eReport.sk
Ján Budaj, foto: tasr

IKEA si sype popol na hlavu: Otvorene o Budajovej pokute 80 000 eur!

Otvorene o mastnej sankcii! Inšpekcia rezortu životného prostredia, ktorému šéfuje minister Ján Budaj klepla po prstoch známemu švédskemu nábytkárskemu gigantu. IKEA sa totiž previnila vo viacerých smeroch aj v súvislosti so životným prostredím a envirorezortu pretiekol pohár trpezlivosti. Nábytkári sa pre eReport otvorene vyjadrili k celej kauze!

Veľké ospravedlnenie

Inšpektori vyrúbili pokutu konkrétne firme IKEA Industry Malacky Boards, ktorá spracuváva drevotrieskové dosky pre známy nábytkársky reťazec. Celková pokuta 80-tisíc eur tak pokrýva prekročenie výrobného limitu, nedodržanie výrobného postupu pri výrobe drevotrieskových dosiek, nepovolenú výsadbu topoľového háju či porušenie zákona pri vypúšťaní odpadových vôd. Ako vidí túto sériu prešľapov vedenie samotnej spoločnosti?

Zdá sa, že firma prešľap už oľutovala. „V IKEA Industry berieme akékoľvek porušenia zákonov, či zákonom daných limitov, s veľkou vážnosťou. Preto sa v prvom rade ospravedlňujeme za akékoľvek porušenie predpisov. Pokuty, ktoré sme dostali, sme prijali a už aj zaplatili. Zároveň sme prijali nápravné kroky a opatrenia, a to hneď ako sme sa o daných problémoch dozvedeli,“ povedal pre eReport Vladimír Matúšek, generálny riaditeľ IKEA Industry Malacky Boards.

Prekročenie limitov

„Výška pokuty zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, keďže spoločnosť výrazným spôsobom prekročila výrobný limit stanovený integrovaným povolením počas dvoch kontrolovaných rokov a svojvoľne, bez oprávnenia zvýšila výrobné kapacity, na ktoré nemala oprávnenie ani súhlas SIŽP ako povoľovacieho orgánu,“ stálo v ostrej tlačovej správe samotného rezortu.

Generálny riaditeľ malackej prevádzky prezradil, že k porušeniu limitu malo dôjsť počas skúšobného fungovania závodu. „Hneď ako sme si uvedomili presiahnutie výrobnej kapacity, požiadali sme relevantné orgány o povolenie navýšenia kapacity výroby. Tento proces sa žiaľ predĺžil a povolenie sme obdržali až 32 mesiacov po podaní žiadosti. Povolenie navýšenia výrobnej kapacity je plne v súlade s našou súčasnou prevádzkou a štátnymi autoritami bolo vyhlásené ako nezávadné pre životné prostredie,“ obhajuje firmu Matúšek.

Obchodný reťazec IKEA. – Foto: tasr

Ilegálny topoľový háj

Ďalší prehrešok gigantu sa týkal výsadby topoľového háju v katastrálnom území Modry. Vlhké lúky s výskytom vŕb, ostríc a tráv spoločnosť premenila na monokultúrnu plantáž nepôvodných drevín, konkrétne 7 271 topoľov. Inšpekcia ministerstva nariadila spoločnosti nepôvodné dreviny okamžite odstrániť. 

Vedenie firmy trvá na tom, že pri výsadbe stromov postupovali so štandardným procesom registrácie. „Po vydaní osvedčenia sme boli presvedčení, že konáme v súlade s platnými predpismi. Hneď ako SIŽP ukončila kontrolu sme postupovali na základe nariadenia inšpektorátu a manuálne odstránili sporné dreviny a rekultivovali polia. Následne sme zaplatili udelenú pokutu. Mokrade boli obnovené do pôvodného stavu,“ vysvetlil šéf malackej prevádzky.

Problém s odpadovými vodami

V roku 2016 odbor inšpekcie vykonal aj kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vodách v odštepnom závode Malacky Boards, spoločnosti IKEA Industry Slovakia, zameranú na vypúšťanie odpadových vôd a na posúdenie účinnosti mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v areáli spomínaného závodu. V rámci kontroly bolo zistené porušenie zákona a SIŽP uložila pokutu v celkovej výške 19.616 eur.

Matúšek tvrdí, že aj v tomto prípade upozornili kompetentných v prípade odchýlky v objeme odpadovej vody. „Aj tu proces udeľovania povolenia, žiaľ, trval dlhšie, ako sme očakávali. Nedošlo však k žiadnym negatívnym dopadom na životné prostredie či ľudí, a následne sme povolenie obdržali. Pokutu za vypustenie väčšieho objemu vody, ako bolo v pôvodnom povolení, sme okamžite uhradili, a čistiareň komunálnych odpadových vôd prevádzkujeme v súlade s novým platným povolením,“ osvetlil generálny riaditeľ.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

IKEA si sype popol na hlavu: Otvorene o Budajovej pokute 80 000 eur!

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php