eReport.sk
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel
prezident SOŠV Anton Siekel, foto:tasr

Plénum SOŠV nevyjadrilo podporu Zväzu slovenského lyžovanie


Plénum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) neschválilo na svojom piatkovom 58. valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania (ZSL) ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

Členovia strešnej organizácie slovenského športu v piatok rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom ZSL uchádzať sa o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). Stanovisko SOŠV „na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku“ však nakoniec neprešlo. Za bolo 40 hlasov, proti 18 a zdržalo sa 41.

Plénum olympijského výboru nechválili ZSL

Foto: tasr

„Prišli sme s návrhom uznesenia, ktoré nakoniec v hlasovaní neprešlo. Som rád za diskusiu, za to, že sme mali veľmi dobrú účasť i za to, že jednotliví členovia SOŠV mali možnosť si vypočuť všetky zainteresované strany a samozrejme rešpektujem stanovisko najvyššieho orgánu SOŠV. Budeme sa podľa neho riadiť a budeme takto informovať nie len športovú verejnosť na Slovensku, ale aj ďalšie inštitúcie,“ uviedol prezident SOŠV Anton

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Plénum SOŠV nevyjadrilo podporu Zväzu slovenského lyžovanie