eReport.sk
Foto: shutterstock

PRIESKUM Koľko detí čítalo knihy počas distančného vzdelávania? Výsledok je prekvapivý

Minulý školský rok deti do školy takmer vôbec nechodili a vzdelávali sa dištančne. Niektorým to vyhovovalo, iným menej, poniektorí aj zleniveli. Ako to bolo s čítaním? Koľko detí si prečítalo knižku?

Počas dištančného vzdelávania tretina žiakov čítala vo svojom voľnom čase knihy aspoň raz za týždeň (35,1 percenta). Viac ako polovica, 52,2 percenta, uviedla, že počas dištančného vzdelávania knihy vôbec nečítala. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na vzorke takmer 12-tisíc žiakov.

Polovica žiakov nečíta vôbec

Žiaci, ktorí uviedli, že čítali knihy každý deň, navštevujú častejšie osemročné gymnáziá (14,8 percenta). Tí, ktorí uviedli, že knihy vôbec nečítali, pochádzajú častejšie zo štátnych škôl (52,8 percenta) a menej často pochádzajú zo škôl cirkevných (43,2 percenta). “Žiaci, ktorí uviedli, že čítajú knihy dva až trikrát za mesiac, pochádzajú častejšie z Bratislavského kraja (15,7 percenta),” uvádza NÚCEM.

Menej ako pätina žiakov (18,6 percenta) uviedla, že čítala v období dištančného vzdelávania častejšie ako predtým. Pätina (20,3 percenta) tvrdí, že vo svojom voľnom čase v období dištančného vzdelávania čítala knihy porovnateľne ako predtým. Až polovica žiakov (50,4 percent) však uviedla, že knihy nečítala vôbec – ani počas dištančného vzdelávania, ani predtým.

Na čítanie má vplyv aj škola

NÚCEM zistil, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi frekvenciou čítania kníh počas dištančného vzdelávania v porovnaní s čítaním v predchádzajúcom období vo voľnom čase a vyučovacím jazykom žiaka, krajom, typom školy (základná škola, gymnázium s osemročným štúdiom) a typom zriaďovateľa školy. “Žiaci, ktorí uviedli, že čítali knihy oveľa častejšie ako predtým, štatisticky významne častejšie pochádzajú zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským (18,8 percenta). Žiaci, ktorí označili, že čítali knihy oveľa menej ako predtým, štatisticky významne častejšie pochádzajú z Prešovského kraja (13,2 percenta) a menej často pochádzajú zo Žilinského kraja (sedem percent),” tvrdí NÚCEM. Tí, ktorí označili za odpoveď, že čítali knihy porovnateľne ako predtým, štatisticky významne častejšie navštevujú gymnáziá (31,5 percenta). Z výsledkov vyplýva, že knihy nečítali vôbec ani predtým, ani počas dištančného vzdelávania častejšie žiaci, ktorí navštevujú základné školy (52,1 percenta).

Zber údajov sa uskutočnil v termíne od 31. mája do 11. júna na vzorke 11 999 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Zdroj: tasr

Zdielať / poslať / tlačiť
Odoberať
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport