eReport.sk
Peter Kotlár a generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zdroj: Peter Kotlár

Kotlár rázne: Odmietame aktuálnu verziu „Pandemickej zmluvy“ aj návrh novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pripravuje pre svet novú verziu Pandemickej zmluvy, ktorá má vychádzať z krízového obdobia počas Covid-19, ale aj návrh novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR). Oba dokumenty ale splnomocnenec našej vlády Peter Kotlár v súčasnej podobe odmieta.

Obmedzenie suverenity členských štátov WHO

Vo švajčiarskej Ženeve sa koná Svetové zdravotnícke zhromaždenie, na ktorom sa účastní aj splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS). Ten na zhromaždení zásadne odmietol aktuálnu verziu „Pandemickej zmluvy“ a návrhu novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR).

„Predložený návrh obidvoch dokumentov, osobitne aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, je pre Slovenskú republiku neprijateľný, najmä z dôvodov jeho neurčitosti a nedovolených  zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeraných zásahov do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnej ochrane,“ uviedol v tlačovej správe Koltár.

Aktuálna verzia „Pandemickej zmluvy“ je pre Slovensko neprijateľná.

Peter Kotlár, splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19

Viaceré záväzky sú podľa Kotlára obsahovo neurčité a predstavujú tzv. bianco šek, pretože v súčasnosti nie je známy obsah záväzkov, ktoré na seba členské štáty preberajú a ktorých (obsah) bude známy až v budúcnosti. Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení navyše podľa neho vytvárajú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami.

„Viaceré záväzky obmedzujú suverenitu členských štátov WHO, čo je neprípustné, pretože znamenajú porušenie základných zásad  demokratického a právneho štátu a zavádzajú prvky centrálno-byrokratického riadenia zo strany WHO voči suverénnym členským štátom,“ poznamenal splnomocnenec našej vlády.

Zavedenie globálneho monopolu je neprijateľné

Ide podľa Koltára najmä o povinnosť zmluvných štátov vypracovať národné prevencie pandémie a dohľadu nad verejným zdravím v súlade s IHR, zverenie rozhodovania o zásadných veciach spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie do rúk jednej osoby – generálneho riaditeľa.

„Rovnako je neprijateľné zavedenie globálneho monopolu zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky, ktorý má mať dominantné, ak nie výhradné, postavenie na trhu so zdravotníckymi produktami,“ prízvukuje Koltár, ktorý považuje za neprijateľný zásah do suverenity členských štátov aj záväzok zmluvných strán vynaložiť úsilie, aby v zmluvách o dodávke alebo nákupe nových pandemických vakcín boli doložky o odškodnení kupujúceho/príjemcu uvedené len výnimočne.

Viaceré záväzky obmedzujú suverenitu členských štátov WHO, čo je neprípustné, pretože znamenajú porušenie základných zásad demokratického a právneho štátu.

Peter Kotlár, splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19

Zároveň, aby boli časovo ohraničené, ktoré jednoznačne uprednostňuje záujmy farmaceutického priemyslu na úkor odškodnenia závažných zásahov do práv jednotlivcov, ktorých zdravie bolo novými pandemickými vakcínami poškodené. Kotlár tiež pripomenul, že významná časť dávok vakcín, ktoré EK nakúpila za desiatky miliárd eur, bola priamo dohodnutá medzi generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer pánom Albertom Bourlom a predsedníčkou EK, ktorí sú okrem iného spojené osobným priateľstvom. V tejto súvislosti bola predsedníčka EK opakovane a neúspešne požiadaná rôznymi orgánmi EÚ o zverejnenie textových správ, ktoré napísala generálnemu riaditeľovi spoločnosti.

Účinnosť mRNA „vakcín“ sa netestovala

Európsky parlament požiadal Európsku komisiu o okamžité a úplné uverejnenie všetkých zmlúv na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 financovaných úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov a vyzval ju, aby konečne a okamžite uverejnila textové správy, ktoré si predsedníčka EK a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer vymenili počas rokovaní o obstarávaní 1,8 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, najmä vzhľadom na nevysvetlené 25 % zvýšenie ceny za dávku, čo viedlo k celkovým nákladom vo výške 35 miliárd eur z verejných prostriedkov.

Európsky parlament zváži využitie všetkých dostupných parlamentných nástrojov na riešenie tejto záležitosti a pripomenul svoje právo podať žalobu na EK na Súdnom dvore EÚ z dôvodu porušenia zmlúv vrátane článku 15 ods. 3 ZFEÚ o práve občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ na prístup k dokumentom.

Rovnako je neprijateľné zavedenie globálneho monopolu zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky, ktorý má mať dominantné, ak nie výhradné, postavenie na trhu so zdravotníckymi produktami.

Peter Kotlár, splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesov riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19

Peter Kotlár ďalej pripomenul, že počas vypočutia v EP ohľadom ochorenia COVID-19, p. Janine Small – zastupujúca farmaceutickú spoločnosť Pfizer o. i. potvrdila, že laboratórium netestovalo účinnosť svojich mRNA „vakcín“ proti prenosu vírusu pred ich registráciou. Ďalej splnomocnenec uviedol, že podľa štatistík majú „vakcíny“ závažné nežiaduce účinky, vrátane desať tisícov (pri akejkoľvek vakcíne nikdy nezaznamenaných) úmrtí (s predpokladom oveľa vyššieho reálneho počtu) a odkázal na rumunského poslanca EP Cristiana Terhesa, ktorý v tejto súvislosti zdôraznil, že celá vakcinačná kampaň vedená v členských štátoch EÚ s podporou EK bola postavená na bezpečnosti a účinnosti vakcín.

Nákup vakcín bol predražený a nevýhodný

Kotlár s Terhesom súhlasí, že išlo o klamstvo, pretože veľa ľudí trpí závažnými nežiaducimi účinkami, a že pokiaľ vlády a výrobcovia vakcín vedeli, že vakcína nedokáže zastaviť šírenie vírusu, nemali nútiť svojich občanov do očkovania a trvať na zavedení digitálneho covid pasu. Za uvedené je potrebné vyvodiť zodpovednosť.

Skúsenosti s centrálnym nákupom vakcín organizovaným EK podľa najnovších zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR poukazujú na netransparentný, mimoriadne nevýhodný a značne predražený nákup vakcín a zároveň na neprijateľnú povinnosť členských štátov pristúpiť k nákupu nepotrebných vakcín v množstvách dohodnutých predsedníčkou EK. „Nedá sa vylúčiť, že takáto situácia nenastane v súvislosti s navrhovanými nákupmi cez Globálnu sieť dodávateľského reťazca a logistiky. Aj preto, je aktuálna verzia „Pandemickej zmluvy“ pre SR neprijateľná,“ konštatuje Kotlár.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS)
  2. poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS)
  3. poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS)

Negociačný tím (EÚ) podľa Kotlára odporučil, aby SR otvorila pripomienky Slovenska aj na Špeciálnom výbore pracovnej skupiny pre verejné zdravie v Bruseli, ktorej stretnutie pripravuje BE PRES v najbližších dňoch. Splnomocnenec absolvoval zároveň stretnutie s generálnym riaditeľom WHO, na ktorom si obidve strany vymenili názory k zdravotným, etickým a právnym otázkam.

„Generálny riaditeľ WHO vyjadril nádej na uzavretie Pandemickej zmluvy a obavu, že oddialenie oslabí pravdepodobnosť uzavretia zmluvy,“ uviedol Peter Kotlár. K otázke odloženia rozhodnutia z dôvodu prebiehajúcich súdnych procesov posudzujúcich možné pochybenia farmaceutického priemyslu, EK a Kochovho inštitútu sa Generálny riaditeľ WHO vyjadril, že rešpektuje rozhodnutie slovenskej strany, ale zároveň povzbudil aj k hľadaniu prípadných ciest k dohode.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Kotlár rázne: Odmietame aktuálnu verziu „Pandemickej zmluvy“ aj návrh novelizácie Medzinárodných zdravotníckych predpisov

Odoberať
Upozorniť na
6 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: