eReport.sk
Kto zaplatí škody?
Štefan Harabin. Foto: tasr

Harabin vstúpi do voľby prezidenta so svojím desatoro. TOTO sú, podľa neho, právomoci prezidenta

Na Slovensku sa teraz okrem volieb rieši aj spor medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Ten spočíva v tom, že hlava štátu požiadala generálneho prokurátora aby jej doručil rozhodnutia Generálnej prokuratúry o návrhoch obvinených na konanie podľa ustanovenia § 363 Trestného poriadku. Ten to ale odmietol, a tak prezidentka požiadala Ústavný súd aby rozhodol, či si takéto niečo môže dovoliť. Mnohí sa preto pýtajú, mohla si to dovoliť a má na to právomoc?

Ako prezidenti zneužívali svoje právomoci

Mnohých Slovákov v súvislosti s týmto prípadom začalo zaujímať aj to, aké právomoci vlastne prezident má. Keďže problém je obsiahlejší, rozhodol sa čo-to objasniť v statuse exminister spravodlivosti, expredseda Najvyššieho súdu a v predchádzajúcich voľbách neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin. Na sociálnej sieti Telegram spísal nielen akési desatoro týkajúce sa právomocí prezidenta, ale aj ich zneužívanie. A to od prvého, Michala Kováča, až po nateraz poslednú Zuzanu Čaputovú. „Využívali v novodobej histórii Slovenska prezidenti svoje právomoci? Alebo ich zneužili?“ pýta sa hneď v úvode Harabin a dodáva, že poznáme veľa zneužití v prezidentskom úrade.

Najzávažnejšie vlastizradným spôsobom zneužívala právomocí Čaputová proti občanom v záujme cudzích mocností. Podpísala okupačnú zmluvu s USA.

Štefan Harabin, exminister spravodlivosti a expredseda Najvyššieho súdu

„Kováč udelil milosť odsúdenému synovi v decembri 1997. Schuster sa nechal previezť zo slovenskej štátnej nemocnice do rakúskej. Kiska používal úrad hlavy štátu zakrývanie svojej daňovej kriminality. Najzávažnejšie vlastizradným spôsobom zneužívala právomocí Čaputová proti občanom v záujme cudzích mocností. Podpísala okupačnú zmluvu s USA. Ľudia si pamätajú odvolanie ministra vnútra a zásah do policajného vyšetrovania. Ódor v gescii Čaputovej zneužíval úradnícke pôsobenie a podpisoval zmluvy s WHO,“ vymenoval neúspešný prezidentský kandidát iba niekoľko údajných zneužití právomoci doterajších slovenských prezidentov.

Prezident je povinný využiť svoju kompetenciu

Štefan Harabin sa netají tým, že na post prezidenta chce kandidovať opäť, a tak, podľa neho, je u nášho občana základnou otázkou: „Čo z toho mám, keď Harabin bude prezidentom“. Väčšina si podľa Harabina myslí, že prezident je formálna figúrka a nemôže nič ovplyvniť, preto považuje za dôležité vysvetliť právomoci prezidenta. „Prezident, v zmysle Ústavy, je hlavou Slovenskej republiky, reprezentuje ju navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod logicky znamená dodržiavanie Ústavy a zákonov, plnenie úloh štátu vo vzťahu k občanom a realizáciu našich štátnych a národných záujmov v interakcii so zahraničím, vrátane dodržiavanie medzinárodných záväzkov,“ vysvetľuje Harabin.

Prezident, v zmysle Ústavy, je hlavou Slovenskej republiky, reprezentuje ju navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.

Štefan Harabin, exminister spravodlivosti, expredseda Najvyššieho súdu

Ak ich štátne orgány nerešpektujú, prezident je podľa neho povinný využiť svoju kompetenciu. „Okrem iného, vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov, sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu, sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady,“ píše ďalej Harabin a dodáva, že prezident nemá povinnosť ich vymenovať, ak nie sú odborníci a vlastenci, čím výrazne ovplyvňuje výkon ministerstiev, celej vlády, ústredných štátnych orgánov a justície. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl má podľa neho prezident možnosť zasiahnuť, ak sa nakupujú zbrane a hospodári na ministerstve obrany v záujme zahraničia a nie v prospech občanov.

Orgány štátu sú tu pre ľudí a nie naopak

Prezident má tiež právo vyžadovať si od vlády a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh a podávať parlamentu správy o stave republiky. „Všetko vplýva na peňaženku a rodinný rozpočet. Doterajší prezidenti, žiaľ, tieto právomoci nevyužívali v prospech občanov. Štát je len systém správy pre národ a národný majetok,“ konštatuje Štefan Harabin s tým, že jeho základnou ideou je „konsolidácia a stabilizácia“ spoločnosti, práva, ekonomiky a morálky. „Nestačí modernizovať súčasnú situáciu. Ak modernizujeme neporiadok, dostaneme iba neporiadok, aj keď modernizovaný. Vlasť potrebuje naprávať chyby. Prijmem konkrétne kroky, odvážne, oprávnené, logické, efektívne a perspektívne pre všetkých. To je obsahom môjho programu. Presadzujem záchranu Slovenska,“ prízvukuje opätovný kandidát na funkciu hlavy štátu.

Vlasť potrebuje naprávať chyby. Prijmem konkrétne kroky, odvážne, oprávnené, logické, efektívne a perspektívne pre všetkých.

Štefan Harabin, exminister spravodlivosti, expredseda Najvyššieho súdu

A aké sú základné princípy práce Štefana Harabina ako slovenského prezidenta? Za prvé je to ochrana tradičnej slovenskej kultúry, založenej na kresťanstve a rodine, ktorú tvorí muž – otec a žena – matka, tradičná rodina, a tradície vôbec, si zaslúžia úctu, ochranu a podporu. Po druhé je to to, že Slovenská republika so slovanskými koreňmi je a ostane suverénnym štátom, rovnocenným partnerom v Európe a vo svete. Každá zásadná zmena v jej zahranično-politickom smerovaní je uskutočniteľná len na základe zistenia vôle ľudu. Ako tretí bod je pre Harabina to, že orgány štátu sú tu pre ľudí a nie naopak. V súlade s ústavou uplatňujú princíp sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky a usilujú sa o znižovanie rozdielov medzi chudobou a bohatstvom.

Drakonické zákony sa musia zmierniť

„Oporou štátu sú ľudia práce, osobitnú podporu si zaslúži stredná vrstva, živnostníci a drobní podnikatelia,“ priblížil Harabin štvrtý bod zo svojho desatoro. „Poslaním štátu je vytváranie podmienok pre pokojný život, podpora využívania tradičných zdrojov obživy – pôdy, vody, dreva, návrat základných sieťových odvetví do rúk štátu, zastavenie masového vysťahovalectva za prácou do sveta,“ konštatuje kandidát na prezidenta v ďalšom, bode svojho programu. V šiestom bode Harabin  píše, že dane slúžia na krytie výdavkov štátu, ale musia pomáhať aj spravodlivejšiemu rozdeľovaniu spoločného bohatstva, a to aj minimalizovaním DPH na základné potraviny a kultúrne statky, či znížením spotrebnej dane na PHM. „Namiesto neľudskej úžery štát podporuje drobné peňažníctvo a stredný podnikateľský stav,“ uvádza za ďalšie.

Related Posts

  1. Na kombosnímke zľava Štefan Harabin a Zuzana Čaputová.
  2. Na kombosnímke zľava Štefan Harabin a Zuzana Čaputová.
  3. Peter Weiss

„Každý má rovnaké práva a rovnakú zodpovednosť, a to od bezdomovca až po prezidenta. Akákoľvek diskriminácia – aj pozitívna – je neprípustná. Drakonické zákony sa musia zmierniť, spôsob vykonávania exekúcií sa musí poľudštiť a zriadi sa štátny exekútorský úrad,“ informuje ďalej Harabin. „V súlade s ústavou zdravie nemôže byť tovarom, rovnako tak vzdelanie. Štát má svoje nezastupiteľné miesto v riadení školstva, dbá o rovnaký prístup ku vzdelaniu pre všetkých a dbá o objektívnu informovanosť svojich občanov,“ píše Štefan Harabin v deviatom bode, pričom v tom desiatok dodáva, že Štefan Harabin ako prezident bude každý týždeň tri hodiny osobne prijímať záujemcov, bude zadarmo poskytovať rady a odporúčania všetkým záujemcom z radov občanov. 

Zdroj: Telegram / Štefan Harabin


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Harabin vstúpi do voľby prezidenta so svojím desatoro. TOTO sú, podľa neho, právomoci prezidenta

Odoberať
Upozorniť na
7 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Aktuálne

Najnovšie

File does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.phpFile does not exist, or is not accessible: /usr/share/netdata/web/read/read.php