eReport.sk
Právnik Schmidt pre eReport o petícii na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK: Nebudeme mlčať!
Erik Schmidt, právnik. Zdroj: E.Schmidt

Právnik Schmidt pre eReport o petícii na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK: Nebudeme mlčať!

Právnik Erik Schmidt sa do povedomia širšej verejnosti dostal v čase pandémie a covidových opatrení. Spolu s bývalou dlhoročnou zástupkyňou SR pred ESĽP Maricou Pirošíkovou a advokátom Petrom Weisom podal voči Slovenskej republike žalobu na Medzinárodný trestný súd v Haagu. Minulý rok tiež založili OZ Za zdravú a spravodlivú spoločnosť. Ich občianske združenie nedávno zverejnilo petíciu, v ktorej žiadajú vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK Leyenovej a rozpustenie Európskej komisie. Kvôli vakcínam, ich účinkom a podozrivým nákupom cez sms správy.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Viktória Hellenbart.
  2. Musk zverejnil šokujúce informácie
  3. Najväčšie poškodenie ľudského zdravia
  4. Je vakcína sloboda alebo smrť?

Pán Schmidt ste predsedom OZ Za zdravú a spravodlivú spoločnosť. Kedy a prečo ste vznikli?

Dňa 8. septembra 2021 sme sa ako skupina slovenských právnikov – advokátov, ktorých spojil spoločný cieľ – dodržiavanie zásad právneho štátu a ochrana základných ľudských práv a slobôd na Slovensku, rozhodli založiť pre efektívnejšie naplnenie tohto cieľa občianske združenie „Za zdravú a spravodlivú spoločnosť.“

Založil som ho spolu s JUDr. Maricou Pirošíkovou a JUDr. Petrom Weisom. Združenie vzniklo počas cielene vyvolávaného nátlaku na spoločnosť v čase tzv. pandémie súvisiacej so šírením vírusu Covid-19.

Spolupracovali ste už predtým?

Je typické pre toto obdobie, že sa stretli ľudia, ktorí nemali absolútne žiadnu spoločnú minulosť, ale spojila ich snaha obhajovať ľudské práva počas obdobia klamstiev, neodôvodnených útokov na tých, ktorí sa odvážili kritizovať nezmyselné kroky výkonnej moci konajúcej bez potrebnej súdnej kontroly a zastrašujúca tých, ktorí upozorňovali na tieto prehrešky voči ľudským právam.

Združenie

Aké sú ciele tohto občianskeho združenia?

Občianske združenie je právnická osoba založená v Slovenskej republike na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. V zmysle stanov občianskeho združenia je jeho cieľom, ako som už spomenul, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Združenie vyvíja všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia cieľa združenia.

Len čas ukázal, že tento cieľ sa pretavil aj do boja o záchranu právneho štátu a jeho demokratických základov. Dokonca je možné hovoriť aj o záchrane právnych a demokratických princípov v celej Európskej únii.

Mimovládky

Máte pocit, že mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku najmä na justičnom poli si neplnia svoju úlohu?

O nezávislosti tých mimovládnych organizácií, ktoré sú financované niektorými známymi „filantropmi“ zo zahraničia, mám vážne pochybnosti. Účinný boj proti krokom vlády a parlamentnej väčšiny, ktoré boli v evidentnom rozpore so stanoviskom Benátskej komisie týkajúcim sa nutnosti dodržiavania zásad právneho štátu aj počas obdobia núdzových stavov a mimoriadnych situácií, som nezaznamenal. 

Žaloba na štát

Kvôli protipandemickým opatreniam vlády ste minulý rok podal žalobu na štát. Ako sa to vyvíja?

Asi máte na mysli podania na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, ktorý bol vytvorený v roku 1998 tzv. Rímskym štatútom na stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Naše prvé (čisto slovenské) podanie súviselo s „atómovou bombou“ celoplošného testovania.

Napriek jeho evidentnej opodstatnenosti (porušeniu Norimberského kódexu) bolo bez zmysluplného odôvodnenia formálne (teda bez akéhokoľvek prerokovania či vyšetrovania) zamietnuté.

Medzinárodné podanie

Následne sme 12. augusta 2021 podali na ICC spoločnú sťažnosť vo veci páchania genocídy na ľudstve prostredníctvom použitia biologických zbraní – laboratórne vytvoreným vírusom (a jeho mutáciami) a experimentálnymi tzv. COVID-19 vakcínami. Sťažnosť sme podali spolu s právnikmi zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky. Toto konanie je stále „živé.“

20. septembra 2021 ho svojím otvoreným listom podporili aj viaceré obete holokaustu, ktoré prežili genocídu nacistických koncentračných táborov. V tých sa realizovali rôzne lekárske experimenty na väznených osobách. Títo ľudia v ňom súčasnú vakcináciu prirovnali k Mengeleho pokusom.

Zločiny proti ľudskosti

Vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine má ale asi v súčasnosti prednosť. Máme čas, zločiny proti ľudskosti sú nepremlčateľné. Navyše stále vychádzajú najavo nové skutočnosti, ktoré potvrdzujú naše pôvodné tvrdenia, vrátane toho, že zaočkovaní šírili Covid-19 a mohli mať aj jeho ťažký priebeh. Čiže akákoľvek diskriminácia a nútenie k očkovaniu bolo hrubým porušením ľudských práv. Takisto sa potvrdzujú naše tvrdenia o závažných nežiaducich účinkoch vakcín vrátane smrteľných.

Leyenovej nákupy

Pred pár dňami Vaše OZ zverejnilo petíciu na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK Ursuly von der Leyen. Pri vypočutí na pôde EP sa riešili najmä dve veci – neštandardný spôsob nákupu vakcín a za druhé fakt, že napriek tomu, že „vakcína je sloboda,“ nikdy nebola testovaná na zabránenie šírenie vírusu. Myslíte si, že šlo len o nejaký druh „omylu,“ alebo biznis založený na klamstve?

Máme pekné príslovie – ryba smrdí od hlavy. Zápach sa šíril už z ministerstva obrany Nemecka. Ako vydierateľná osoba bola asi najvhodnejším kandidátom na „vodcu“ Európskej únie počas tzv. pandémie.

Tiež sa hovorí, že nič nie je náhoda. Verím, že osoby na vrcholných mocenských pozíciách na Slovensku i v orgánoch EÚ, náhodné nie sú.

Existujú jasné indície, že niečo v tomto obstarávaní nebolo v poriadku. Táto petícia má za cieľ pomôcť dôsledne vyšetriť všetky okolnosti a vyvodiť z toho náležité dôsledky. Európska prokurátorka takúto občiansku podporu iste ocení.

Mali podľa Vás o tom, že vakcína až taká sloboda nebola, vedomosť aj vlády v krajinách EÚ? Aj tá slovenská?

Bezpochyby. Dokonca si kladiem aj veľmi kacírsku myšlienku. „Čo ak väčšina našej a európskej mocenskej „elity“ nie je vakcinovaná vôbec alebo dostala len placebo (teda neúčinné) dávky?“ Verím, že pravda raz vyjde najavo. A všetci tí, ktorých prinútili k očkovaniu experimentálnymi vakcínami, sa im primerane poďakujú.

Je v poriadku a normálne, aby sa samotní europoslanci dozvedeli takto závažné skutočnosti po roku?

Poopravím Vás. Pravdepodobne to viacerí europoslanci vedeli od začiatku, teraz to už pre nikoho nie je žiadnym prekvapením. V EP však zdá sa, zastupujú iné záujmy, ako záujmy občanov jednotlivých štátov EÚ. Ľudia by na to mali pri budúcich voľbách myslieť. A nezabudnúť.

Vyšetrovanie

K vypočutiu zástupkyne spoločnosti Pfizer v EP došlo pred mesiacom. Máte vedomosť o tom, čo sa deje ďalej?

O ďalších krokoch sme informovaní len z alternatívnych médií, keďže bývalý mainstream drží bobríka mlčania. Preto pripravujeme aj ďalšiu petíciu adresovanú EP. Chceme, aby aj Európsky parlament pomohol vyšetriť všetky podivné okolnosti v súvislosti s vakcínami a covidom.

Môže byť podľa práva EÚ voči  predsedníčke EK vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť?

Právo EÚ obsahuje aj relatívne nové inštitúcie, ako je napr. európsky prokurátor, ktorý má oprávnenie vyšetrovať prípady korupcie v rámci orgánov EÚ. Na tejto úrovni je potrebné riadne vyšetrenie udalostí a vyvodenie zodpovednosti vrátane trestnoprávnej. Európska prokuratúra zároveň môže preukázať svoju skutočnú opodstatnenosť. A tiež nezávislosť od politických a finančných vplyvov. V neposlednom rade aj svoju efektivitu.

Žiadate aj rozpustenie EK. Prečo?

Je zrejmé, že bez podpory kolegov, by predsedníčka EK nebola schopná postupovať pri obstarávaní tzv. „vakcín“ tak, ako postupovala. Takže každý člen Európskej komisie na tom nesie svoj podiel viny.

Petícia

Môže petíciu podpísať ktokoľvek?

Každý občan Európskej únie a akákoľvek fyzická alebo právnická osoba s bydliskom v členskom štáte EÚ, má právo adresovať orgánom EÚ petíciu vo forme sťažnosti alebo žiadosti v otázkach, ktoré patria do ich pôsobnosti.

S ohľadom na sledovaný cieľ a právomoci jednotlivých orgánov EÚ sme sa v prvom rade zamerali na Radu EÚ a EP. Ako právnici sme sa naučili, že pred akýmikoľvek nesystémovými krokmi je potrebné vyčerpať existujúce možnosti nápravy.

Keď nefungujú tie vnútroštátne, tak medzinárodné. Zároveň týmto postupom odhalíme „miesta,“ ktoré sú nefunkčné a potrebujú zásadné zmeny. Aby sme našim deťom odovzdali krajší a slobodnejší svet.

Podpora

Môžu vašu prácu do budúcnosti ľudia nejako podporiť cez vaše OZ?

Všetky podania, články, osvetovú činnosť doteraz vyvíjame bezplatne, na úkor nášho vlastného času a z vlastných prostriedkov. Nemáme žiadneho osvieteného mecenáša, ktorý by nás finančne podporoval. Takže budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu, ktorú nám ľudia venujú. Všetky informácie sú na našej webstránke.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Právnik Schmidt pre eReport o petícii na vyvodenie zodpovednosti voči predsedníčke EK: Nebudeme mlčať!

Odoberať
Upozorniť na
7 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: