eReport.sk

Mestskí poslanci schválili rozpočet!


Mesto Trnava bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Poslanci ho na poslednom tohtoročnom rokovaní v utorok prijali v novej programovej štruktúre.

Oproti 21 programom roka 2023 ich mesto zúžilo na desať. Zlúčili programy a podprogramy s nízkym finančným plnením, s podobnými cieľmi a zámermi.

Rozpočet na budúci rok schválili ako vyrovnaný vo výške 90,856 milióna eur vrátane finančných operácií. Príjmy bežného rozpočtu sú 76,628 milióna eur, výdavky v sume 73,812 milióna eur a prebytok v sume 2,816 milióna eur. Mesto Trnava nebude v roku 2024 zvyšovať daň z nehnuteľnosti a ostatné dane a poplatky za služby. Bežný rozpočet prispôsobilo očakávaným bežným príjmom s rezervou na zabezpečenie základných kapitálových potrieb mesta.

Foto: pixabay.com

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom 9, 173 milióna eur, príjmy sa očakávajú v sume 5,489 milióna eur, výdavky vo výške 14,662 milióna eur. Schodok kapitálového rozpočtu vyrovnajú z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 6,356 milióna eur. Výdavková časť kapitálového rozpočtu obsahuje investície do projektov vyplývajúcich zo strategických dokumentov mesta.

Obnova Prachárne, či nová cyklotrasa

Projekty financované z prostriedkov Európskej únie na programovacie obdobie 2021 – 2027 alebo iných cudzích zdrojov zapracujú do rozpočtu mesta postupne v priebehu roka 2024.                 
Súčasť kapitálových príjmov predstavujú finančné zdroje na dva nové projekty, ktoré sa budú realizovať v roku 2024. Ide o dlho očakávanú rekonštrukciu objektu Prachárne v centre mesta a o projekt cyklotrasy na uliciach J. Bottu – Š. Moyzesa. Poslanci schválili aj použitie rezervného fondu vo výške 4,500 milióna eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2,164 milióna eur a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2, 336 milióna eur. Obsahuje okrem iných rekonštrukciu priestorov mestskej polície (270.000 eur), parkovací dom Hliny (300.000 eur), revitalizáciu dolného povodia a biokoridoru Parná (100.000 eur), prípravu obnovy nového objektu pre mestskú samosprávu na Radlinského ulici (120.000 eur) a ďalšie.

Doprava

Prostriedky z fondu poplatku za rozvoj vo výške 500.000 eur chce mesto v roku 2024 využiť na rekonštrukcie miestnych komunikácií. S poznámkou vystúpil pán poslanec Holeček, ktorý poukázal, že podľa rozpočtu plánuje mesto vybudovať iba 50 nových parkovacích miest. Na to reagoval pán primátor Bročka, ktorý povedal, že parkovacích miest vybuduje v budúcom roku určite viac. V rozpočte to písomne zadefinované nie je, no primátor navrhol zriadenie pracovnej skupiny, kde bude prizvaný aj pán poslanec Holeček.

Zdroj: TASR

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Mestskí poslanci schválili rozpočet!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre