eReport.sk
Ilustračná snímka. Foto: shutterstock.com

Všeobecná ambulantná starostlivosť v ohrození: Chýbajú lekári pre dospelých!

Na Slovensku môže byť v krátkej budúcnosti ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Dôvodom je nízky počet všeobecných lekárov pre dospelých a vysoký priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast. Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. TASR o tom informoval hovorca úradu Marek Papajčík.

NKÚ upozorňuje, že kým pred desiatimi rokmi poskytovali všeobecní lekári svoje služby vo viac ako 2 200 ambulanciách, v roku 2018 ich počet klesol pod 2000. „V susednom Česku pripadá na 100.000 obyvateľov 65 všeobecných lekárov pre dospelých, na Slovensku je toto číslo len na úrovni 45 lekárov,“ píše sa v analýze. V SR pripadá na 100.000 obyvateľov o 40 lekárov menej, ako je priemer krajín EÚ.

Národná autorita pre externú kontrolu zdôrazňuje, že priemerný vek lekárov v ambulancii pre deti a dorast je na úrovni 62 rokov. „Vážnosť situácie zvýrazňuje aj fakt, že viac ako 20 percent týchto lekárov má vek nad 70 rokov,“ spresňuje NKÚ s tým, že za ostatných desať rokov klesol počet ambulancií pre mladých ľudí z 1149 v roku 2009 na 930 v minulom roku.

Reakciou na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a deti či dorast bol rezidentský program pre lekárov do 36 rokov, ktorí nemajú absolvované špecializačné štúdium v oblasti všeobecného lekárstva. „Kontrolný úrad na základe získaných dát konštatuje, že rezidentský program len čiastočne naplnil svoj strategický cieľ zameraný na riešenie kritického stavu počtu všeobecných lekárov v teréne. Jeho reálny prínos nebol ministerstvom zdravotníctva detailne vyhodnotený a aj preto je diskutabilné jeho ostatné rozšírenie na ďalšie špecializačné medicínske odbory,“ dodal.

NKÚ konštatuje, že záujem o vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých v rámci rezidentského programu má klesajúcu úroveň. Rezidentské vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých absolvovalo 135 lekárov, v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast je doteraz 27 absolventov.

„Program nedokázal zvrátiť negatívny vývoj priemerného veku pediatrov v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast a ani výraznejším spôsobom zastaviť dlhodobo klesajúci trend ich počtu,“ upozornil s tým, že riziká sú identifikované aj v špecializácii všeobecné lekárstvo.

Vláda začiatkom decembra schválila zmenu vládneho nariadenia, ktorá umožní, aby sa viacerí špecialisti mohli stať všeobecnými lekármi za niekoľko mesiacov. Ide o odbory s príbuzným obsahom štúdia.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Všeobecná ambulantná starostlivosť v ohrození: Chýbajú lekári pre dospelých!