eReport.sk
FB Peter Bročka

K žiadnej dohode medzi mestom a železnicami zatiaľ nedošlo!


Trnava láka obyvateľov na projekty bez reálnych základov. Železnice nie sú pripravené poskytnúť pozemok, na ktorom chce mesto postaviť záchytné parkovisko. 

V predchádzajúcom čísle sme vás informovali o zámere mesta vybudovať na pozemkoch železníc záchytné parkovisko. „Naša ponuka je jasná. Zaplatíme vyčistenie priestoru, projektovú dokumentáciu aj realizáciu ďalšieho záchytného parkoviska pre železničnú a autobusovú stanicu.“ Vysvetľoval primátor Peter Bročka v krátkom videu na sociálnych sieťach.

Akejkoľvek realizácii projektu však musí predchádzať dohoda s vlastníkom pozemku, ktorý má výhradné právo poskytnúť súhlas s jeho využitím. Bez spomínaného povolenia nemôže mesto realizovať predstavený zámer. Redakcia eReportu sa preto obrátila priamo na železnice so žiadosťou o stanovisko k zámeru mesta vybudovať na nimi spravovanom území záchytné parkovisko. Zaujímal nás aktuálny stav spolupráce s mestom aj postoj železníc k projektu. 

NEISTÝ VÝSLEDOK

„K uvedenému zámeru mesta Trnava uvádzame, že navrhované územie a pozemky ŽSR nie sú v celosti definované ako nepotrebný majetok. Preto bude potrebné uskutočniť ich internú klasifikáciu. Až po tejto klasifikácii môžme rozhodnúť o forme a rozsahu ďalšej spolupráce s mestom,“ odpovedal za odbor komunikácie a marketingu ŽSR Denis Dymo. 

Stanovisko poukazuje na potenciálne zložité rokovania s vlastníkom pozemkov (ŽSR), ktoré by mohli byť v rozpore s očakávaniami primátora Bročku. Potreba internej klasifikácie majetku ŽSR môže celý proces skomplikovať a dokonca zastaviť. V prípade, ak železnice po revízii neklasifikujú pozemky pri trnavskej stanici ako nadbytočné, s najväčšou pravdepodobnosťou k podpisu zmluvy s mestom na využitie územia  nedôjde. Navyše myslieť si, že tieto pozemky by ŽSR poskytli mestu len tak alebo na dlhodobý prenájom za symbolickú sumu je asi trochu naivné. 

PROPAGANDA

Ukazuje sa, že prezentovaný projekt výstavby veľkého záchytného parkoviska pri železničnej stanici má bližšie k fikcii než k realite. Táto situácia opäť pripomína stavbu vzdušných zámkov. Keď mesto investuje do propagácie projektov, ktoré sú ešte len na papieri a ďaleko od realizácie. Prístup Trnavy vyvoláva pochybnosti o efektívnosti využívania verejných prostriedkov aj o tom, či sú tieto projekty skutočne navrhnuté s ohľadom na potreby občanov alebo ide len o vizionárske plány bez reálneho základu.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

K žiadnej dohode medzi mestom a železnicami zatiaľ nedošlo!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre