eReport.sk

Parkovisko v bývalom cukrovare je v rozpore s územným plánom

Také je stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Trnave. Na ten sa v rámci poslaneckého prieskumu obrátili členovia opozičných klubov trnavského mestského zastupiteľstva so žiadosťou o súčinnosť na preverení procesu jeho vybudovania.

Podľa územného plánu je dané územie určené na občiansku vybavenosť. V obmedzenom rozsahu sú prípustné zariadenia hromadného parkovania orientované do podzemných priestorov, prípadne nadzemných priestorov. Z toho vyplýva, že takéto zariadenia by mali byť riešené ako súčasť jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia.

„Platný a záväzný Územný plán mesta Trnava ani platný a záväzný územný plán zóny Cukrovar neumožňuje na predmetných pozemkoch výstavbu parkoviska v rozsahu 186 parkovacích státí,“ citoval záver stanoviska Rastislav Mráz z klubu Trnava nás spája.

Zmena využitia územia

Plocha dnešného parkoviska bola v minulosti súčasť pôvodného uzavretého areálu s účelovými komunikáciami a spevnenými plochami. Jej nové využitie ako verejného parkoviska znamená zmenu využitia územia, resp. zmenu užívania stavby. V takom prípade ohlásenie stavebných úprav, na ktorého základe boli následne vykonané, nie je v súlade so stavebným zákonom.

Bol dodržaný zákon o vodách?

Poslanci majú k dispozícii aj stanovisko Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Trnave ohľadom možného porušenia zákona o vodách. „Navrhovaná činnosť uvedená v projektovej dokumentácii prekračuje prahové hodnoty stanovené zákonom, preto je potrebné vykonať zisťovacie konanie,“ citoval z neho Rastislav Mráz. V tejto súvislosti nebolo vydané žiadne vyjadrenie ani rozhodnutie podľa zákona. Preto, lebo odbor nedostal žiadosť o vyjadrenie, resp. začatie zisťovacieho konania.

Predložia podnet prokuratúre

Na základe týchto zásadných informácií požiadali advokátsku kanceláriu o spracovanie podnetu na protest prokurátora, aby ohlásenie stavebných úprav zo strany mesta bolo zrušené a následne príslušné úrady rozhodli o ďalšom postupe.

Poslanec Miloš Krištofík z klubu Trnava pre každého pripomenul, že vybudovanie parkoviska znamená investíciu mesta vo výške 216 000 eur do cudzieho majetku.

Radnica na prezentované informácie nereagovala. V stanovisku ešte začiatkom novembra konštatovala, že „postupovala s vedomím legálneho a legitímneho procesu“.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Parkovisko v bývalom cukrovare je v rozpore s územným plánom

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Všetky AKTUALITY

Najnovšie