eReport.sk
Ladislav Kamenický, foto:eReport

Aký bude aktuálny deficit štátneho rozpočtu? Kamenického rezort prichádza s konkrétnymi číslami!


Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna deficit vo výške 4,012 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak medziročne zhoršilo o 1,216 miliardy eur alebo 43,5 %. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo financií.

Konkrétne čísla

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu na konci júna nižšie o 472 miliónov eur alebo 4,7 % a dosiahli 9,501 miliardy eur. Výdavky rozpočtu naopak medziročne vzrástli o 744 miliónov eur alebo 5,8 % na 13,513 miliardy eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval podľa rezortu financií 193,5 milióna eur alebo 2,3 %. „Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 167,6 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,2 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 31,7 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,7 milióna eur,“ vyčíslilo MF SR.

Osobitný odvod z podnikania

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol v júni medziročný rast v sume 207,1 milióna eur. Naopak, solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií medziročne klesol o 257,9 milióna eur.

Daň z príjmov právnických osôb priniesla na konci prvého polroka medziročne viac o 22,5 milióna eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb zaznamenalo ministerstvo negatívny vývoj vo výške 36,1 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 3,6 milióna eur.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa mení na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR)
  2. Richard Sulík.

Negatívny bol vývoj príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 482,9 milióna eur alebo 60,6 %. „Odlišný vývoj skutočnosti za oblasť príjmov za prostriedky EÚ v roku 2024 oproti minulému roku je spôsobený predovšetkým z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014 – 2020, kedy dôjde k naplneniu príjmov až v priebehu mesiacov august – september 2024 po odoslaní záverečných žiadostí o platbu na EK, predpokladu prijatých ťarchopisov z EK a spracovaných záverečných bilancií programov,“ priblížil rezort financií.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Aký bude aktuálny deficit štátneho rozpočtu? Kamenického rezort prichádza s konkrétnymi číslami!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE:

Aktuálne