eReport.sk
Foto: sita/Branislav Bibel

Prezidentka vymenovala sudcu Ústavného súdu

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci vymenovala Roberta Šorla za sudcu Ústavného súdu SR. Šorl vo verejnej voľbe získal v polovici septembra 105 hlasov členov Národnej rady SR a je náhradou za Mojmíra Mamojku, ktorý sa funkcie vzdal.

Podľa prezidentky je dôležité, že Ústavný súd SR je v plnom zložení. Uspokojivý pre ňu bol aj výber kandidátov v Národnej rade SR. „Verím, že takýto priebeh výberu kandidátov na uvoľnené sudcovské posty sa stane na Slovensku tradíciou, aby samotný proces výberu a voľby garantoval všetkým uchádzačom nielen rovnaké podmienky a prístup k významnej sudcovskej funkcii, ale aj dôstojný priebeh tohto procesu,“ povedala.

Hlava štátu si myslí, že Ústavný súd SR vie svoje poslanie splniť vtedy, ak vo svojej činnosti zohľadní niekoľko základných skutočností. „Inými slovami, ústavná demokracia nie je len politickou mocou, ktorá sa vykonáva a presadzuje formálnymi právnymi nástrojmi, ale predstavuje moc, ktorá je založená na hodnotách a princípoch. Z tohto hľadiska je prirodzené a pochopiteľné, ak rozhodnutia Ústavného súdu budú prispievať k formovaniu našej demokratickej a politickej kultúry a stanú sa aj zrkadlom pre politickú a morálnu sebareflexiu spoločnosti,“ zdôraznila hlava štátu.

Od ústavného súdu očakáva, že bude odvážny a konzekventný. „Nemôže a nesmie byť ústupčivý v prípade, ak orgány štátu, ktoré by mali konať v mene ľudu, v mene suveréna, zasiahnu nepatričným spôsobom do základných ľudských a občianskych práv alebo do práv menšín všetkého druhu. Hoci to vyvolá nevôľu vládnúcich,“ uviedla.

Šorlovi v príhovore povedala, že aj od jeho postojov a rozhodnutí bude závisieť, do akej miery bude Slovenská republika zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom. „Očakávam od vás i od vašich kolegov, že svoje rozhodnutia budete prijímať nezávisle, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia s pocitom zodpovednosti voči republike a jej občanom. A rovnako, ako vašim kolegom aj vám želám, aby ste do dejín slovenského ústavného súdnictva vstúpili ako príkladný ochranca ústavy a ústavnosti,“ uzavrela.

Nový úsatvný súdca reagoval na svoje vymenovanie tak, že sa cíti rozhodnutím Čaputovej „veľmi poctený“. Proces voľby je podľa neho v Národnej rade nastavený transparente a aj to bolo dôvodom, prečo sa na pozíciu ústavného sudcu hlásil po šiestykrát. Pripomenul, že v minulosti sa venoval občianskemu právu a myslí si, že práve to by mohol byť jeho prísnos pre ústavný súd.

Predseda súdu Ivan Fiačan ocenil, že ústavný súd je v plnom zložení. Upozornil na to, že v súčasnosti je na súde viac ako 1 600 nevybavených vecí. Vysvetlil, že je to spôsobené aj pandémou koronavírusu. „Je tiež neúmerný nárast napádaných vecí pred Ústavným súdom SR oproti minulým rokom a nakoniec aj chýbajúci jeden sudca veľmi zavážil v počte vybavovaných vecí,“ povedal.

Zdroj: SITA, foto: SITA/Branislav Bibel


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Prezidentka vymenovala sudcu Ústavného súdu

Najnovšie