eReport.sk
Vláda vakcíny a sloboda
Doktor Igor Bukovský. Zdroj: Ivona Orešková

VIDEO Dr. Bukovský pre eReport: Cenzúra fakty nezmení. Ani z klamstiev nestvorí pravdu!(časť prvá)


Fakty sa cenzúrou nezmenia. MUDr. Igor Bukovský, PhD. lekár, „chodiaca encyklopédia“ v oblasti zdravej výživy i životosprávy. Je autorom 15 knižných bestsellerov, ktorých sa predalo v SR a ČR viac ako milión kusov a získal za ne rôzne ocenenia. Dlhé roky sme ho mohli vídať v televíznych reláciách, či počúvať z rozhlasu. Všetci mali jeho názory a poznatky za vysoko erudované. Až kým sa z neho, za tak ako z iných, nestala „persona non grata.“ Zabezpečili mu to takí odborníci ako Igor Matovič, či Bittó Cigániková. A z uznávaného lekára sa stal „odborník s orieškami.“ „Hoaxer“ a „dezolát.“ Tak som si s ním pohovorila. Najmä o posledných rokoch.

Mohlo by vás zaujímať

  1. O vakcíne plnej smrti
  2. Toxic by design?
  3. Blaha je blázon
  4. Budú rovnako "skvelé?"

Nebol to len „hejt“

Pán doktor až do začiatku covid pandémie, ste boli na Slovensku obľúbený nielen širokou verejnosťou a svojimi pacientmi, ale i médiami. To sa však zmenilo. A z odborníka sa stal ”hoaxer.” Ktorý, ako píše wikipédia “zľahčoval pandémiu a šíril hoaxy alternatívnej medicíny.” Keď ste začali hovoriť o pandémii, čakali ste až takú “vlnu hejtu?”

Vo verejnom ringu som už viac ako tridsať rokov. Za ten čas som sa už stretol s ľuďmi, ktorí nemajú spracované svoje emócie.

S ktorými sa ani nedá diskutovať, pretože odmietajú počúvať. Títo ľudia nemajú fakty, o to väčšie ale je ich presvedčenie. Že majú pravdu. Majú svoj ideologický aktivizmus.

Takže som na to zvyknutý. Zároveň som schopný sebareflexie. A ospravedlniť sa za chyby, ak ich spôsobím.

„To, čo sa ale u nás udialo počas pandémie, ale nebol „hejt.“ To bola štátom organizovaná a štátom povolená cenzúra. Ktorá sa netýkala iba mňa.“

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Tu už nešlo o niekoho nespracovanú emocionálnu reakciu. Tu už došlo k organizovanému verejnému mediálnemu lynčovaniu. Poškodenia obrazu v očiach verejnosti a tiež hrubému zásahu do osobnostných práv.

Následky

Dlhé roky máte v Bratislave Ambulanciu klinickej výživy. Boli aj pacienti, ktorí sa s vami rozlúčili vďaka tomu, že vaše znalosti, vzdelanie a skúsenosti boli vo verejnom priestore dehonestované?

Áno, Je pravda, že o niektorých klientov sme prišli. Keďže vďaka vyššie uvedeným skutočnostiam, sa samozrejme narušila i dôvera. Vo mňa a v moje odborné znalosti a skúsenosti. Vyjadroval som sa kriticky síce nie ako jediný, ale dosť hlasne. Vždy som to ale robil s vedomím tohoto rizika.

Stále platí to, čo som hovoril na samom začiatku tejto covidovej krízy. A to že každý deň zomiera zhruba 48 ľudí na nádorové ochorenia.

A rovnako, asi 75 ľudí na kardiovaskulárne ochorenia. Každý jeden deň.

„To znamená, že na rakovinu a kardiovaskulárne ochorenia zomrelo a zomiera mnohonásobne viac ľudí ako na covid. Denne.“

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Ohrozenie zdravia

Problémom nezvládnutého manažmentu bolo i to, že ľuďom sa odkladali potrebné operácie. Odzrkadlilo sa to?

Samozrejme. Vo všetkých krajinách sledujem vysoký nárast nadúmrtnosti. Najmä tzv. „odvrátiteľných úmrtí.“ A to o 15 až 20%. Pričom úmrtia na covid v tejto skupine predstavujú nulovú alebo úplne zanedbateľnú časť.

Následkom nezmyselných tzv „protipandemických opatrení,“ a celého rozvratu spoločnosti na každej úrovni, dochádza k závažnému a dlhodobému poškodeniu nielen verejného zdravia, ale aj zdravia konkrétnych ľudí. Vďaka zanedbávaniu zdravotnej starostlivosti.

https://www.youtube.com/watch?v=NYj63brqnTo

Zrazu je ticho..

Osobne o tom viem len zo zahraničných médií a štúdií. Náš mainstream mlčí..

Áno, tí ktorí, denne reportovali o úmrtiach na covid, o nakazených a prinášali „objektívne správy“ o zvýšenej nadúmrtnosti, u nás mlčia. To ticho je doslova ohlušujúce. Trend nadúmrtnosti pritom pozorujeme v mnohých krajinách sveta už od polovice roka 2022.

„V jednotlivých štátoch, vrátane Slovenska, zomiera v priemere o 15 až 40% viac ľudí, ako tomu bolo v posledných piatich rokoch pred vypuknutím covidu. Je to tak alarmujúce, že by sa o tom iste mala začať viesť seriózna diskusia.“

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Fakty sa cenzúrou nezmenia

Ešte by som sa rád vrátil k tej cenzúre. V ústave SR sa okrem iného hovorí, že „Cenzúra sa zakazuje.“ Ústava SR nám tiež garantuje právo na informácie. A to tak prístupu k nim, ako i k ich šíreniu. Tiež nám garantuje právo na názor. Na vyjadrenie názoru.

Mám preto za to, že všetci tí novodobí aktivisti a komsomolci, ktorí odmietali akýkoľvek iný názor, diskusiu, dokonca hlásali, že iné názory (ako „nesprávne“) ani nepatria do verejného priestoru, sa dopustili rovnako barbarských činov, ako ich predchodcovia v minulých desaťročiach..

Fakt, že k tomuto totalitnému typy aktivizmu dochádzalo a stále dochádza aj v našich najvyšších politických kruhoch, je smutným obrazom našej spoločnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=hEvfuah2NFQ

Kompetentnosť

Slovenský rozhlas Vám dokonca zrušil dlhodobú reláciu a istá politička vás nazvala “doktorom s orieškami.” Čo by ste povedali tým, ktorí tvrdili, že nemôžete mať pravdu, lebo “nie ste normálny lekár?”

Viete ono úplným paradoxom tohto „šialenstva“ je skutočnosť, že moje odborné názory a znalosti posudzovali a posudzujú ľudia bez medicínskeho vzdelania.

Doteraz som nepochopil, kde sa v nich vzalo to presvedčenie o sebe samých, že hoci nemajú medicínske vzdelanie, sú kompetentní posúdiť pravdivosť alebo nepravdivosť mojich medicínskych znalostí, názorov a vyjadrení.

Matovič

Spor ste mali aj expremiérom Igorom Matovičom. Ten o vás okrem iného povedal, že ste „blázon, ktorý zradil Hippokratovu prísahu.“ Vyjadrili ste sa vtedy, že podniknete voči nemu právne kroky. Stalo sa? V akom je to štádiu?

Áno, podnikol som určité právne kroky. Tieto spory však ešte nie sú ukončené. Aj vzhľadom na kroky protistrany. K tejto kauze sa preto teraz vyjadriť nemôžem. Ale verím a viem, že príde čas, keď pravda aj v tomto prípade vyjde na svetlo sveta.

Súd s blogerom

Nedávno prebehol aj súd s blogerom na Denníku N Romanom Hanajíkom. Ten o Vás vo svojich blogoch tvrdil, že ste “hoaxer” a podal na Vás i trestné oznámenie. Následne ste Vy podal žalobu na ochranu osobnosti. Sudkyňa rozhodla vo Váš prospech. Niektorí rozsudok ale interpretujú tak, že povedala, že „ste hoaxer, ale nie s úmyslom škodiť.” Ako to teda je?

Konanie tohto blogera ďaleko presiahlo to všetko, čo sa uviedlo v médiách. Preto považujem svoje konanie na ochranu svojich osobnostných práv za absolútne legitímne. A taktiež v súlade so zákonmi SR. Pred zákonom sme si všetci rovní.

To, že aj po vynesení rozsudku súdu prvého stupňa došlo k organizovanému mediálnemu interpretovaniu (rovno asi môžem hovoriť o dezinpretácii) tejto situácie a to účelovým spôsobom, je podľa mňa indíciou (ak nie dôkazom) o prepojení konania tohto blogera a rôznych slovenských médií, nielen Denníka N.

Vzhľadom na to, že sa voči tomuto rozsudku žalovaná strana odvolala, tak Vám tiež nemôžem, ako v prípade Igora Matoviča, poskytnúť viac informácií.

https://www.youtube.com/watch?v=GCgxraUbW54

To nie je satisfakcia

Od začiatku ste Matoviča a pandemickú komisiu kritizovali a poukazovali na to, že je to „celé zle.“ Nedávno vznikla štúdia, ktorá poukazuje aj na to, že vďaka tomu “manažmentu” zomrelo tisíce Slovákov. Môže sa vôbec jednať o nejaký pocit satisfakcie?

Samozrejme, že nie. Nik nemôže cítiť satisfakciu z toho, koľko ľudí bolo poškodených. Na zdraví, či žiaľ i na živote. Množstvo ľudí zomrelo zbytočne.

Satisfakcia sa nedostaví aj preto, že si uvedomujem, ako veľmi bola vďaka tomuto „manažmentu“ rozvrátená naša spoločnosť. Ale i (vďaka prílišnej koncentrácii na covid) rozvratu celej zdravotnej starostlivosti. O prevencii ani nehovorím.

Nevedomosť?

Od začiatku som vravel, že si treba pripomenúť slová veľmi múdreho doktora Donalda Hendersona, ktorý bol ako vedúci lekár zodpovedný za riešenie výskytu kiahní vo svete, a ktorý svet epidémie kiahní zbavil.

V roku 2008 už pri prvých SARS infekciách, keď v USA začali zvažovať lockdowny, napísal:

„Spoločnosť, ktorá sa chce čo najlepšie vysporiadať s epidémiou, či pandémiou, musí zachovať čo najviac svojich funkcií.“

Osobne by ma zaujímalo, či ten náš „orloj odborných poradcov“ vlády počas covidovej krízy, o Donaldovi Hendersenovi vedel. A o iných skutočných odborníkoch. Išlo o nevedomosť, alebo o mylné uverenie v to, že tým, čo robia, Slovensko zachraňujú?

Chaos a pandemická komisia

Čo by ste spätne “Matovičovmu režimu” a pandemickej komisii najviac vytkli?

Spätne len to, čo som vytýkal od začiatku. Absolútnu neprofesionalitu. Nekompetentnosť. Chaos. Nedostatok odborníkov i z radu psychológov, psychiatrov a azda i kňazov, keďže covidová kríza zasahovala i duševné zdravie. Tiež vytváranie neustáleho konfliktu v spoločnosti. Potlačenie odbornej diskusie.

Za najhoršie ale považujem potlačenie akýchkoľvek opatrení (okrem tzv liekov a tzv vakcín) ktoré naozaj mohli pomôcť. Som presvedčený, že ak by robili všetko úplne naopak, prinieslo by to lepšie výsledky.

V druhej časti nášho rozhovoru si povieme viac o tom, či „vakcíny“ naozaj znamenali slobodu. A priniesli nám zdravie. Rovnako tak, či je strach dobrý radca a premisa „keď budeš poslúchať (nekompetentný) štát, budeš slobodný a zdravý,“ naozaj funguje a fungovala.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

VIDEO Dr. Bukovský pre eReport: Cenzúra fakty nezmení. Ani z klamstiev nestvorí pravdu!(časť prvá)

Odoberať
Upozorniť na
11 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: