eReport.sk
foto: shutterstock

Celoslovenský projekt podporí profesijný rozvoj učiteľov


Cieľom národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (Teachers) je podporiť takýto rozvoj učiteľov pri zavádzaní zmien v školách. Vyplýva to z dnešného predstavenia projektu v priestoroch Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave, ktoré spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ). Do celoslovenského projektu sa bude môcť zapojiť zhruba osemtisíc pedagogických a odborných zamestnancov, trvať by mal do 31. decembra 2022.

V rámci projektu sa plánuje vykonať aj revízia a inovácia súčasných profesijných štandardov. Tie by mohli umožniť aj efektívnejšie aplikovanie pri profesijnom rozvoji a atestáciách učiteľov či odborných zamestnancov. Jednou z aktivít projektu je aj tvorba najlepších pedagogických a odborných skúseností a ich prezentácia na odborných konferenciách. Spájanie učiteľov a odborných zamestnancov cez fóra, aby sa dobrá prax šírila ďalej.

Pomocou projektu by sa mali zaistiť aj vhodné reakcie vzdelávacieho systému na krízovú a post-krízovú situáciu, ktoré vznikli pri prerušení prezenčného vyučovania pre šírenie ochorenia COVID-19. Využiť by sa na to mali online platformy, ktoré by zahŕňali potreby všetkých v školstve. Riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová uviedla, že „nebudú raziť ďalší nákup digitalizovaných vzdelávacích zdrojov“, ale využijú tie nakúpené. A to tak, aby sa investované prostriedky využili.

Zdroj: SITA

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Celoslovenský projekt podporí profesijný rozvoj učiteľov

KOMENTOVALI STE: