eReport.sk
Na kombosnímke zľava Marián Kučerka a Daniel Lipšic.
Na kombosnímke zľava Marián Kučerka a Daniel Lipšic. Foto: tasr

Je expríslušník NAKA Kučerka vinný? Lipšic reaguje, takto obhajuje svojich prokurátorov!

Bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktoré sú vedené na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Takmer vo všetkých prípadoch ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka NAKA. Informoval o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Mohlo by vás zaujímať:

  1. Svedčil proti nemu Makó
  2. Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka sa v utorok 25. januára 2022 postavil pred Špecializovaný trestný súd.
  3. Budova Najvyššieho súdu SR v Bratislave, súd, budova
  4. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa.
  5. Na archívnej snímke Daniel Lipšic, v pozadí Robert Fico.

 „Ani v jednom z týchto prípadov nikdy nevykonávali dozorovú právomoc prokurátori Ondrej Repa a Michal Šúrek, hoci niektoré médiá a politici prezentujú opak,“ podotkol Lipšic s tým, že v týchto konaniach svoju vinu obvinený momentálne popiera. „Jeho obhajoba bola doposiaľ vyhodnotená ako nedôvodná dozorovými prokurátormi aj generálnym prokurátorom SR v rámci postupu podľa paragrafu 363 Trestného poriadku (celkovo trikrát). Rovnako jeho obranu vyhodnotili ako nedôvodnú aj súdy – vrátane Najvyššieho súdu SR – rozhodujúce opakovane o jeho väzobnom stíhaní,“ dodal.

Plné znenie stanoviska poskytol šéf ÚPŠ:

Ako špeciálny prokurátor považujem vzhľadom na charakter a intenzitu útokov na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktoré sa žiaľ stali aj predmetom politického súboja, ale aj s poukazom na neustály mediálny záujem a v neposlednom rade aj na štýl kladených otázok a obsah informovania niektorých médií ohľadom trestných káuz, ktoré súvisia s osobou bývalého funkcionára Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) –  obv. Ing. M. K., za potrebné uviesť nasledovné fakty:  

Vo vyššie uvedených trestných konaniach obvinený Ing. M. K. svoju vinu aktuálne popiera, avšak jeho obhajoba bola doposiaľ vyhodnotená ako nedôvodná ako dozorovými prokurátormi, tak aj generálnym prokurátorom SR v rámci postupu podľa § 363 Trestného poriadku (celkovo 3x).

Ing. M. K. je aktuálne ako obvinený trestne stíhaný v troch samostatných trestných konaniach, ktorú sú vedené na ÚŠP, pričom takmer vo všetkých prípadoch (skutkoch) ide o korupčnú trestnú činnosť, ktorá mala súvisieť s jeho postavením príslušníka NAKA. Pre úplnosť možno dodať, že ani v jednom z týchto prípadov nikdy nevykonávali dozorovú právomoc prokurátori JUDr. Ondrej Repa a JUDr. Michal Šúrek, hoci niektoré média a politici prezentujú opak.

Vo vyššie uvedených trestných konaniach obvinený Ing. M. K. svoju vinu aktuálne popiera, avšak jeho obhajoba bola doposiaľ vyhodnotená ako nedôvodná ako dozorovými prokurátormi, tak aj generálnym prokurátorom SR v rámci postupu podľa § 363 Trestného poriadku (celkovo 3x). Rovnako jeho obranu vyhodnotili ako nedôvodnú aj súdy – vrátane Najvyššieho súdu SR – rozhodujúce opakovane o jeho väzobnom stíhaní.

M. K. okrem iného vystupoval aj v dvoch trestných konaniach vedených na ÚŠP ako spolupracujúca osoba (svedok), kde pôvodne vypovedal proti obvineným osobám (Ing. V. P. a Mgr. J. K), avšak tento svoj postoj neskôr prehodnotil a ďalej vypovedať odmietol.

Možno pritom pripomenúť, že v kauze známej ako „Judáš“ obvinený Ing. M. K. pôvodne spáchanie trestnej činnosti striktne popieral, neskôr svoju mieru účasti na stíhaných skutkoch priznal, potom svoje priznanie odvolal, následne žiadal o uzatvorenie dohody o vine a treste (ktorej podmienkou je aj priznanie), napokon však opätovne odmietol spáchanie skutkov. V tejto veci bol neprávoplatne odsúdený na trest odňatia slobody na 11 rokov, pričom prvostupňový súd jeho obhajobe neuveril.

Len na ilustráciu uvádzam, že pokiaľ by z obrazovo-zvukového záznamu z poľovníckej chaty v katastri obce Veľký Ďur bolo zverejnených len niekoľko viet vytrhnutých z kontextu, mohlo by zrejme vzniknúť podozrenie z prípravy viacerých úkladných vrážd.

Ing. M. K. okrem iného vystupoval aj v dvoch trestných konaniach vedených na ÚŠP ako spolupracujúca osoba (svedok), kde pôvodne vypovedal proti obvineným osobám (Ing. V. P. a Mgr. J. K), avšak tento svoj postoj neskôr prehodnotil a ďalej vypovedať odmietol. Rovnako odmietol ako svedok vypovedať aj v kauze známej ako „Očistec“. Taktiež odmietol vypovedať aj v konaní, ktoré proti nemu iniciovali prokurátori ÚŠP. V neposlednom rade odmietol vypovedať aj v trestnej veci trestného oznámenia jedného poslanca Národnej rady SR, ktoré podal na prokurátorov ÚŠP JUDr. Ondreja Repu a JUDr. Michala Šúreka.  

Ani v jednom z vyššie uvedených trestných konaní Ing. M. K. nepredložil žiadnu nahrávku, ktorá by sa mala týkať jeho stretnutia s prokurátormi ÚŠP z roku 2020, a preto sa nemožno kvalifikovane vyjadriť k žiadnym mediálne prezentovaným pasážam (niekoľkým vetám z viac ako polhodinového stretnutia), keď nie je známy ich celý kontext, okolnosti vzniku, autenticita a úplnosť danej nahrávky.

…pokiaľ Ing. M. K. aktuálne spochybňuje aj ospravedlnenie voči prokurátorom ÚŠP z marca 2021 (pri spísaní ktorého okrem iného výslovne súhlasil, aby bolo zaslané aj dotknutým orgánom, čo vlastnoručne podpísal na druhej strane ospravedlnenia), tak k tomu možno dodať, že toto ospravedlnenie bolo predložené za prítomnosti jeho obhajcu v júni 2021 sudkyni pre prípravné konanie rozhodujúcej o jeho väzbe, kde k tomu dodal, že týmto považuje záležitosť voči prokurátorom ÚŠP za vybavenú.

Len na ilustráciu uvádzam, že pokiaľ by z obrazovo-zvukového záznamu z poľovníckej chaty v katastri obce Veľký Ďur bolo zverejnených len niekoľko viet vytrhnutých z kontextu, mohlo by zrejme vzniknúť podozrenie z prípravy viacerých úkladných vrážd.

Na záver možno dodať, že pokiaľ Ing. M. K. aktuálne spochybňuje aj ospravedlnenie voči prokurátorom ÚŠP z marca 2021 (pri spísaní ktorého okrem iného výslovne súhlasil, aby bolo zaslané aj dotknutým orgánom, čo vlastnoručne podpísal na druhej strane ospravedlnenia), tak k tomu možno dodať, že toto ospravedlnenie bolo predložené za prítomnosti jeho obhajcu v júni 2021 sudkyni pre prípravné konanie rozhodujúcej o jeho väzbe, kde k tomu dodal, že týmto považuje záležitosť voči prokurátorom ÚŠP za vybavenú. K tomu možno ešte doplniť, že pôvodne adresoval ospravedlnenie Ing. M. K. dotknutým prokurátorom ÚŠP ešte v mesiaci február 2021 prostredníctvom príslušníkov Úradu inšpekčnej služby MV SR (ÚIS), ktorých napokon na hlavnom pojednávaní konanom na Špecializovanom trestnom súde dňa 14. 3. 2022 taktiež obvinil z nátlaku (v zmysle jeho výpovede tak celkovo mali na neho vyvíjať nátlak 4 prokurátori, 5 príslušníci NAKA a 2 príslušníci ÚIS, a to na rôznych miestach a v rôznom čase).

S pozdravom PhDr. Dalibor Skladan
hovorca Generálnej prokuratúry SR


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Je expríslušník NAKA Kučerka vinný? Lipšic reaguje, takto obhajuje svojich prokurátorov!

Odoberať
Upozorniť na
0 Komentáre
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti