ale tam sú aspoň mimo dosahu fotoobjektívov, zameraných na kostol. Kde je bdelé oko pamiatkarov? Alebo už momentálne tieto bicykle a kolobežky patria k historickým budovám?

Pozitívna diskriminácia?

Blízko katedrály sídli Trnavská univerzita, študenti túto možnosť dopravy určite využívajú. Keď však mesto parkovacou politikou vytláča autá z centra ešte aj cez víkend, v rámci regulácie dopravy by mohlo venovať pozornosť aj tejto jej forme. Alebo mestské zdieľané bicykle majú výnimku?

Iste sa v blízkom okolí Centrálnej mestskej zóny či na jej okraji nájde priestor na vhodné umiestnenie potrebného stanovišťa. Bolo by to celkom logické v kontexte ambícií mesta presadiť sa v oblasti cestovného ruchu. A netreba kvôli tomu ani ísť na služobnú cestu do Kodane. Stačí si na internete pozrieť mapu Prahy, kde majú umiestnené parkoviská pre bicykle v okolí Hradčian. 

Lepšie je rozmýšľať vopred

Priaznivci súčasného vedenia radnice, ak poukazujete na jeho pochybenia, obvykle povedia, že kto nič nerobí, nič nepokazí, a kto robí, robí aj chyby. Metóda „pokus – omyl“ však nesvedčí o manažérskej zdatnosti, potrebnej na efektívne riadenie mesta ako je Trnava. Nebolo by preto lepšie ešte pred zavádzaním nových pravidiel uvažovať o ich celkových dôsledkoch, než ich potom po čase meniť?

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Rana zákutiam histórie

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre