eReport.sk
Zuzana Čaputová, Foto: tasr

Odbory vyzvali prezidentku, aby sa obrátila na ÚS s novelou zákona o štátnej službe

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR listom vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s prijatou novelou zákona o štátnej službe. TASR o tom informovala hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.

Novela v rozpore s Ústavou

Prezident KOZ Marián Magdoško v liste prezidentke pripomenul, že pri legislatívnom procese novelizáciu namietali a upozorňovali poslancov Národnej rady (NR) SR i ostatných ústavných činiteľov, že odvolávanie nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov je v rozpore s Ústavou SR. Poukázal i na dôvody, pre ktoré hlava štátu novelu vetovala. „Mechanizmy na skvalitňovanie a zefektívňovanie štátnej služby vrátane možnosti odvolávania vedúcich štátnych zamestnancov, ako je inštitút služobného hodnotenia či inštitút disciplinárnej zodpovednosti, totiž už v platnej právnej úprave existujú a je potrebné ich v praxi využívať,“ uviedol Magdoško.

Podľa KOZ je zákon protiústavný

Dodal, že KOZ sa v minulom roku obrátila na poslancov, ktorí podali návrh na ÚS na začatie konania o súlade ustanovení zákona s ústavou. „Zastávame názor, že zákon je protiústavný a spôsobí vážny zásah do princípu stability štátnej služby a jeho výsledkom môže byť výrazná politizácia štátnej služby, strata odbornosti, nezávislosti a v neposlednom rade zásah do právnej istoty osôb v štátnozamestnaneckom pomere,“ podčiarkol Magdoško.

Bude vás zaujímať:

  1. Anna Belousovová
  2. Emil Machyna, Marián Magdoško a Valéria Pokorná počas tlačovky OZ KOVO, KOZ, JDS a Asociácie slovenských kúpeľov.

Dôvod prijatia novely vidia odborári v politizácii štátnej služby. „Keďže dáva generálnemu tajomníkovi možnosť odvolať vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu, čo znamená, že odvolanie z funkcie bude možné aj bez akéhokoľvek racionálneho a objektívneho dôvodu,“ ozrejmil Magdoško s tým, že zmeny sa nedotknú len malej časti štátnych zamestnancov, ale širokého spektra vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej línii generálneho tajomníka služobného úradu. Namieta stratu transparentnosti i možnú nestabilitu zamestnancov v štátnej správe.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Odbory vyzvali prezidentku, aby sa obrátila na ÚS s novelou zákona o štátnej službe

Čítajte viac…

Politika

Šport

Zaujímavosti