eReport.sk

Miesto parčíka zarastená jama 

Bolože to v uplynulých rokoch vizualizácií o parčíku pri Synagóge na Halenárskej ulici. Odkedy si však vlastník oplotil susedný pozemok, Trnavčanom i návštevníkom sa v historickom centre mesta už dlhodobo naskytá pohľad na rozbujnenú burinu, ktorá pokryla pozostatky archeologického prieskumu.  

Výskumy a štúdie za desiatky tisíc 

Parčík pri Synagóge bol jedna z priorít minulého volebného obdobia. V záverečnom účte za rok 2019 nájdeme informáciu o súťaži na výber projektanta a vyplatení odmeny 1500 eur za víťazný návrh. V ďalšom roku dosiahli náklady necelých 20 tisíc eur. Konkrétne za geodetické zameranie územia, podrobný hydrogeologický prieskum, sondážne práce a archeologický a architektonický výskum. V roku 2021 to bolo za výskum 32 tisíc a 15 tisíc na práce súvisiace so zasypaním archeologických nálezov. Tieto práce sú prirodzene nevyhnutné ešte pred vypracovaním projektu. Za ten mesto v roku 2022 zaplatilo 6 tisíc eur ako urovnanie pôvodnému autorovi projektu a víťazovi súťaže. V rovnakom roku sa takmer 31 tisíc vynaložilo na ďalšiu architektonickú štúdiu, 10 tisíc za prekládku stĺpov verejného osvetlenia, cca 15 tisíc za ďalšie výskumy a 8 tisíc za rekultiváciu pozemku. Za roky 2019 až 2022 je to spolu 138 tisíc eur.

Bez potrebnej komunikácie 

Pozemky pod plánovaným parčíkom patria okrem mesta Trnavskému samosprávnemu kraju a Trnavskej arcidiecéze. Ten svoj si cirkev v novembri 2022 oplotila pre rekonštrukciu budovy Stephanea, využívanej v druhej polovici minulého storočia ako detský domov. V stanovisku, ktoré v tom čase zverejnila konštatuje, že v tejto záležitosti sa konali iba neformálne rokovania bez konkrétnych dohôd a záverov. Vlani v máji hovorca arcidiecézy Dušan Kolenčík pre TASR povedal, že pozemok zostane oplotený aj po ukončení prác. Podľa vedúceho príslušného odboru MsÚ Ondreja Horvátha preto projekt pripravujú v dvoch verziách. Zaujímalo nás, či už medzitým došlo k oficiálnym rokovaniam s arcidiecézou, resp. či ich mesto iniciovalo; na odpoveď čakáme.

Foto: redakcia

Čo s parkom ďalej?

V rozpočte na tento rok je na parčík plánovaných 80 tisíc eur, tentoraz na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby. „Súčasťou návrhu je prezentácia unikátnej stredovekej pivnice, ktorá bude zaklenutá krížovou klenbou, pobytový priestor s mobiliárom a sadovými úpravami. V zadnej časti pozemku bude riešený prístup z Haulíkovej ulice. Cez Dom hudby bude možné vstúpiť z ulice M. Sch. Trnavského do taktiež revitalizovaného dvora. Ten mal aj s pódiom dotvárať celkový priestor budúceho parčíka,“ sľubuje v zdôvodnení mesto. Kedy sa práce majú začať, sme sa tiež nedozvedeli. Ale aspoň by do Veľkej noci mohli z toho priestoru nechať odstrániť bohatý burinový porast.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Miesto parčíka zarastená jama 

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre