eReport.sk
bezdomovci pod holý nebom

Párty pod holým nebom


Teplé počasie láka ľudí tráviť veľa času vonku. Parky, zelené oddychové plochy a verejné priestranstvá ponúkajú priestor na oddych a na zábavu. Tá sa však končí v momente, keď príde k porušovaniu verejného poriadku a obmedzovaniu iných osôb. 

Skúsenosti obyvateľov

Len pred pár dňami obletel Trnavu prípad muža, ktorý sa obnažoval v jednom z trnavských parkov. Polícií sa podarilo zadržať ho. Na manželov na večernej prechádzke parkom na okraji sídliska Zátvor vybehla skupina podgurážených ľudí. Padali vulgarizmy aj vyhrážky. Podobné situácie sa na tomto mieste odohrávajú opakovane. Ľudia spia aj na priľahlých autobusových zástavkách. Sú tu kopy odpadkov. V letných mesiacoch túto plochu čoraz viac ľudí radšej obchádza. A podobných situácií pribúda. 

Verejný priestor je pre všetkých, ale…

Verejné priestranstvo predstavuje pojem označujúci priestor, prístupný verejnosti bez obmedzenia a slúži na všeobecné užívanie. Verejný priestor je teda pre všetkých. No všetko má svoje hranice. Správanie niektorých ľudí je často neprimerané. Hlučná zábava do neskorých nočných hodín, stupňujúca sa agresivita a neporiadok. To už je konanie, ktoré obmedzuje ostatných vo využívaní verejných priestranstiev. Priestupky proti verejnému poriadku sú definované zákonom a okrem iného sem patrí aj rušenie nočného pokoja, vzbudzovanie verejného pohoršenia a poškodenie alebo neoprávnené zabratie verejného priestranstva.

Ďalší problém na verejnom priestranstve je vandalizmus, teda úmyselné poškodenie verejného alebo súkromného majetku. K najčastejším formám vandalizmu patrí poškodzovanie fasád budov, ničenie smetiakov a lavičiek. K téme verejného poriadku, resp. neporiadku patrí aj nakladanie s odpadom. Ľudia na sídliskách pravidelne vyhadzujú ku kontajnerom staré chladničky, nábytok a iné nadrozmerné veci. Aj vyhadzovanie smetí má svoje pravidlá. Odpad patrí do smetných nádob alebo na zberný dvor. Nie vedľa smetiakov, nie na zem či do kríkov, nie k bráne zberného dvora. Divoké skládky škodia nášmu životnému prostrediu a sú zároveň zdroj potravy pre hlodavce. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať. Uloženie odpadu pri zbernom dvore možno podľa zákona č.79/2015 považovať za priestupok a hrozí zaň pokuta.

Zodpovednosť

Zodpovednosť za svoje správanie nesie každý sám. Ak je neprimerané, musí za to znášať následky. Kto zvládne prísť do parku zabaviť sa, či oddýchnuť si, mal by zvládnuť aj odniesť svoje odpadky do smetiaka. Každý by mal tiež rešpektovať nočný pokoj medzi 22:00 a 6:00 hodinou. Hlučnú zábavu treba v tomto čase stíšiť alebo presunúť na miesta, kde nikoho neruší. 

Mesto na svojej stránke píše: „Mestská polícia (MsP) je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.“ Poriadok na verejnom priestranstve spadá podľa tejto definície do poľa ich pôsobnosti. 

Riešenie problémových situácií

Na stránku www.odkazprestarostu.sk  môžete nahrať svoje podnety, týkajúce sa napríklad aj neporiadku a smetí na verejných priestranstvách. Tie budú následne postúpené kompetentným osobám na vyriešenie. 30.5.2024 sme sa na vedenie mesta Trnava a Mestskú políciu v Trnave obrátili s otázkami, či môžu obyvatelia hlásiť Mestskej polícií lokality, kde sa zdržiavajú problémové osoby, či chodí MsP na pravidelné pochôdzky do vytipovaných lokalít a ako majú obyvatelia postupovať, ak sa na verejnom priestranstve stretnú s problémovými, napr. agresívnymi osobami. Do redakčnej uzávierky sme odpovede nedostali. Ak sa stanete svedkom porušovania verejného poriadku, vandalizmu alebo neoprávneného nakladania s odpadom je dôležité, aby ste túto skutočnosť bezodkladne oznámili Mestskej alebo štátnej polícií a nepúšťali sa zbytočne osobne do konfliktov. Čím skôr tak urobíte, tým je väčšia pravdepodobnosť, že páchateľa nájdu a problém bude vyriešený.

Prevencia

Čo ale robiť s miestami, na ktorých vznikajú divoké skládky pravidelne? A čo robiť s lokalitami, v ktorých sa pravidelne vyskytujú osoby s neprimeraným správaním – napr. agresívne osoby alebo osoby znečisťujúce prostredie? Odpoveď nie je jednoduchá. Je však dôležité, aby sa týmito otázkami niekto skutočne zaoberal a pokúšal sa nájsť riešenie v prospech slušných obyvateľov. Na svoje problémy by ste mali upozorniť kompetentných napríklad Mestskú políciu alebo poslancov vo vašom obvode. Len zdieľanie na sociálnych sieťach nemusí byť dostatočný impulz. No a to najjednoduchšie a najúčinnejšie riešenie týchto problémov je ohľaduplnosť. Pretože to, čo môže niekto považovať za nevinnú zábavku, môže iného rušiť a obmedzovať.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Párty pod holým nebom

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre