eReport.sk
Slušnosť a dobro
Prezidentka SR Zuzana Čaputová, foto:tasr

Ústavný súd SR vyhovel Čaputovej. Prijal jej návrh k paragrafu 363 Trestného poriadku


Ústavný súd SR vyhovel prezidentke. V stredu prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov Národnej rady (NR) SR.

Mohlo by vás zaujímať

  1. Šutaj Eštok konal zákonne
  2. Kedy zareagujete na kauzu Záleskej?
  3. Zahynie demokracia rukami dnešných demokratov?
  4. Zahynie demokracia rukami dnešných demokratov?

Ústavný súd SR vyhovel prezidentke

Prezidentka argumentuje, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Jej návrh na začatie konania o súlade s ústavou sa týka ustanovení paragrafov 363 až 367 Trestného poriadku. ÚS ho prijal v celom rozsahu.

Nezávislá súdna moc

Nezávislosť súdnej moci je podľa Čaputovej potrebné strážiť. „O to viac v mladej demokracii, akou je Slovensko. Zákonné dôvody relativizácie rozhodovacej činnosti súdov preto musia byť reštriktívne, jasné a vyvážené. V prípade terajšieho znenia paragrafu 363 takáto proporcionalita chýba,“ zdôraznila.

Poukázala na to, že rozhodnutie generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nie je preskúmateľné a toto ustanovenie neprimerane a nedôvodne preferuje nepreskúmateľný právny názor jednej osoby v reťazci oprávnených orgánov, teda súdov.

§363

Však nijakým spôsobom nezasahuje do nezávislosti súdov. Pretože, aj keď to mainstreamové médiá, prezidentka i vládna garnitúra prezentujú tak, že jeho využitím sa znemožní súdne konanie, nie je tomu tak.

Tento paragraf slúži ako oprava krokov OČTK – vyšetrovateľa a prokurátora. Ktoré sú v rozpore so zákonmi. Po tom, ako generálny prokurátor SR v nejakej kauze využije §363, nič nebráni vyšetrovateľom, aby svoj postup uviedli do súladu so zákonom.

Pirošíková

V nedávnom rozhovore dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP advokátka Pirošíková pre eReport uviedla, že neobstojí ani ďalší naratív. Ktorý prezidentka používa. Každý človek sa u nás môže obrátiť práve na Ústavný súd.

„Ak chceme zlepšiť postavenie poškodených je potrebné, aby ústavný súd správne aplikoval judikatúru ESĽP, a tak zabezpečil ochranu poškodených už na vnútroštátnej úrovni. Je to oveľa významnejšie ako napádať § 363,“ uviedla Pirošíková.

K tomu, že §363 i jeho používanie je v poriadku, sa okrem nej vyjadrili nielen pre naše noviny dlhoroční trestní advokáti, či sudcovia. Teda na rozdiel od prezidentky, ľudia z praxe. A s praxou.

Zdroj: tasr

KOMENTÁRE ČLÁNKU :

Ústavný súd SR vyhovel Čaputovej. Prijal jej návrh k paragrafu 363 Trestného poriadku

Odoberať
Upozorniť na
6 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

KOMENTOVALI STE: