eReport.sk
ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová,
ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, foto: ig

Trojhodinový štrajk v RTVS: Rezort kultúry dôrazne upozorňuje na hrubé zavádzanie organizátorov tzv. výstražného štrajku


Vedenie Ministerstva kultúry SR ako predkladateľ nového Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase považuje zverejnené úvahy a výzvy o organizovaní tzv. „výstražného trojhodinového štrajku“ v RTVS, prezentované niektorými zamestnancami, za koordinovaný politický protest organizátorov s vedením súčasnej RTVS a niektorými politickými stranami.

Upozorňujeme:

Predovšetkým upozorňujeme, že nejde o štrajk, ktorý možno definovať v najširšom slova zmysle ako zákonom priznanú možnosť zamestnanca organizovane prerušiť výkon práce. Požiadavky uverejnené v tzv. štrajkovom manuáli sú zavádzajúce a svedčia o tom, že ich organizátorom nejde o spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky zamestnancov verejnoprávnej inštitúcie, ako to uvádzajú citátom článku 36 Ústavy SR, ale o zachovanie súčasného nerovnoprávneho stavu, so všetkými za roky nahromadenými negatívami.

V tzv. „Štrajkovom manuáli“ absolútne nekorektne uvádzajú, že nový Zákon o STVR prinesie zmeny, ktoré neumožnia pracovať v spravodlivých a uspokojujúcich podmienkach. Žiadajú zachovanie súčasného status quo, nedotknuteľnosť súčasného vedenia inštitúcie, stiahnutie Zákona o STVR alebo jeho zásadné prepracovanie, aby bola zabezpečená nezávislosť a sloboda práce zamestnancov a spolupracovníkov. Zároveň požadujú adekvátne financovanie verejnoprávneho média na úrovni, ktorá sa približuje úrovniam krajín s porovnateľným mediálnym trhom v rámci Európskej vysielacej únie.

Obdobie bezbrehého míňania desiatok miliárd eur zo štátneho rozpočtu

Verejnosti je však známe, že napriek nevyhnutnej konsolidácii verejných financií vládou SR po devastačnom období bezbrehého míňania desiatok miliárd eur zo štátneho rozpočtu vládami I. Matoviča, E. Hegera a Ľ. Ódora, má súčasná verejnoprávna RTVS k dispozícii zo štátneho rozpočtu porovnateľný objem finančných prostriedkov s minulým rokom. Nový Zákon o STVR zároveň umožňuje získať pre rozvoj verejnoprávnej inštitúcie ďalšie desiatky miliónov eur z reklamy. Ministerstvo kultúry SR preto dôrazne upozorňuje verejnosť na hrubé zavádzanie organizátorov tzv. výstražného štrajku o ohrození nezávislosti a slobody práce zamestnancov a spolupracovníkov.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Prekvapivé stanovisko od Macrona?
  2. Boris Susko - minister spravodlivosti
  3. Demokratická cenzúra

Slobodné utváranie názorov

Zákon o STVR jednoznačne deklaruje, že programové služby Slovenskej televízie a rozhlasu produkujú „nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí. Na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú národné povedomie a kultúrnu identitu slovenského národa a všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. A to tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov, a aby podporovali rozvoj národného spoločenstva, občianskej a vedomostnej spoločnosti.“ A toto sa zrejme organizátorom, vedeniu súčasnej RTVS a ich politickým podporovateľom nepáči. Zákon o STVR sa však opiera práve o pluralitu ako jednu z nevyhnutnosti v slobodnej a nezávislej tvorby v demokratickej spoločnosti. Jednoznačne zlepšuje podmienky pre výkon novinárskej profesie a všetkých tvorcov vo verejnej službe.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Trojhodinový štrajk v RTVS: Rezort kultúry dôrazne upozorňuje na hrubé zavádzanie organizátorov tzv. výstražného štrajku

Odoberať
Upozorniť na
22 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: