eReport.sk
Ilustračná snímka. Foto: tasr/ap

Obnovia záchytky? Na ťahu sú ministerstvá


BRATISLAVA – Hlavné mesto vníma pozitívne snahu ministerstiev riešiť problémy v súvislosti s alkoholom a verejným poriadkom. V tejto rovine by privítalo systémové riešenia.

Magistrát takto reaguje na diskusiu rezortov vnútra a zdravotníctva o otázke zriadenia protialkoholických záchytných izieb, tzv. záchytiek. Takéto riešenie by uvítala aj centrálna bratislavská mestská časť Staré Mesto.

Problémov je viac

„Privítali by sme v tejto rovine systémové riešenia, ktoré by boli zamerané napríklad aj na prevenciu, zlepšenie dostupnosti psychologických a psychiatrických služieb, ako aj liečby pre ľudí so závislosťou od alkoholu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Podľa hlavného mesta bude veľmi záležať na tom, ako ministerstvá ošetria niektoré riziká, ktoré súvisia s prevádzkou záchytných protialkoholických staníc. Týka sa to napríklad vysokých finančných nákladov a efektívnosti ich využitia, jasného výkladu zákona a podmienok, za akých by človek mohol byť legálne na záchytnej stanici držaný, alebo vymáhateľnosti platieb od zadržaných osôb.

Staré Mesto apeluje na bezpečnosť

„Máme za to, že je dôležité investovať do riešení, ktoré sú preukázateľne účinné. Mesto by privítalo, keby opatrenia zamerané na riešenie problémov s alkoholom boli súčasťou dobrého systému zdravotníckej starostlivosti a odbornej pomoci,“ skonštatovala Rajčanová.

Diskusiu rezortov vnútra a zdravotníctva na základe podnetu obecných a mestských polícií víta aj Staré Mesto. „Mestská časť by takéto riešenie určite uvítala. Bezpečnosť v centre mesta je dlhodobý problém a vedenie Starého Mesta považuje bezpečnosť za jednu zo svojich priorít,“ poznamenal hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Rokovania sa už začali

Požiadavka na začatie rokovaní o zriadení záchytiek vznikla na základe podnetu Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska na júnovom zasadnutí Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Zriadenie záchytiek by mohlo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti občanov, ako aj ochrany majetku pred páchaním protispoločenskej činnosti. Zároveň by sa zvýšila aj bezpečnosť samotných osôb intoxikovaných alkoholom. Úvodné rokovania medzi rezortom vnútra a zdravotníctva sa už začali, uviedlo v septembri pre TASR ministerstvo vnútra. Finálne riešenie má byť konsenzom všetkých zainteresovaných. Zatiaľ ide o rovinu diskusií a nateraz je to otvorená téma.

Zdroj: tasr, foto: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Obnovia záchytky? Na ťahu sú ministerstvá

KOMENTOVALI STE: