eReport.sk
Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) SR na Bajkalskej ulici v Bratislave 17. júla 2020.
Ilustračná snímka. Foto: tasr

ÚRSO: Do platnosti vstúpila vyhláška o pravidlách trhu s elektrinou a plynom

Novela vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom prináša aj zavedenie denného zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou, pokles zálohových platieb pre prevádzkovateľov distribučných sústav či zmeny v oblasti dodávky poslednej inštancie elektriny a plynu.

Vyhláška nadobudla účinnosť 30. septembra, časť nadobudne účinnosť od 1. marca budúceho roka. Upozornil na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Mohlo by vás zaujímať

  1. Jozef Hojlenčík
  2. Jediné, čo rastie je chudoba
  3. Na vodu vláda pozabudla?

„Touto novelizáciou pravidiel trhu reagujeme najmä na aktuálne a akútne potreby trhu. Zároveň sme v tejto novele vyriešili aj celý rad procesov, ktoré môžu byť prevzaté i do nových pravidiel trhu, na ktorých úrad už paralelne pracuje, a ktoré v zmysle novelizovaného zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vydáme najneskôr do 31. marca 2023,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Zavedenie denného zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou by podľa ÚRSO mohlo znížiť objem finančného zabezpečenia subjektov zúčtovania rádovo až do 40 %. Uvoľnené finančné prostriedky tak môžu významnejšie posilniť finančnú likviditu dotknutých účastníkov trhu. Vyhláška tiež upravila definíciu maximálnej rezervovanej kapacity a rezervovanej kapacity v elektroenergetike a zaviedla možnosť zmluvne dohodnutej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny.

Významná časť novely sa venuje aplikácii skúseností a procesných zlepšení v oblasti dodávky poslednej inštancie elektriny a plynu. ÚRSO upravil pravidlá tak, aby sa v prípade vzniku dodávky poslednej inštancie posilnila ochrana odberateľov v domácnostiach, ale aby sa súčasne zefektívnili procesy a výmena dát medzi účastníkmi trhu s elektrinou.

Zdroj: tasr


KOMENTÁRE ČLÁNKU :

ÚRSO: Do platnosti vstúpila vyhláška o pravidlách trhu s elektrinou a plynom

Odoberať
Upozorniť na
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Najviac hlasovaných
Vložená spätná väzba pre všetky komentáre
Zobraziť všetky komentáre

Čítajte viac…

Politika

Správy

Celebrity

Šport

Zaujímavosti