eReport.sk

Úrad inšpekčnej služby úraduje: V minulom roku obvinil 92 príslušníkov ozbrojených zborov


O výsledkoch a opatreniach vykonaných na Úrade inšpekčnej služby vo štvrtok 18. apríla 2024 informoval riaditeľ inšpekcie Branislav Zurian.

Úrad inšpekčnej služby úraduje

„Mojim cieľom je zefektívniť prácu inšpekcie a podľa ukazovateľov za posledné dva roky bola reorganizácia úradu a personálne zmeny nevyhnutné. Posledná štruktúra inšpekcie bola neprehľadná, komplikovala prácu a tým spomaľovala procesy,“ konštatoval riaditeľ ÚIS Branislav Zurian.

Celkový objem vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby v roku 2023 bol 1385 spisov (v roku 2022 to bolo 1506). Vyšetrovatelia ukončili 988 prípadov (v roku 2022 to bolo 1126), v priemere ukončil jeden vyšetrovateľ za rok 2023 približne 16 spisov.

Najčastejším spôsobom ukončenia vyšetrovania bolo odmietnutie, to znamená, že po preverení všetkých informácií uzatvoril vyšetrovateľ vec tak, že nešlo o trestný čin. Takýchto prípadov bolo 616. Z celkového počtu 1385 (1506) prípadov smerovalo proti policajtom 1154 (1248), 112 (146) proti príslušníkom ZVJS (Zbor väzenskej a justičnej stráže) a proti príslušníkom FS (Finančná správa) 119 (112).

V rámci vyšetrovania bolo minulý rok vypracovaných 190 (211) znaleckých posudkov, za ktoré bolo vyplatené znalečné vo výške 111959 € (99 683 €).

Výsledky v zákonnosti vyšetrovania boli minulý rok horšie ako v predchádzajúcom roku, pokles bol o -1,3 percenta. V roku 2023 vyšetrovatelia vydali 1004 uznesení (1140), z ktorých bolo zo strany dozorujúcich prokurátorov zrušených 48 (40).

V 1385 spisoch vyšetrovatelia obvinili 92 príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, z toho 62 (69) policajtov, 4 (3) ZVJS a 26 (14) FS.

Najviac obvinených policajtov bolo zaradených na KR PZ v Prešove (11), o jedného policajta menej to bolo v Bratislavskom kraji a sedem v Košickom. Najmenej v trenčianskom kraji (1). Celkovo 62 policajtov obvinili z 84 trestných činov. Z tohto počtu bolo sedem policajtov na riadiacej funkcii. Najviac obvinených bolo v službe poriadkovej polície, nasleduje služba kriminálnej polície, najmenej v dopravnej oblasti.

Čo bolo najčastejším previnením?

Najčastejšími trestnými činmi boli zneužívanie právomoci verejného činiteľa (28), prijímanie úplatku (7), ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (6),a ublíženie na zdraví (8).

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je jeho úlohou zabezpečiť všetko, čo Úrad inšpekčnej služby potrebuje. „Som zástancom posilnenia preventívnych aktivít na predchádzanie páchania trestnej činnosti, posilnenia analytickej činnosti, ktorej výsledkom má byť efektívne a včasné prijímanie opatrení na elimináciu protiprávneho konania,“ uviedol minister. Komplexná Správa o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zväzu väzenskej justičnej stráž a príslušníkov Finančnej správy policajtov PZ za rok 2023 je zverejnená na webovom sídle MV SR.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Úrad inšpekčnej služby úraduje: V minulom roku obvinil 92 príslušníkov ozbrojených zborov

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: