eReport.sk
Ján Budaj, foto: tasr

BUDAJ vs IKEA: Známym nábytkárom naparili nečakanú pokutu!

Desiatky tisíc eur! Takú sumu bude musieť zaplatiť známy nábytkársky reťazec zo Švédska. Na päty mu prekvapivo stúpilo ministerstvo životného prostredia Jána Budaja. Známy reťazec bude prešľap stáť tisíce eur!

Spoločnosť IKEA Industry Slovakia dostala od slovenskej inšpekcie životného prostredia pokuty za viaceré environmentálne delikty v celkovej výške 80 000 eur. Najzávažnejším je prekročenie limitu výroby a výsadba topoľových hájov.

Mali veľké oči?

„Výška pokuty zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, keďže spoločnosť výrazným spôsobom prekročila výrobný limit stanovený integrovaným povolením počas dvoch kontrolovaných rokov a svojvoľne, bez oprávnenia zvýšila výrobné kapacity, na ktoré nemala oprávnenie ani súhlas SIŽP ako povoľovacieho orgánu,“ uviedli na profile na sociálnej sieti rezortu ministerskí inšpektori.

Inšpektori naznačili, že IKEA tak robila dlhodobo. „Inšpekcia je toho názoru, že výrobný limit, určený v integrovanom povolení, ani rešpektovať nemienila. Rozhodnutie o pokute je právoplatné a momentálne plynie lehota na podanie správnej žaloby,“ dodali.      

Inšpektori kontrolovali výrobcu drevotrieskových dosiek prevádzkovateľa IKEA Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Boards.

Kontrolóri zistili, že závod prekročili povolené limity výroby. Okrem toho inšpekcia zistila, že drevo je drvené bez toho, aby bolo kropené vodou a tým pádom je okolie znečisťované odpadom.
      

Ilegálny topoľový háj

Inšpektori si preklepli aj ďalší aspekt biznisu známej značky. Tí totiž vysádzajú v katastri obce Modra topole v nedovolenom počte a tým narúšajú ekosystém danej lokality.

Vlhké lúky s výskytom vŕb, ostríc a tráv spoločnosť premenila na monokultúrnu plantáž nepôvodných drevín, konkrétne 7 271 topoľov. Inšpekcia ministerstva nariadila spoločnosti nepôvodné dreviny okamžite odstrániť. Spoločnosť za tento prešľap musí zacvakať päťtisíc eur.

V roku 2016 odbor inšpekcie vykonal aj kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vodách v odštepnom závode Malacky Boards, spoločnosti IKEA Industry Slovakia, zameranú na vypúšťanie odpadových vôd a na posúdenie účinnosti mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v areáli spomínaného závodu. V rámci kontroly bolo zistené porušenie zákona a SIŽP uložila pokutu v celkovej výške 19.616 eur.

K téme sme oslovili aj samotný reťazec IKEA. Na reakciu čakáme.


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

BUDAJ vs IKEA: Známym nábytkárom naparili nečakanú pokutu!

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php