eReport.sk
Zuzana Čaputová
Zuzana Čaputová. Foto: tasr

Poslanec OĽANO o Čaputovej: Je toto naozaj pre liberálnu prezidentku takým tŕňom v oku?

Poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽANO Milan Kuriak zverejnil obsiashle stanovisko, koré sa týka protinflačného balíka z dielne ministerstva financií. Ostro v ňom takpovediac vstupuje do svedomia prezidentke SR Zuzane Čaputovej, ktorá predmetný návrh zákona určenného na pomoc s rodinám s deťmi vetovala. Kuriak má zároveň vážne výhrady aj voči postoju Zduženiu miest a obcí Slovenska (ZMOS). Práve predovšetkým peniaze samospráv chce totiž minister financií Igor Matovič (OĽANO) použiť na financovanie svojho 1,2 miliardového balíka.

Stanovisko Kuriaka, ktorý hovorí o manipulácii, polopravdách, štvaní aj útokoch, prinášame v plnom znení bez redakčných úprav. Zároveň pripomíname, že redakcia eReportu sa nemusí stotožňovať so všetkými zverejnenými názormi.

Postup prezidentky považujem za alibistický

Mrzí ma čo sa deje okolo pomoci rodinám s deťmi. Nakopilo sa obrovské množstvo manipulácii,  poloprávd, štvania a útokov proti podporovateľom prorodinného balíka. Za prelomenie veta prezidentky budem v parlamente hlasovať, verím že aj minimálne ďalších 75 kolegýň a kolegov poslancov NR SR.

Mne, ako poslancovi národnej rady ako aj prolive človeku, ktorý pochádza z mnohopočetnej rodiny prekážajú dôvody, ktoré pani prezidentka v odôvodnení vrátenia zákona uviedla. Prezidentka uvádza, že má prioritne výhrady k skrátenému legislatívnemu konaniu o balíku zmien, ktorého veľká časť začne platiť až od budúceho roka. Skrátené konanie sa má podľa nej uplatňovať len výnimočne a za mimoriadnych okolností, pričom jeho odôvodnenie v tomto prípade nie je podľa hlavy štátu dostatočné. Pani prezidentke teda prekáža proces prijatia pomoci pre rodiny. Okrem toho pani prezidentka konštatuje, že vzhľadom na vysoký finančný vplyv zákona mala byť zabezpečená aj účasť samospráv či sociálnych partnerov na legislatívnom procese.

Ľudia na Slovensku prestávajú mať prostriedky na jedlo, energie, pohonné hmoty, či oblečenie. Všetky tieto faktory predsa zásadným spôsobom vplývajú na dôstojnosť každého dotknutého, pričom najohrozenejšie sú práve rodiny.

Postup prezidentky ako aj odôvodnenie jej rozhodnutia považujem za veľmi alibistický prístup. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR v § 89 konštatuje, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Pýtam sa teda pani prezidentky, či na základe zverejneného údaju Štatistického úradu Slovenskej republiky, kde je aktuálna miera inflácie takmer 13 % nedochádza k ohrozeniu ľudských práv?

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Netajili emócie po schválení návrhu: Chrbtom Igor Matovič a György Gyimesi (obaja OĽaNO).
  2. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).
  3. Na ilustračnej snímke Študentský domov Mladosť určený pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ľudia na Slovensku prestávajú mať prostriedky na jedlo, energie, pohonné hmoty, či oblečenie. Všetky tieto faktory predsa zásadným spôsobom vplývajú na dôstojnosť každého dotknutého, pričom najohrozenejšie sú práve rodiny. Samozrejme dôvod, prečo zmeny naplno začnú platiť až od budúceho roka je aj ten, že sa jedná o významný dopad na štátny rozpočet ako aj skutočnosť, že zdražovanie sa naplno prejaví až na budúci rok. Práve z týchto dôvodov považujem schválenie zákona  o financovaní voľného času dieťaťa na zákonný spôsob schválenia legislatívy.

Pýtam sa o čo vlastne ide v tejto veci?

Rovnako mi nie zrejmé, prečo pani prezidentke vadí proces schvaľovania zákona v skrátenom legislatívnom konaní práve teraz. Je verejne známe, že v tomto volebnom období bolo množstvo zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní, bolo ich 94.Toto pani prezidentke nikdy nevadilo. Nevadilo jej napr. schválenie tzv. Sulíkovho kilečka v skrátenom legislatívnom konaní v roku 2020, kde išlo prioritne o pomoc pre podnikateľov. Je naozaj pomoc pre rodiny pre liberálnu prezidentku takým tŕňom v oku, že potrebuje pomoc stoj čo stoj blokovať? Z môjho pohľadu si pani prezidentka zvoleným postupom len upevňuje svoju pozíciu pred avizovaným podaním na Ústavný súd. Je totižto verejne známe, že doposiaľ Ústavný súd bol k porušeniam pravidiel legislatívneho procesu pomerne zhovievavý. Ale pýtam sa o čo vlastne ide v tejto veci? O pomoc rodinám alebo o judikovanie právnej neistoty, ktorá tu roky v rámci skráteného legislatívneho konania pretrváva? Ja nie som právnik, ale myslím si, že momentálne potrebujeme pomáhať, nie sa dohadovať o procesných postupoch schvaľovania pomoci.

Hľadajme spôsoby ako to spoločne zvládnuť

Nedokážem pochopiť koľko odporu, paniky, vášní a poloprávd vyvolala pomoc rodinám s deťmi. Schválený návrh je pre rodiny s deťmi nevyhnutný a návrh zákona podporujem. Snáď stále, aj v dnešnej dobe by malo platiť, že „RODINA JE ZÁKLAD SPOLOČNOSTI“. Investícia do rodín sa určite oplatí a vráti, niet lepšej a výhodnejšej investície. Som otcom veľkej rodiny a pochádzam z veľkej rodiny, z vlastných odžitých skúsenosti veľmi dobré poznám radosti, starosti a potreby rodín. Rodiny s deťmi na Slovensku si po desaťročiach prázdnych sľubov pomoc od štátu zaslúžia a súrne ju potrebujú hlavne v súčasnej  ťažkej situácii. Protiinflačná pomoc nielen na Orave, kde sa rodí najviac deti zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva, čo sa sekundárne prejaví aj na finančnej kondícií obyvateľstva či samotných obcí / miest. Neviem si predstaviť, žeby sme rodinám neposkytli pomoc práve v tejto situácii obrovského zvyšovania cien všetkých druhov tovarov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala, aké budú efekty trvalej pomoci – teda vyššie prídavky, väčší daňový bonus a krúžkovné vo výške 60 eur – na príjmy rodín v roku 2023.

poslanec NR SR Milan Kuriak (OĽaNO) počas rokovania

Milan Kuriak (OĽaNO). – Foto: tasr

Čím bude hrubý príjem rodiny nižší, tým viac sa zvýši jej príjem. Rodina s najnižším hrubým príjmom od 98 do 389 eur si prilepší po schválení balíčka o 24,2 percenta. Na druhej strane rodina s najvyšším hrubým príjmom od 1429 do 2993 eur si prilepší o 4,6 percenta. Z úcty a z ohľaduplnosti k rodinám s deťmi im túto pomoc doprajme. Hľadajme spôsoby ako to spoločne zvládnuť, možno aj za cenu niečo pre to obetovať. Verím, že spoločnými silami, vzájomnou komunikáciou to zvládneme.

Určite nie je vhodné robiť politiku a naschvály

Čo sa týka výhrad samospráv tu uvádzam, že v samosprávach je veľa šikovných, múdrych primátorov, starostov, ktorí spravujú svoje obce veľmi dobré, k spokojnosti svojich občanov. Verím, že tak ako doteraz samosprávy zvládli mnohé ťažké situácie, dokážu to aj v súčasnosti. Dlhoroční primátori a starostovia dobre vedia a pamätajú si s čím všetkým museli aj za prechádzajúcich vlád zápasiť. Ja nielen na Orave, ale aj mimo veľa schopných zástupcov samospráv poznám. Nepamätám si však, žeby ZMOS vyhlasoval štrajkovú pohotovosť a odporúčal stiahnuť vlajky na pol žrde. Určite nie je vhodné robiť politiku a naschvály ešte aj z pomoci rodinám s deťmi, ktorá je za posledné desaťročia najväčšou, najsolidárnejšou a najhumánnejšou. Nie je to pomoc o pár centoch, ale je reálna v desiatkach eur navyše, adresná, lebo skončí v peňaženkách našich rodín s deťmi a zabezpečí im dôstojnejšie žiť.

My vydržíme tiež, lebo rodiny s deťmi pomoc nutné potrebujú. Nenávisť, klamstva, útoky proti Igorovi Matovičovi sú už naozaj cez čiaru. To, čo sa deje za posledné týždne sme ešte na Slovensku nezažili.

Po náročných rokovaniach ministerstva financií si myslím, že dopady na samosprávy nebudú také aké sa to mediálne uvádza. Napriek tomu, že dôjde k zníženiu dane rodinám prostredníctvom vyššieho daňového bonusu na dieťa (samosprávy sú financované aj z prerozdelených DPFO), príjmy samospráv budú medziročne naďalej narastať. Vďaka vyššiemu výberu daní budú mať samosprávy stále o desiatky miliónov viac ako majú v rozpočte na tento rok. Predmetná problematika bola komunikovaná najmä z ministerstvom financií. Ministerstvo financií sa rázne ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o znížení príjmov samospráv po zavedení prorodinných opatrení. Rezort argumentuje najmä dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021.

Miestne samosprávy za rok 2021 vykázali prebytok

Príjmy samospráv z dane z príjmov fyzických osôb budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným (3,44 miliardy eur), pričom vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch má pokračovať rast postupne až na 3,87 miliardy eur v roku 2025. Samosprávam je ministerstvo pripravené v odôvodnených prípadoch poskytnúť kompenzačné opatrenia týkajúce sa napríklad úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022 či kompenzácií týkajúcich sa rastu cien energií. V odôvodnených prípadoch je ministerstvo pripravené odpustiť obciam či krajom časť poskytnutých návratných výpomocí z minulosti. Zároveň ministerstvo financií pripomína aj to, že v roku 2020 poskytlo finančnú pomoc 1727 samosprávam v celkovom objeme 151.919.185 eur. V tejto súvislosti ministerstvo konštatuje, že danú pomoc vtedy nevyužilo alebo nemuselo využiť ďalších 1207 samospráv, čo poukazuje na to, že ich finančná kondícia nebola ohrozená. Ministerstvo poukazuje tiež na to, že v rámci bežných rozpočtov vykázali miestne samosprávy za rok 2021 prebytok vo výške 420 miliónov eur a krajské 138 miliónov eur. Pri poukázanej sume z podielových daní to v prípade obcí a miest predstavovalo vyše 18 percent celkovej sumy, v prípade krajov je to 14 percent poukázaného príjmu.

Útoky proti Igorovi Matovičovi sú už naozaj cez čiaru

Záverom by som na tomto mieste chcel veľmi oceniť prístup samotného ministra financií. Niekedy nadobúdam pocit, že pán minister je jedným z mála ľudí, ktorý chcú pomáhať rodinám. Je zrejmé, že Igor nerieši bohatých podnikateľov či právne nezrovnalosti, ale snaží sa adresne pomáhať. Hoci je na dennej báze doslova opľúvaný, znevažovaný a sú mu hádzané polená pod nohy statočne zotrváva v tomto boji. Môj odkaz je vydrž Igor, tie tisíce rodín ti túto pomoc nikdy nezabudnú. My vydržíme tiež, lebo rodiny s deťmi pomoc nutné potrebujú. Nenávisť, klamstva, útoky proti Igorovi Matovičovi sú už naozaj cez čiaru. To, čo sa deje za posledné týždne sme ešte na Slovensku nezažili. Kvôli pomoci tým najzraniteľnejším, rodinám s deťmi vznikol doslova hon na podporovateľov pomoci. Nakopilo sa obrovské množstvo útokov, štvania, zosmiešňovania, obviňovania, osočovania, zla, podrývania, ponižovania, chytania za slovíčka. Došlo to doslova až k manipuláciám, evidentne s cieľom, za každú cenu zabrániť prelomeniu veta a rozbiť jednotu najsilnejšieho poslaneckého klubu OĽANO a dosiahnuť predčasné voľby a návrat vlády zlodejov, mafie a vplyv oligarchov. My to ale nedovolíme, zodpovednosť za našu krajinu máme väčšiu ako strach. My sa odradiť, ani zastrašiť nedáme, boj za rodiny s deťmi dotiahneme do konca, Za pomoc najzraniteľnejším a tým ktorí ju najviac potrebujú nám to stojí zato.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Poslanec OĽANO o Čaputovej: Je toto naozaj pre liberálnu prezidentku takým tŕňom v oku?

Odoberať
Upozorniť na
3 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti