eReport.sk
Zuzana Čaputová sa rozpráva s klientkou v Dennom centre seniorov v Brezovej pod Bradlom v auguste 2022.
Zuzana Čaputová sa rozpráva s klientkou v Dennom centre seniorov v Brezovej pod Bradlom v auguste 2022. Foto: tasr

Časť seniorov Čaputová potešila. Pri zákone o profesionálnych rodičoch, ale uplatnila veto! Prečo?

Seniori v dôchodkovom veku budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o sociálnom poistení napriek tomu, že má voči nej určité výhrady. Legislatívu bude podľa nej potrebné ešte upraviť. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Na ilustračnej snímke prešovskí seniori.
  2. Belousovová o návšteve holandského kráľa
  3. Ilustračné foto
  4. Milosrdná Čaputová?
  5. Boris Kollár (Sme rodina).

„Táto novela môže priniesť prilepšenie k dôchodkom veľkej väčšine dôchodcov na Slovensku, ktorí majú vlastné alebo osvojené deti. Rodičovský dôchodok však v sebe nesie aj ideu doposiaľ neoverenú v žiadnej inej krajine na svete a vyvoláva oprávnené obavy z faktických dopadov tohto zákona, na ktoré upozorňovali aj viaceré subjekty, ktoré ma žiadali, aby som zákon nepodpísala,“ skonštatovala prezidentka.

Zákon je vyjadrením politiky aktuálnej vlády, ktorú ako prezidentka republiky zohľadňujúc parlamentnú formu vlády, rešpektujem.

Zuzana Čaputová.

Upozornila, že rodičovský dôchodok prinesie benefity jednej skupine dôchodcov, pričom ďalšie skupiny dôchodcov zákon nerieši. Ide napríklad o dôchodcov, ktorých deti pracujú v ozbrojených zboroch a odvádzajú odvody na výsluhové dôchodky podľa osobitného zákona, dôchodcov, ktorí nemajú deti alebo im deti zomreli, alebo majú deti so zdravotným postihom, ktoré z toho dôvodu nemôžu pracovať, alebo také, ktoré pracujú v zahraničí, či z iného dôvodu nepracujú. Toto legislatívne opomenutie je preto podľa prezidentky potrebné v následných legislatívnych krokoch napraviť, najmä so zameraním pozornosti na skupiny dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

Rodičovský dôchodok má byť podľa novely zákona vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok.

Tieto výhrady však podľa jej slov nepredstavujú rozpor s ústavou, pretože novela ústavy z roku 2020 zaviedla ústavné právo detí prispievať na dôchodky rodičov a neboli teda dôvodom na nepodpísanie zákona. „Ani ďalšie výhrady voči zákonu, napríklad zníženie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, nie sú v kolízii s ústavou. Zákon zároveň netrpí ani takými nedostatkami, ktoré by zjavne bránili jeho vykonateľnosti. Zákon je vyjadrením politiky aktuálnej vlády, ktorú ako prezidentka republiky zohľadňujúc parlamentnú formu vlády, rešpektujem,“ dodala hlava štátu.

Ráta sa aj s možnosťou predčasného dôchodku

Rodičovský dôchodok má byť podľa novely zákona vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Do tohto obdobia by sa však nemali rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.

Vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Prezidentka však v utorok vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Dôvodom sú niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

„Nemám pochybnosti, že schválený zákon sleduje správny cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča a chrániť pritom záujem dieťaťa. Dôvodom môjho veta sú však niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa môjho názoru v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ priblížila prezidentka.

Zákonodarca presvedčivo nepreukázal, že iba náhradní rodičia s rovnakou náboženskou a národnostnou príslušnosťou ako má dieťa dokážu zabezpečiť podmienky v súlade s najlepším záujmom dieťaťa na formovanie jeho identity

Zuzana Čaputová.

Upozornila, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa.

„Získavanie takýchto osobných informácií považujem za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života, ktorý je v úplnom rozpore s praxou v pracovnoprávnych vzťahoch, kde sa vyslovene zakazuje. Zákonodarca pritom presvedčivo nepreukázal, že iba náhradní rodičia s rovnakou náboženskou a národnostnou príslušnosťou ako má dieťa dokážu zabezpečiť podmienky v súlade s najlepším záujmom dieťaťa na formovanie jeho identity,“ dodala hlava štátu.

„Už predtým museli prejsť prísnym výberom“

Podľa prezidentky pritom nie je zrejmé, ako by boli tieto dáta vyhodnocované a obavu preto vyvoláva subjektivita úradov pri praktickom rozhodovaní. „Profesionálni rodičia už predtým museli prejsť prísnym výberom a splniť množstvo kritérií, ktorými preukázali schopnosť byť náhradnými rodičmi a dodatočné kritérium náboženskej príslušnosti ich už z tejto roly nemôže diskvalifikovať alebo ju inak ohroziť,“ tvrdí Čaputová.

Súčasný stav vraj spôsobuje problémy

Zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR mal vyriešiť povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov. Právnu normu 4. októbra schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi všetkých 133 prítomných poslancov. Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča je podľa návrhu neudržateľné a spôsobuje problémy zamestnancom aj zamestnávateľom.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Časť seniorov Čaputová potešila. Pri zákone o profesionálnych rodičoch, ale uplatnila veto! Prečo?

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti