eReport.sk
Mlčať nad zlato
Bývalý Šéf PZ SR Štefan Hamran a bývalý minister vnútra Roman Mikulec. Zdroj: tasr Jaroslav Novák

Vláda musí vysvetľovať ESĽP zákonnosť postupov pri prehliadke úradu košického notára!


Dôsledky rozviazaných rúk? A „očisty?“ Aj keď je to Ódorova vláda, ktorá bude musieť ESĽP vysvetľovať zákonnosť prehliadky notárskeho úradu vrátane zaistenia výpočtovej techniky, ako aj dostatočnosť  vnútroštátnej legislatívy a praxe pokiaľ ide o ochranu pred svojvoľnými zásahmi do práva na súkromie v kauze košického notára, prípad sa začal odohrávať v apríli 2021. Tesne potom, ako si premiérske kreslo vymenil „otec očisty“ Igor Matovič s Eduardom Hegerom. Ministrom vnútra bol „otec rozviazaných rúk“ Roman Mikulec. A šéfom polície prezident Hamran. Navyše treba povedať, že ide už o druhú sťažnosť, ktorú ESĽP v tejto kauze oznámil slovenskej vláde.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Má za cieľ ožobračovať ľudí?
  2. Kde je pani prezidentka?
  3. Zákon hovorí jasne

Sťažnosť

Dňa 21. júla 2023 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) oznámil sťažovateľovi Kavečanskému, že k jeho sťažnosti podanej 17. októbra 2022 sa má najneskôr do 10. novembra 2023 vyjadriť slovenská vláda.

Sťažnosť sa týka prehliadky a zaistenia výpočtovej techniky v priestoroch notárskeho úradu sťažovateľa, ktorá bola vykonaná bez prítomnosti sťažovateľa, jeho advokáta alebo jeho zamestnankyne.

Neobťažovali sa ani s doručením príkazu

Písomný príkaz na vykonanie prehliadky nebol pred vykonaním prehliadky doručený sťažovateľovi alebo osobe oprávnenej konať v jeho mene. 

Sťažovateľ sa sťažoval na Ústavnom súde SR podľa článkov 6 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor), že prehliadka a zaistenie výpočtovej techniky, ktorá obsahovala pravdepodobne aj údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana notárskeho tajomstva, boli nezákonné.

Ďalej sa sťažoval, že príkazy na prehliadku neboli dostatočne odôvodnené. A neobsahovali žiadne relevantné dôvody alebo záruky proti zásahu do profesijného tajomstva.

Ústavný súd SR ho odkázal na trestné konanie

Dňa 1. júna 2022 Ústavný súd SR (IV. ÚS 286/2022) odmietol ústavnú sťažnosť, ktorá bola jediným dostupným vnútroštátnym prostriedkom nápravy ako predčasnú vzhľadom na to, že trestné konanie voči sťažovateľovi stále prebieha.  

ESĽP

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 8 Dohovoru otázku, či prehliadka notárskeho úradu sťažovateľa a zaistenie výpočtovej techniky boli v súlade so zákonom. A taktiež nevyhnutné v zmysle článku 8 ods. 2 Dohovoru.

Ďalej, či vnútroštátna legislatíva a prax poskytovala sťažovateľovi dostatočnú ochranu pred svojvoľnými zásahmi do jeho práv zaručených článkom 8 Dohovoru.

ESĽP kladie aj otázku, či mal sťažovateľ vo vzťahu k svojim právam zaručeným článkom 8 Dohovoru k dispozícii účinný prostriedok nápravy. Tak, ako to vyžaduje článok 13 Dohovoru.

Zdroj: TS

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Vláda musí vysvetľovať ESĽP zákonnosť postupov pri prehliadke úradu košického notára!

Odoberať
Upozorniť na
14 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne