eReport.sk
Ilustračné foto
Ilustračná foto. Zdroj: shutterstock

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár k rodičovskému dôchodku

Informoval o tom v stredu hovorca verejnoprávnej inštitúcie Martin Kontúr. Vysvetlil, že formulár je určený minuloročným poistencom SP, ktorí chcú poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej boli zverené do starostlivosti.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Boris Kollár (Sme rodina).
  2. Krajniak to vidí jasne
  3. Nie je korupcia ako korupcia
  4. Zuzana Čaputová sa rozpráva s klientkou v Dennom centre seniorov v Brezovej pod Bradlom v auguste 2022.

Teda, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, čiže do náhradnej osobnej starostlivosti. Rovnako je formulár určený klientom, ktorí nechcú, aby poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi, respektíve rodičom.

Rodičovský dôchodok od nového roka zavedie novela zákona o sociálnom poistení. Nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na jeho budúci dôchodok, uviedla poisťovňa.

Prizná rodičovský dôchodok poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.“

Martin Kontúr, hovorca SP

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná automaticky. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká od začiatku budúceho roku.

Poistenec, teda dieťa poberateľa dôchodku, ktorý chce prispievať náhradným rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku, to musí oznámiť. A to formulárom Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Doručí ho Sociálnej poisťovni do konca februára budúceho roku, uviedla inštitúcia.

Ide to aj poštou a online

Doplnila, že ak klient vyhlásenie vyplní na webe, vytlačí ho, podpíše a s prípadnými prílohami, ako rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, odovzdá pobočke SP, kde overia jeho totožnosť a skontrolujú vyhlásenie. Formulár je možné zaslať aj poštou na ústredie, pričom podpis klienta overuje notár, respektíve matrika.

Bude ho možné podať aj cez portál slovensko.sk, kde bude od 7. novembra tohto roku overenie cez občiansky preukaz s čipom. Klient vyhlásenie uloží a s prílohami odošle, prikladá ich však len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti, ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, vysvetlila poisťovňa.

Dodala, že pripraví v najbližších týždňoch aj elektronickú podobu formulára. O jeho publikovaní bude informovať prostredníctvom médií aj sociálnych sietí.

Automatické vyplatenie

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, Sociálna poisťovňa upozornila, že ho automaticky vyplatí. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Priznanie nároku na rodičovský dôchodok bude platiť päť rokov. Jeho výška sa bude prepočítavať každoročne, na základe príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku pre rodiča je 1,5 % dvanástiny súhrnu hrubých príjmov dieťaťa za rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, vysvetlila poisťovňa.

Bližšie informácie poskytne SP v najbližších dňoch. Ďalšie informácie o rodičovskom dôchodku sú na webovej stránke www.rodicovskybonus.sk.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár k rodičovskému dôchodku

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti