eReport.sk
nové logo - mestský BUS, foto autor

Mestský BUS: Fungujúce spojenie ešte neznamená efektívne

Autobusy MHD v Trnave už takmer mesiac premávajú podľa nového grafikonu a – predovšetkým – s novým logom a názvom Mestský bus. V logu síce nie je nič, čo by evokovalo Trnavu, takže po vlani prezentovanom novom logu mesta je to ďalší počin, smerujúci k vymazaniu histórie najstaršieho slobodného kráľovského mesta na Slovensku z vedomia ľudí.

Text loga hlása, že Mestský bus je spojenie, ktoré funguje. Dôležité však je, ako sú stanovené kritériá, podľa ktorých sa fungovanie vyhodnocuje. Ak ide o dodržiavanie grafikonu, v takom prípade o fungovaní niet pochýb. Otázne je jeho nastavenie.

Na stránke mesta sa dočítame: „Autobusové siete sú od 31. júla 2023 navrhnuté tak, aby zahrnuli rôzne trasy a pokryli široké spektrum oblastí. Vytvorenie premyslenej a efektívnej siete autobusových liniek zabezpečuje, že majú obyvatelia ľahký prístup k dôležitým oblastiam a miestam záujmu v meste. To zahŕňa prácu, školy, obchody, zdravotnícke zariadenia i kultúrne atrakcie.“

Škoda len, že mesto neinformovalo verejnosť o zmenách v tejto oblasti s rovnakou intenzitou ako pri zavádzaní rezidenčného parkovania. Leták s trasami liniek a prestupovými bodmi by predišiel nespokojnosti napr. so zrušením priameho spojenia z Kočišského na polikliniku, ktoré však v zásade zostalo zachované s možnosťou prestupu na Zelenom kríčku.

Prepojenie liniek treba oceniť. Problémom je však ich frekvencia. Nový grafikon prináša pravidelné odchody s maximálnym intervalom 60 minút. Čakacie doby na prestup nemajú byť dlhšie ako 30 minút. Vo frekventovanejších časoch je interval odchodu pol hodiny. Pri rozlohe Trnavy sú takéto parametre naozaj smiešne, veď zdravý človek za pol hodiny prejde pokojnou chôdzou 3 kilometre. A ostatní majú kdesi čakať desiatky minút?

Foto: autor

Verejnosť môže grafikon pripomienkovať

Mesto na stránke ďalej upozorňuje, že ako každá zmena, aj táto si vyžaduje čas na implementáciu. Počet cestujúcich na jednotlivých trasách aj optimálna nadväznosť a „vhodný takt“ budú pravidelne monitorované a v prípade potreby vylepšované. Na tieto účely zriadilo e-mailovú adresu [email protected], kam môže verejnosť posielať pripomienky, podnety a názory. Budú ich sledovať a s odborníkmi konzultovať prípadnú zmenu, resp. vylepšenie.

Len málokto z verejnosti si však uvedomuje, čo všetko treba pri tvorbe grafikonu zohľadniť. Sú to v prvom rade zdroje, ktoré na to mesto poskytuje, počet vozidiel, počet vodičov a pod. Odborníci, ktorí zmenu grafikonu nastavovali, mohli hneď pracovať s maximálnym intervalom pol hodiny a minimálnym 20 minút. Vtedy by bolo možné hovoriť o fungujúcej doprave v pravom slova zmysle, pretože by výrazne vzrástol počet prepravených osôb a poklesol by počet osobných áut v premávke. Stačilo by skrátiť trasy liniek a zabezpečiť ich prepojenie.

Pri zbežnom pohľade na súčasný grafikon si všimneme nedostatočnú frekvenciu spojov v smere na Kamenný mlyn, kde je kúpalisko, ktoré v lete navštevujú stovky ľudí. Pár zastávok predtým je cintorín, kde časy začiatkov pohrebov s grafikonom takmer nekorešpondujú. Z Námestia Slovenského učeného tovarišstva odchádzajú s dvojminútovým odstupom v týždni a s minútovým cez víkend raz za hodinu dva spoje, ktoré s rovnakým odstupom prídu aj na stanicu. Každý síce ide inou trasou, ale prečo medzi nimi nie je väčší odstup?

Viac z dopravy v Trnave:

  1. ekolobežk
  2. Vodiči, pozor!

Tieto detaily veru nesvedčia o znalosti situácie. Zásadné zmeny totiž nemožno robiť od stola bez poznania stavu v teréne. Aj preto má Mestský bus ešte ďaleko od toho, aby bol spojením, ktoré funguje.

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Mestský BUS: Fungujúce spojenie ešte neznamená efektívne

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Všetky AKTUALITY

Aktuálne